Skip to main content

Når vi arbejder med Verdensmål 3 – Sundhed og Trivsel – kommer vi bredt rundt om sundheden i virksomheden – både hvad angår borgerne og de ansatte. Det har givet et nyt perspektiv på sundhed i EKKOfonden, fortæller Helena Karlsen, der i samarbejde med styregruppen koordinerer EKKOfondens arbejde med Verdensmål 3.

Efter at have sat aktiviteter i værk for både mål 7 og 12 om henholdsvis ”Bæredygtig energi” og ”Ansvarligt forbrug og produktion” er det nu tid til at sætte fokus på mål 3 om ”Sundhed og Trivsel”. Arbejdet følger samme proces som de øvrige mål, hvor det er en såkaldt ”bottom up” tilgang, der sætter retningen i arbejdet med både fokus, aktiviteter og mål for indsatsen. Det er med andre ord medarbejdernes viden og engagement, der skal drive arbejdet med at gøre EKKOfonden til en bæredygtig virksomhed med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål.

De første møder har netop været afholdt. Og det gav helt nye perspektiver på begrebet sundhed i EKKOfonden.

”Fordi en meget stor del af vores arbejde jo handler om sundhed og trivsel, er Verdensmål 3 et meget bredt Verdensmål for EKKOfonden. Så hvis vi ikke bare skulle fokusere på det, vi allerede gør, så var vi nødt til at komme bredt rundt om sundhed og se på nogle af de områder, som vi ikke arbejder med i forvejen. Og her er Verdensmålene et godt redskab, fordi der under hvert Verdensmål er en række delmål, som vi har taget stilling til,” fortæller Helena Karlsen, der er afdelingsleder for Sundhedsfagligt Team i EKKOfonden.

Fokus på borgernes seksualliv

FN’s 17 Verdensmål er opbygget med en række delmål for hvert af de 17 mål. For Verdensmål 3 er der 13 delmål.

”Med delmålene har vi fået talt indsatsen igennem på en anden måde, end vi normalt ser på sundhed og trivsel. Det er måske ikke alle delmål, der er lige relevante for os, men så prøver vi at arbejde dem ind i vores kontekst. Det har givet nogle interessante snakke,” siger Helena Karlsen.

Et af de delmål, som blandt andre er blevet talt igennem, er det, der hedder ”Giv alle adgang til seksuel sundhed og familieplanlægning”.

”Vi har diskuteret, hvordan det mål kan være relevant for os i EKKOfonden. Det er måske et område, som vi nemt glemmer i vores fokus på sundhed. Så når det er en del af Verdensmålene, er det en god anledning til at se nærmere på, hvordan vi kan støtte borgerne til et sundt seksualliv. Hvordan vi skal arbejde videre med det, skal vi nu diskutere nærmere. Men det har allerede betydet, at en medarbejder om kort tid begynder på uddannelsen til seksualvejleder,” siger Helena Karlsen.

Medarbejdere skal gå foran

Gruppen har desuden diskuteret de mere gængse emner, når det handler om sundhed. Det er blandt andet de såkaldte KRAM faktorer, som Kost, Rygning, Alkohol og Motion. Og fokus er ikke kun rettet mod borgerne.

”Vi kommer til at tage fat på nogle af disse emner – både for borgere og medarbejdere. Sundhed handler om os alle. Både os ansatte og borgerne. Og som medarbejdere skal vi være villige til at være rollemodeller og gå hele vejen sammen med borgerne. Det er svært at tale sundhed med borgerne, hvis ikke vi selv går foran. Dermed ikke sagt at vi skal være perfekte, men vi skal som medarbejdere fokusere på samme mål, eksempelvis når det handler om rygning,” siger Helena Karlsen, der ser frem til de næste møder i gruppen.

”Første skridt er, at vi får overblik over, hvor vi er nu. Så vælger vi nogle bestemte områder ud, som vi vil arbejde med konkret. Ellers bliver det alt for bredt og ufokuseret. Når vi har det grundlag på plads, tager vi fat på konkrete aktiviteter og konkrete mål,” siger Helena Karlsen.

 

EKKOfonden fokuserer på 3 verdensmål

MÅL 3 – SUNDHED OG TRIVSEL 

Verdensmål 3 handler om, at alle mennesker i alle aldre, i alle lande skal sikres et godt helbred. I EKKOfonden arbejder vi målrettet for at sikre sundhed og trivsel hos både de borgere, vi arbejder med i vores tilbud, og vores medarbejdere. Borgere med svære fysiske og/eller psykiske vanskeligheder er særligt udsatte for både fysiske og psykiske sygdomme. Derfor er det vigtigt at fokusere på forebyggelse, sunde vaner for kost og livsførelse, samt at disse borgere får et godt forløb i sundhedsvæsenet.

MÅL 7 – BÆREDYGTIG ENERGI 

Verdensmål 7 handler om at give alle adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi. Her har vi særligt taget fat på delmål 3, der handler om større energieffektivitet. Vi har igangsat et større arbejde for at nedbringe vores energiforbrug, herunder el, vand og varme samt transport.

MÅL 12 – ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Verdensmål 12 handler om, at vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Her arbejder vi i EKKOfonden særligt med delmål 3 og 4, der handler om at nedbringe madspild og forsvarlig håndtering af affald i hele livscyklussen.  Vi arbejder særligt for at fremme en bedre affaldssortering og genbrug i hele organisationen.

Læs mere om FN’s 17 Verdensmål her

Helena - Altiden Ekko

Helena Karlsen

Sygeplejerske og afdelingsleder for Sundhedsfagligt team

Hold dig opdateret med nyheder fra
EKKOFONDEN

Vi sender løbende nyhedsmails omkring nye metoder, viden og tiltag hos EKKOfonden. Du kan tilmelde dig nedenfor.

Tilmeld nyhedsbrev

* indicates required

Accepterer du at EKKOfonden må fremsende mails og anvende oplysninger til marketingformål?

Du kan framelde dig vores nyhedsbrev til hver en tid.