Særligt tilrettelagt botilbud

Maglesøbjerg

Play Video

Se præsentationsvideo

Særligt tilrettelagt botilbud

Maglesøbjerg

Velkommen til det særligt tilrettelagte botilbud
Maglesøbjerg

Det særligt tilrettelagte botilbud Maglesøbjerg henvender sig til borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser med udgangspunkt i autismespektrum- og/eller opmærksomhedsforstyrrelse samt komorbide tillæg herunder mental retardering, OCD, angst, epilepsi, demens mm.

  • Godkendelsesgrundlag: Botilbud til midlertidigt eller længerevarende ophold efter Servicelovens §§ 107 og 108 med indsatser efter § 85 (socialpædagogisk)
  • Antal pladser: 5
  • Aldersgruppe: 18-85 år
  • Tilgange og metoder: Anerkendende og neuropædagogisk tilgang med metoderne LA, KRAP, struktureret visualiseret pædagogik og støttende samtaler

Maglesøbjerg tilbyder et udviklende miljø, hvor tilgang og metoder tager afsæt i autismens behov for forudsigelighed, genkendelighed og visuel støtte til udvikling af bedst mulig selvstændighed.

Det særligt tilrettelagte botilbud ligger i udkanten af Holbæk på en stor grund ud til åbne marker og tæt på det naturskønne område ved Maglesø, hvor der er vandrestier og mulighed for at bade.

Gå til gallerietKontakt visitationenDownload brochure

Målgruppen

Borgerne på Maglesøbjerg er voksne med gennemgribende udviklingsforstyrrelser med udgangspunkt i autismespektrum- og/eller opmærksomhedsforstyrrelse samt komorbide tillæg, herunder mental retardering, OCD, angst, epilepsi, demens mm.

Fysiske rammer

Maglesøbjerg er opdelt i tre afdelinger. Der er tre lejligheder i afdeling 1 samt én selvstændig bolig i henholdsvis afdeling 2 og 3.

I hver afdeling er der køkken og fælles stue med mulighed for TV-stue eller lignende. Alle lejligheder og fællesarealerne tilpasses ud fra borgernes ønsker og behov. Herudover er der et særskilt personalerum i hver afdeling, hvilket tilgodeser borgernes mulighed for tæt støtte i det omfang, de har brug for det i hverdagen.

På Maglesøbjerg er der ud over de selvstændige lejligheder tilknyttet sanse- og motorikrum samt rum til kreative aktiviteter.

Haven giver desuden god mulighed for fysisk udfoldelse med blandt andet boldbane, trampolin, sansegynge og sansehave.

Maglesøbjerg ligger i udkanten af Holbæk på en stor grund ud til åbne marker og tæt på det naturskønne område ved Maglesø, hvor der er vandrestier og mulighed for at bade. Der er cirka 8 kilometer til henholdsvis Ugerløse og Holbæk centrum med mulighed indkøb og fritidsaktiviteter. Der er offentlig transport med bus mod Holbæk og Sorø 10 minutters gang fra Maglesøbjerg.

Hverdagen på Maglesøbjerg

Maglesøbjerg er indrettet som tre små afdelinger. Dette betyder, at den enkelte borger kun vil bo sammen med maksimalt to andre borgere som nærmeste nabo. På denne måde kan vi arbejde med borgerens behov for at have afklarede og veldefinerede strukturer og sociale kontekster.

Det er individuelt, hvordan det enkelte menneskes autisme herudover kommer til udtryk. På Maglesøbjerg tager vi derfor udgangspunkt i den enkelte borger og dennes behov og skaber en forudsigelig, tryg og udviklende hverdag.

Hver enkelt borger vurderes i forhold til kognitive evner og sanseforstyrrelser, og den pædagogiske og sansemæssige intervention planlægges og struktureres herefter. Dernæst arbejder vi med sanseintegration, som omhandler hjernens evne til at sortere, organisere og bearbejde sanseindtryk samt regulere (hæmme eller fremme) information fra omverdenen og fra kroppen.

Hver dag arbejder vi for at give borgerne indflydelse på deres eget liv i det omfang, de formår – også selvom borgerens handicap medfører begrænsninger. Vi arbejder systematisk med støttet selvbestemmelse, hvor borgerne støttes i at foretage valg ved, at medarbejderne tilrettelægger muligheder for at vælge.

Hver uge er der borgermøde, hvor borgere og personale blandt andet taler om aktiviteter og madplanen for næste uge.

Hverdagens struktur er bygget op om de daglige tre måltider – morgen, middag og aften. Borgerne kan vælge at spise i fællesskab med de øvrige borgere eller i deres lejlighed alene eller med personale. Borgernes egne boliger er netop af en størrelse, der gør, at de sagtens kan fungere på dage, hvor borgeren ønsker at skærme sig mere eller mindre fra andre.

Hverdagen består af ADL-træning og daglige aktiviteter både i og uden for Maglesøbjerg. Aktiviteter kan tilbydes særskilt i borgerens afdeling, mens andre aktiviteter vil foregå i fælleslokaler, i haven eller uden for botilbuddet.

Aktiviteter kan være kreative aktiviteter, hygge ved bål udenfor, spille spil eller gåture i området. Eller det kan være aktiviteter uden for botilbuddet såsom musikarrangementer eller ture i området fx til Maglesø eller Holbæk.

Pædagogiske tilgange og metoder

Med individuelle visualiserede støttesystemer hjælper vi borgerne på Maglesøbjerg til at skabe en forudsigelig og overskuelig hverdag. Struktureret visualiseret pædagogik er en fast del af hverdagen, og vi anvender det, der giver mening for den enkelte borger. Det kan eksempelvis være teknologiske hjælpemidler, skemaer for både uge og dag, boardmaker, piktogrammer og konkreter.

På Maglesøbjerg arbejder det pædagogiske personale ud fra en neuropædagogisk tilgang. Neuropædagogik er et ressourceorienteret syn. Det handler om at se bag adfærden og kigge på intentionen med den i stedet. Troen på, at med rette tilgang kan der ske en positiv forandring gennem rammerne, kravene og samspillet med borgeren, er central for den neuropædagogiske tilgang, som vi benytter på Maglesøbjerg. Vi tager udgangspunkt i de ressourcer, der virker, arbejder med dem og derved arbejder omkring det, der ikke virker.

På Maglesøbjerg arbejder vi med struktureret visualiseret pædagogik. Vi arbejder individuelt med de forskellige redskaber, som passer til den enkelte borger. Vi er altid løsningsorienterede i forhold til at finde de støttesystemer, der giver mening for den enkelte.

Vi skræddersyer således en hverdag tilpasset borgernes kompetencer og ressourcer fordelt hen over dagen. Det handler blandt andet om at skabe forudsigelighed. Når borgeren har tryghed, bruger de ressourcerne på en meningsgivende måde.

Strukturen er nedskrevet og tilrettelagt for hver borger, så både personale og borger er i stand til at følge strukturen.

På Maglesøbjerg er personalet uddannet i metoden KRAP, som vi anvender. KRAP tager udgangspunkt i de kerneværdier, som vi har i Altiden Ekko og på Maglesøbjerg. Det handler blandt andet om tilgangen til samarbejdet med borgeren og vores fokus på samarbejdet med borgeren. Vi har respekt for den enkelte borger og dennes ressourcer og tænkning. KRAP giver en metode, systematik og bevidsthed til, at den enkelte medarbejder på Maglesøbjerg kan fastholde det anerkendende og ressourcefokuserede syn på borgerne.

Vi bruger de redskaber, som er en del af KRAP, til indsamling af data. Dette hjælper personalet til at registrere og afdække udviklingen hos borgeren. Og det understøtter den refleksion, som er nødvendig for at nå frem til den rette indsats for borgeren. Det skaber en bevidsthed om det konkrete arbejde, og det hjælper både personale og borgeren til at se vejen og den konkrete udvikling hos den enkelte borger.

Low Arousal er desuden en integreret del af hverdagen på Maglesøbjerg. Vi har hele tiden fokus på at hjælpe borgeren til at bevare selvkontrollen, så vi ikke optrapper potentielle konflikter. Det betyder, at vi er på forkant og skal kende til borgernes behov og adfærdsmønster, så vi ved, hvad der skaber ro for den enkelte.

Det fokus begynder fra morgenstunden, hvor vi begynder at tilrettelægge dagens aktiviteter for og med den enkelte borger ud fra dennes ressourcer og kompetencer. Igennem samværet viser vi tydeligt, at vi som personale er rummelige, og at vi også er her, når tingene bliver svære.

Samspil med pårørende

Pårørende er en vigtig samarbejdspartner for, at vi kan skabe en udvikling sammen med borgeren. Derfor spiller de en stor rolle i at skabe den tryghed, der er nødvendig for borgerens udvikling.

Af samme årsag vægter vi kontakten til familie og pårørende meget højt, og vi gør, hvad vi kan for at opbygge et støttende samarbejde.

Borgeren beslutter sammen med personalet, i hvilken grad og omfang kontakten til familie og pårørende skal foregå. Hvis borgeren føler behov for støtte under besøg, vil en medarbejder være til stede.

Maglesøbjerg er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra Maglesøbjerg omkring borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.

Adresse og kontaktoplysninger

Maglesøvej 3
4300 Holbæk
Tlf: 41 77 65 65 eller 41 78 72 09

Ditte B. Kjær
Tilbudsleder,
Maglesøbjerg

Tlf: 81 10 43 11

Galleri

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt Altiden Ekkos visitation

Tlf: 71 96 12 48
visitation@altidenekko.dk (sikker mail)

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig:

    SE ALTIDEN EKKOS ØVRIGE SÆRLIGT TILRETTELAGTE BOTILBUD