Se hvordan vi kan hjælpe jeres botilbud med at blive klar til tilsyn og leve op til de krav, der stilles af tilsynet via kvalitetsmodellen

Bliv klar til tilsyn

Med EKKOsupport får du sikkerhed for, at du lever op til de krav, der stilles af Socialtilsynene via kvalitetsmodellen.

Vi kan hjælpe med at gøre klar til tilsyn fra Socialtilsynet, ny-godkendelse, godkendelse af væsentlige ændringer eller bistå et tilbud, der er under skærpet tilsyn. Vores rådgivning tager afsæt i Kvalitetsmodellen og de temaer, kriterier og indikatorer der fremgår af kvalitetsmodellen.

På baggrund af en grundig forudgående dialog om jeres forudsætninger og udfordringer skræddersyer vi et forløb, hvor vi bistår med rådgivning og er med til at sikre, at jeres bosted lever op til kravene fra tilsynet. Vi vejleder jer om, hvad I skal være særligt opmærksom på i jeres dialog og samarbejde med Socialtilsynet.

Vi kan således være med til at udarbejde en handleplan for, at I når de mål, som I har sat for jeres tilbud.

Kontakt

Mads Thomsen
Chef for EKKOsupport

Telefon: 41 77 66 13
E-mail: mat@altidenekko.dk

Ledersparring

Som leder kan man ofte stå alene med en række udfordringer. Her kan du med fordel benytte dig af ledelsesparring fra EKKOsupports ledelsesteam, som har mange års ledelseserfaring inden for socialpædagogikken.

Du kan bl.a. få hjælp til at:

  • Udvikle dine lederkompetencer
  • Optimering af teamindsatsen
  • Dokumentation
  • Udvikle arbejdsprocesser til medicinhåndtering
Kontakt

Mads Thomsen
Chef for EKKOsupport

Telefon: 41 77 66 13
E-mail: mat@altidenekko.dk