Skip to main content

Tæt dialog og daglig sparring med det pædagogiske personale er nogle af de vigtigste redskaber i dagligdagen for sygeplejerske Tanja Leer. Hun er som en del af EKKOfondens sundhedsfaglige team med til at styrke sundheden for borgerne i EKKOfonden. Nu har hun skrevet og indspillet en hyldestsang til sine kolleger og det gode samarbejde under coronakrisen.

”Det er i den tætte dialog med både borgere og det pædagogiske personale på botilbuddene, at vi sammen kan styrke indsatsen for borgernes sundhed. Det handler både om dialogen om den generelle sundhed hos borgerne og om de særlige forhold, som vi hele tiden skal være opmærksomme på og følge hos borgerne,” siger Tanja Leer, der er ansat i EKKOfondens sundhedsfaglige team i Nordjylland, hvor hun er i daglig kontakt med både borgere og pædagogiske personale på EKKOfondens botilbud.

De seneste måneder har hverdagen været anderledes på grund af forebyggelse af Covid-19 smitte, men målet er stadig at være i tæt kontakt med medarbejderne på botilbuddene. Det har ifølge Tanja krævet noget af alle, og derfor har hun skrevet en hyldestsang til kollegerne.

Sangen hedder Hvor hjertet bor og er lagt ud på EKKOfondens intranet EKKOnet, hvor medarbejderne kan mærke anerkendelsen og opbakningen i Tanjas sang.

”Vi står sammen hver og én,” synger Tanja i sangen. Og det er netop det, hun vil takke kollegerne for med sangen.

”Det pædagogiske personale er en utrolig vigtig samarbejdspartner for mig som sygeplejerske, og de har håndteret udfordringerne de seneste måneder utrolig flot. Men jeg tænker også, at det har været hårdt for dem. Derfor skrev jeg denne sang til alle kollegerne,” fortæller Tanja og fortsætter:

”Der er aldrig en typisk arbejdsdag, fordi der hver dag er nye udfordringer og opgaver. Jeg skal i samarbejde med det pædagogiske personale have overblik over borgernes sundhedsstatus og sparre med personalet om at styrke borgernes sundhed. Det kan være at blive mere selvhjulpen, få mere motion eller bedre kost. Her handler det i høj grad om at motivere borgerne, og det kræver et tæt samarbejde mellem det sundhedsfaglige team og pædagogiske personale. Det samarbejde vil jeg gerne takke mine kolleger for,” slutter Tanja.