Information til

Sagsbehandlere

Information til

Sagsbehandlere

BOTILBUD

Se alt om hverdagen og de fysiske rammer på vores botilbud til voksne borgere efter servicelovens paragraf 107, 108 og 105. Vi finder altid en plads til borgeren.

Læs mere her

SÆRLIGT TILRETTELAGTE BOTILBUD

Se alt om hvordan vi udarbejder botilbud efter servicelovens paragraf 107 og 108, så de passer til den enkelte borgers behov og muligheder. Vi finder altid en plads til borgeren.

Læs mere her

EKKOstøtte

Se vores personlige ydelser til borgere i eget hjem. Vi tilbyder tilbyder støtte i eget hjem efter servicelovens paragraf 85 samt professionel besøgsven til ældre borgere i hele Danmark.

Læs mere her

Bo- og opholdssteder

Se alt om hverdagen og de fysiske rammer på vores bo- og opholdssteder for børn og unge efter servicelovens paragraf 66, stk. 1, nr. 5 og 6. Bo- og opholdsstederne er under vores moderselskab Altiden.

Læs mere her