botilbud overdrevsvej

Særligt tilrettelagt tilbud

Overdrevsvej

Play Video

Video er på vej

Særligt tilrettelagt botilbud

Overdrevsvej

Velkommen til det særligt tilrettelagte botilbud Overdrevsvej

Ovedrevsvej danner rammen om to særligt tilrettelagte botilbud med individuelle pædagogiske indsatsforløb efter servicelovens §§ 107, 108 og 66.

Botilbuddet ligger i en villa med en bolig med bad og køkken samt et anneks ligeledes med bad og køkken.

Villaen ligger lige i den lille by Atterup et par kilometer fra Faxe, hvor der er mulighed for at handle og deltage i fritidsaktiviteter.

Hverdagen er præget af ro, struktur og plads til forskellighed, og den indrettes i høj grad efter den enkelte borgeres individuelle behov. Yderligere er der plads til at skabe rum om den enkelte borger men samtidig give mulighed for at vælge fællesskabet til.

Målet med det pædagogiske arbejde er at skabe størst mulig livskvalitet for den enkelte beboer. Gennem botræning arbejder vi målrettet på at gøre beboeren i stand til at klare en så selvstændig tilværelse som muligt såvel socialt som arbejdsmæssigt.

For de borgere, der ønsker det, er der rigeligt med aktivitetsmuligheder. De naturskønne omgivelser giver mulighed for at bruge naturen i fritiden både alene og i fællesskab. Derudover er der også mulighed for at deltage i fritidslivet i lokalområdet.

Botilbuddet på Overdrevsvej har åbent 365 dage om året og har døgndækning.

Gå til gallerietKontakt os

Adresse og kontaktoplysninger

Overdrevsvej 75
4640 Faxe
Tlf: 41 77 66 88
overdrevsvej@altidenekko.dk

Mark Sauer
Konstitueret daglig leder, Overdrevsvej

Tlf: 41 77 66 04

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt Altiden Ekkos visitation

Tlf: 71 96 12 48
visitation@altidenekko.dk (sikker mail)

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig:

    SE ALTIDEN EKKOS ØVRIGE SÆRLIGT TILRETTELAGTE BOTILBUD