Særligt tilrettelagt tilbud - vester hjermitslev bygning

Særligt tilrettelagt tilbud

VESTER HJERMITSLEV

Play Video

Se præsentationsvideo

Særligt tilrettelagt botilbud

Vester Hjermitslev

Velkommen til det særligt tilrettelagte botilbud
Vester Hjermitslev

Det særligt tilrettelagte botilbud Vester Hjermitslev henvender sig til borgere med udviklingshæmning og psykisk lidelse, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet samt fysisk funktionsnedsættelse.

  • Godkendelsesgrundlag: §§ 107 og 108 med indsatser efter § 83 (personlig hjælp og pleje)
  • Antal pladser: 12
  • Aldersgruppe: 18-85 år
  • Tilgange og metoder: Anerkendende og relationspædagogisk tilgang med metoden Low Arousal

Vester Hjermitslev ligger i rolige omgivelser i den lille, nordjyske by Vester Hjermitslev. Der er kort afstand til både Blokhus, Løkken, Brønderslev og Aabybro.

Gå til gallerietKontakt visitationenDownload brochure

Målgruppen

Borgerne på Vester Hjermitslev er borgere med udviklingshæmning og psykisk lidelse, komorbiditet samt fysisk funktionsnedsættelse, herunder evt. misbrug og behandlingsdom.

Borgerne har som følge af deres psykiske lidelse og fysiske handicap brug for ro og finder sig godt til rette i en stille hverdag, der primært foregår inden for botilbuddets fysiske rammer.

Fysiske rammer

Vester Hjermitslev er som tidligere plejecenter meget velegnet til borgere, der har fysiske handicaps. Der er elevator mellem etagerne, og der er både plads og brede døre, der gør lokalerne egnede til kørestolsbrugere.

Ejendommen har tre etager, hvor borgerne bor på stueetagen og første sal i egne lejligheder med køkken og bad. Lejlighederne er også velegnede til kørestolsbrugere. På anden sal er der aktivitetsrum og kreativt værksted.

Der er en mindre have, hvor borgerne kan sidde ude og spise eller nyde solen.

Vester Hjermitslev ligger i rolige omgivelser i den lille, nordjyske by Vester Hjermitslev. Der er kort afstand til både Blokhus, Løkken, Brønderslev og Aabybro.

Hverdagen

På Vester Hjermitslev har vi fokus på det enkelte menneske. Vi vurderer hver dag, hvordan den enkelte borger får mest mulig medindflydelse og selvbestemmelse på eget liv i en hverdag med så meget overskud som muligt, både fysisk og mentalt.

På Vester Hjermitslev er den daglige strukturerede hverdag vigtig. Vi tager derfor udgangspunkt i den enkelte borger og dennes behov og skaber en forudsigelig, tryg og udviklende hverdag.

Vi samarbejder med borgerne om at skabe en fast struktur for hver enkelt. Hverdagen er således tilrettelagt i en genkendelig dagsform, som er opbygget og bliver tilpasset efter den enkelte borgers ønsker, behov samt fysiske og mentale formåen. Vi lægger derfor stor vægt på at være omstillingsparate gennem hele dagen.

Vi arbejder hver dag for at give borgerne indflydelse på deres eget liv i det omfang, de formår – også selvom borgerens handicap medfører begrænsninger. Vi arbejder systematisk med støttet selvbestemmelse, hvor borgerne støttes i at foretage valg ved, at medarbejderne tilrettelægger muligheder for at vælge.

Alle borgere har fast personaletid, hvor de kan vælge, hvad de vil bruge tiden på sammen med personalet. Det kan være i deres egen lejlighed eller uden for huset.

Hverdagens struktur er bygget op om de daglige tre måltider – morgen, middag og aften. Borgerne kan vælge at spise i fællesskab med de øvrige borgere eller i deres lejlighed alene eller med personale. Måltiderne tilberedes og spises i det store køkken, som er husets hjerte dagen igennem. Her er altid et fællesskab, som borgerne kan vælge til som enten aktiv eller passiv deltager.

I aktivitets- og kreativitetsrum på anden sal kan borgerne bruge tid på kreative aktiviteter som fx at male, strikke eller spille dart eller bordfodbold.

Hver søndag er der borgermøde, hvor borgere og personale blandt andet taler om aktiviteter og madplanen for næste uge.

Pædagogiske tilgange og metoder

På Vester Hjermitslev arbejder vi med anerkendende relationspædagogik. Vi arbejder ud fra fastsatte socialpædagogiske mål, som er udarbejdet sammen med den enkelte borger, og vi har fokus på at styrke borgerens personlige og sociale kompetencer, så de bedre kan udfolde sig socialt og derigennem opnå en højere livskvalitet.

På Vester Hjermitslev er vi nysgerrige på borgeren for at give det bedste tilbud. Vi arbejder med at give borgerne et meningsfyldt og værdifuldt liv. Det gør vi blandt andet ved at være anerkendende, rummelige og lyttende. Vi ønsker at se bag om adfærden og forstå intentionen.

Vi arbejder med relationen ved hjælp af et fælles tredje. Det gør vi både, når det handler om de fælles måltider, ved fælles aktiviteter, og når vi hjælper med daglige aktiviteter og gøremål. Det er sådan, vi skaber tillid. Borgerne møder ansvarsfulde medarbejdere, der tager hånd om det hele menneske.

Low Arousal er desuden en integreret del af hverdagen på Vester Hjermitslev. Vi har hele tiden fokus på at hjælpe borgeren til at bevare selvkontrollen, så vi ikke optrapper potentielle konflikter. Det betyder, at vi er på forkant og skal kende til borgernes behov og adfærdsmønster, så vi ved, hvad der skaber ro for den enkelte.

Det fokus begynder fra morgenstunden, hvor vi begynder at tilrettelægge dagens aktiviteter for og med den enkelte borger ud fra dennes ressourcer og kompetencer. Igennem samværet viser vi tydeligt, at vi som personale er rummelige, og at vi også er her, når tingene bliver svære.

Det tværfaglige samarbejde er desuden vigtigt. Vi ønsker at give borgerne et helhedsorienteret tilbud. Det betyder, at vi eksempelvis samarbejder med psykiatrien, politiet, kommunen, pårørende eller læger. Det er ud fra devisen om, at det er mennesket, vi arbejder med – ikke diagnosen.

Samspil med pårørende

Pårørende er en vigtig relation og spiller ofte en stor rolle i at skabe den tryghed, der er nødvendig for borgerens udvikling.

Derfor vægter vi kontakten til familie og pårørende meget højt, og vi gør, hvad vi kan for at opbygge et støttende samarbejde.

Det er dog ikke alle borgere, der vil deres familie og pårørende, hvilket vi respekterer. Borgeren beslutter sammen med personalet i hvilken grad og omfang samt hvordan kontakten til familie og pårørende skal foregå. Hvis borgeren føler behov for støtte under besøg, vil en medarbejder være til stede.

Vester Hjermitslev er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra Vester Hjermitslev omkring borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.

Adresse og kontaktoplysninger

Ingstrupvej 7
9700 Brønderslev
+45 41 77 66 18
vh1@altidenekko.dk

Stefan Nielsen
Tilbudsleder,
Vester Hjermitslev

Tlf: 41 77 65 20

Efter kl. 16.00 og weekender samt helligdage:
Tlf: 71 99 29 20

Maj-Britt Serbian
Afdelingsleder,
Vester Hjermitslev

Tlf: 81 10 42 05

Efter kl. 16.00 og weekender samt helligdage:
Tlf: 71 99 29 20

Galleri

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt Altidens visitation

Tlf: 71 96 12 48
visitation@altidenekko.dk (sikker mail)

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig:

    SE ALTIDEN EKKOS ØVRIGE SÆRLIGT TILRETTELAGTE BOTILBUD