Skip to main content

Tæt samarbejde og dialog mellem EKKOfondens sundhedsfaglige team og de enkelte botilbud. Det er omdrejningspunktet i EKKOfondens indsats for at sikre både borgere og ansatte mod smitte med coronavirus/Covid-19. Både sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter er en vigtig forlænget arm i botilbuddenes indsats.

”Det tværfaglige samarbejde mellem det sundhedsfaglige og pædagogiske personale er helt afgørende i arbejdet med at undgå smitte fra Covid-19 på botilbuddene. Det tog vi fat på at styrke allerede før nedlukningen,” fortæller Helena Karlsen, der er leder af Sundhedsfagligt Team i EKKOfonden.

Normalt har EKKOfondens sundhedsfaglige team sin vante gang på botilbuddene, men for at minimere risikoen for smitte med coronavirus/Covid-19 er sygeplejerskerne ikke ude på botilbuddene medmindre, at det er presserende opgaver, som social- og sundhedsassistenterne eller det pædagogiske personale ikke kan udføre. Det handler både om smitterisikoen på de enkelte botilbud men også om at sikre, at det sundhedsfaglige personale er raske og klar til at træde ind i plejen og behandlingen. Samtidig har EKKOfonden oprettet særlige isolationsafdelinger, som kan anvendes, hvis det på grund af smitte bliver nødvendigt at isolere borgere. Det har stillet krav om nye og tætte samarbejdsformer.

”Social- og sundhedsassistenterne ude på botilbuddene er en vigtig forlænget arm for sygeplejerskerne i Sundhedsfagligt Team. De er med til at formidle viden og observationer, så vi sammen kan rådgive personalet på bostederne og yde den nødvendige indsats for at sikre borgernes sundhed og samtidig begrænse smitten. Det pædagogiske personale på botilbuddene har behov for daglig rådgivning og dialog om borgernes sundhedstilstand, mens vi i det sygeplejefaglige team har brug for viden om de udfordringer, som eksempelvis afstands- og hygiejnekrav giver,” siger Helena Karlsen og fortsætter:

”Det kan handle om, hvordan man helt konkret og praktisk kan indrette sig for at holde den nødvendige afstand, hvordan borgerne holder ekstra fokus på hygiejne, om personalets brug af værnemidler, eller hvordan og hvornår personalet skal isolere beboerne”.

Samarbejdet med borgerne er vigtigt

Men også samarbejdet med borgerne er vigtigt ifølge Helena Karlsen. Hun fortæller, at nogle borgerne kan have svært ved at holde afstand efter forskrifterne. Den opmærksomhed er ifølge hende også vigtig at kende til for det sundhedsfaglige personale.

”Det er helt afgørende, at det pædagogiske personale kan formidle vores viden og anbefalinger til borgerne på en pædagogisk og motiverende måde. Vi skal støtte det pædagogiske personale i den opgave. Og hvis eksempelvis en borger ikke kan motiveres til at efterleve vores restriktioner eller anbefalinger, så er det vigtigt, at vi sammen med det pædagogiske personale allerede har aftalt en alternativ plan, som personalet så kan arbejde videre med” fortæller Helena Karlsen, der generelt ser et højt informationsniveau som helt afgørende for et effektivt samarbejde.

”Vi har et meget højt flow af informationer. Det handler om at få alle instrukser – og ikke mindst ændringerne i instrukserne – bredt ud i organisation. Vi har alle brug for at fokusere på vores kerneopgave. I sundhedsteamet skal vi koncentrere os om det sundhedsfaglige, mens det for det pædagogiske personale er vigtigt, at de kan koncentrere sig om deres pædagogiske opgave.

Rådgivning døgnet rundt

EKKOfonden oprettede allerede i begyndelsen af coronakrisen en særlig coronahotline til samtlige medarbejdere i EKKOfonden – det være sig personale på tilbuddene, administrativt personale, afdelingsledere og chefer. Og netop denne direkte adgang til viden har været afgørende for samarbejdet, mener Helena Karlsen.

”Med den særlige coronahotline kan personalet døgnet rundt ringe og få svar på både spørgsmål og eventuelle bekymringer, så de aldrig er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig. Men det kan også være i den helt konkrete instruktion af personalet, at vi skal være tæt på. Enten videreformidlet gennem social- og sundhedsassistenterne på botilbuddene eller ved, at vi guider online eller telefonisk. Vi har via Microsoft Teams undervist personalet i brugen af værnemidler. Og vi kan være med online eller telefonisk, når de står med udfordringerne ude i driften. Det giver en stor tryghed for alle parter,” siger Helena.

Stadig fokus på smittespredning

Selvom der er åbnet meget igen i samfundet, er fokus på Covid-19 stadig stor i EKKOfondens sundhedsfaglige team. Mange af borgerne er i risikogruppen, og ifølge Helena Karlsen kan netop åbningen i andre dele af samfundet betyde en øget risiko.

”Vi skal være opmærksomme på, at åbningen rundt omkring i samfundet kan betyde en øget risiko for smitte. Og mange af vores borgere er i risikogruppen. Derfor må vi ikke glemme, at det er alvor. Men vi står godt rustet til at håndtere opgaven. Både i det sundhedsfaglige team og i vores samarbejde med botilbuddene og den samlede organisation” slutter Helena Karlsen.

Læs mere om EKKOfondens sundhedsfaglige ydelser