Særligt tilrettelagt botilbud

Maglesølund

Play Video

Se præsentationsvideo

Særligt tilrettelagt botilbud

Maglesølund

Velkommen til det særligt tilrettelagte botilbud
Maglesølund

Botilbuddet Maglesølund henvender sig til voksne socialt udsatte borgere med svære psykiske vanskeligheder, herunder eventuel misbrug, og de kan være dømt til strafferetslig foranstaltning.

Maglesølunds afdeling Østlængen henvender sig til borgere med kognitiv funktionsnedsættelse, udviklingshæmning og psykiske vanskeligheder, som kan have en dom og eventuelt misbrug.

  • Godkendelsesgrundlag: Botilbud til midlertidigt eller længerevarende ophold efter Servicelovens §§ 107 og 108
  • Antal pladser: 18
  • Aldersgruppe: 18-85 år
  • Tilgange og metoder: Anerkendende og relationspædagogisk tilgang med metoden Low Arousal og Motiverende Samtaler (MI)

Maglesølund ligger tæt på Holbæk på en 15 hektar stor grund i naturskønne omgivelser med egen sø, sportshal og fælleshus. På grunden er der 4 huse med i alt 18 lejligheder til §§ 107 og 108.

Gå til gallerietKontakt visitationenBrochure på vej

Målgruppen

Borgerne på Maglesølund er voksne borgere med svære psykiske vanskeligheder, hvor misbrug kan indgå, og de kan ligeledes være dømt til strafferetslig foranstaltning. Borgernes udfordringer kan være intellektuel/kognitiv forstyrrelse, som blandt andet kan ligge til grund for deres livsførelse og psykosociale levevis. Målgruppen kan ligeledes karakteriseres ved komplekse problemstillinger med meget indgribende udfordringer, som kan komme til udtryk gennem impulsstyret eller udadreagerende adfærd.

Huset Østlængen er målgruppen yderligere karakteriseret med udviklingshæmning sammen med ovenstående vanskeligheder. Det er borgere med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsnedsættelse, som har lettere til middelsvær mental retardering. Denne målgruppe kan ligeledes have et evt. lettere misbrug og være dømt til strafferetslig foranstaltning.

Fysiske rammer

Maglesølund ligger naturskønt mellem Holbæk og Tølløse i Nordvestsjælland på en 15 hektar stor grund med egen sø, natur og grønne område.

På den store grund vil der blive etableret aktivitetsområder med blandt andet boldbaner.

Borgerne bor i lejligheder til både §§ 107 og 108 fordelt på fire forskellige huse. I midten ligger fælleshuset med blandt andet spisesal, hvor der hver dag bliver tilberedt og serveret mad morgen, middag og aften.

De fire huse indeholder:

Østlængen: Huset er indrettet med 5 lejligheder til §§ 107 og 108.

Vestlængen: Huset er indrettet med 8 lejligheder til §§ 107 og 108.

Hovedhuset: Huset er indrettet med 2 lejligheder til §§ 107 og 108 samt fællessal, kontor og køkken.

Samlingshuset: Huset er indrettet med tre lejligheder til §§ 107 og 108. Herudover rummer Samlingshuset administration, personalefaciliteter samt fælleskøkken og spisesal.

Maglesølund har desuden egen aktivitetshal samt værksted, som borgerne kan benytte i dagligdagen.

Naturen omkring Maglesølund giver rig mulighed for udeliv og fysisk udfoldelse både af praktisk karakter og sportsligt.

Pædagogisk tilgang

På Maglesølund arbejder vi ud fra en relationspædagogisk og anerkendende tilgang. Dette forstår vi ved, at den pædagogiske indsats handler om at give den enkelte borger plads og forudsætninger for at skabe egne holdninger og meninger.

En forudsætning for at kunne arbejde anerkendende er en god kontakt og relation mellem den professionelle og borgeren. På Maglesølund arbejder vi ud fra den anerkendende tilgang gennem aktiviteter, socialt samspil og motiverende samtaler i dagligdagen på botilbuddet.

Maglesølund ligger midt i naturen. Det giver gode muligheder for at bruge udelivet i det relationspædagogiske arbejde og i den daglige beskæftigelse af borgerne. Beskæftigelsen kan eksempelvis bestå af vedligehold af bygninger, arbejde i naturen og madlavning. Desuden kan borgerne være i beskæftigelse uden for Farmen.

Borgerne har i hverdagen mulighed for at deltage i fælles aktiviteter med de øvrige borgere på Maglesølund. Men her er også plads til, at den enkelte borger kan trække sig og fravælge fællesskabet fra.

Low arousal i hverdagen

Det er en vigtig del af den pædagogiske indsats på Maglesølund, at borgerne trives og er i ro både for sig selv og i samværet med andre borgere og personalet. Vi arbejder med Low Arousal som pædagogisk metode på Maglesølund.

Kernen i vores arbejde med Low Arousal er, at vi hele tiden har fokus på at hjælpe borgeren til at bevare selvkontrollen, og at vi ikke optrapper potentielle konflikter. Low Arousal er således en integreret del af hverdagen, hvor borgerne støttes i at håndtere kaos. Det betyder, at vi er på forkant og skal kende til borgernes behov og adfærdsmønster, så vi ved, hvad der skaber ro for den enkelte.

Hverdagen tilrettelægges med aktiviteter målrettes ud fra den enkelte borgers ressourcer, kompetencer og ønsker om et selvstændigt liv. Gennem samvær, rummelighed og forståelse støttes borgerne i et hverdagsliv med størst mulig trivsel og livskvalitet.

Adresse og kontaktoplysninger

Maglesøvej 89
4340 Tølløse
Tlf: 81 10 42 54

Lea T. Erlund
Tilbudsleder,
Botilbuddet Maglesølund

Tlf: 81 80 62 18

personale

Galleri

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt Altiden Ekkos visitation

Tlf: 71 96 12 48
visitation@altidenekko.dk (sikker mail)

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig:

    SE ALTIDEN EKKOS ØVRIGE SÆRLIGT TILRETTELAGTE BOTILBUD