Se vores tilbud om sundhedsfaglige ydelser samt hjælp til, at jeres botilbud blive klar til tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Medicinhåndtering

Når beboerne på et bosted får medicin, skal en lang række krav være opfyldt og følge en helt fast procedure. Styrelsen for Patientsikkerhed stiller krav om, at bostederne opfylder en lang række målepunkter. Det kræver gennemarbejdede retningslinjer og klare instrukser.

EKKOsupport tilbyder rådgivning og støtte til, hvordan bosteder kan håndtere medicinhåndteringen og gøre klar til tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

EKKOsupport håndterer til daglig medicinhåndteringen for Altiden Ekkos botilbud og særligt tilrettelagte tilbud. Det betyder, at vi kender de udfordringer, som mange botilbud står med.

På baggrund af en dialog med bostedet om sammensætningen af borgere, målgruppe, personalesammensætning og de nuværende procedurer skræddersyer vi er et forløb, som er tilpasset behov og udfordringer på det enkelte sted.

EKKOsupport kan også håndtere medicinhåndteringen i praksis, således at vi står for doseringen og bestillingen af medicinen. Herefter overdrager vi medicinen til botilbuddet, der selv står som ansvarlig for udleveringen.

Kontakt

Helena Karlsen
Afdelingsleder for Sundhedsfagligt Team

41 77 65 16
hjk@altidenekko.dk 

Sundhedsfaglig indsats

Et sammenhængende og planlagt behandlingsforløb giver dig gennemslagskraft i det pædagogiske arbejde og i dialogen med henvisningskommunen.

EKKOsupport giver dig et team af sundhedsfagligt personale i form af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Teamet har erfaring i at arbejde tværfagligt og skabe sammenhæng mellem det pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde.

Du får din egen sygeplejerske som sundhedsfaglig tovholder og kontakt til teamet. Sygeplejersken har desuden ansvar for korrekt håndtering af ordineret medicin.

EKKOsupports sygeplejerske hjælper borgeren med kontakt til almen praktiserende læge, psykiater, psykiatrien, psykologer, sygehusvæsenet og misbrugscenter i det omfang, borgeren tillader og har behov for. Det kan både være i forbindelse med akutte eller længerevarende sygeforløb samt forebyggende indsatser. Den tætte og koordinerende funktion betyder, at vi hjælper borgeren med at håndtere overgangene mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet.

Med EKKOsupport bliver botilbuddets medarbejdere en del af et fagligt team, hvor botilbuddets medarbejdere også får netværk og sparring i hvordan de styrker det sundhedsfaglige arbejde i en pædagogisk kontekst.

Kontakt

Helena Karlsen
Afdelingsleder for Sundhedsfagligt Team

41 77 66 13
hjk@altidenekko.dk