Særligt tilrettelagt tilbud

Overdrevsvej

Play Video

Se præsentationsvideo

Særligt tilrettelagt botilbud

Overdrevsvej

Velkommen til det særligt tilrettelagte botilbud Overdrevsvej

Det særligt tilrettelagte botilbud Overdrevsvej henvender sig til socialt udsatte borgere med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet.

  • Godkendelsesgrundlag: Særligt tilrettelagt botilbud til midlertidigt eller længerevarende ophold efter Servicelovens §§ 107 og 108
  • Antal pladser: 2
  • Aldersgruppe: 18-85 år
  • Tilgange og metoder: Anerkendende og relationspædagogisk tilgang med metoden Low Arousal

Overdrevsvej ligger i den lille by Atterup et par kilometer fra Faxe, hvor der er mulighed for at handle og deltage i fritidsaktiviteter.

Gå til gallerietKontakt visitationenDownload brochure

Målgruppen

Borgerne på Overdrevsvej er voksne med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet.

Borgerne er med den rette støtte og hjælp i varieret grad selvhjulpne og mobile.

Fysiske rammer

Det særligt tilrettelagte botilbud Overdrevsvej ligger i en villa med én bolig med bad og køkken samt et anneks med en anden bolig ligeledes med bad og køkken.

Villaen ligger i den lille by Atterup et par kilometer fra Faxe, hvor der er mulighed for at handle og deltage i fritidsaktiviteter.

Hverdagen på Overdrevsvej

Hverdagen i Overdrevsvej er præget af ro, struktur og plads til forskellighed, og den indrettes i høj grad efter den enkelte borgeres individuelle behov.

Den daglige strukturerede hverdag vigtig. Dagen er bygget op om de daglige gøremål, så som tøjvask, rengøring og personlig hygiejne. Vi tilrettelægger hverdagen i samråd med den enkelte borger ved hjælp af et særligt tilrettelagt ugeskema. Skemaet vil hjælpe til at få overblik over hverdagens gøremål og sikre, at vi i fællesskab med borgeren arbejder hen imod de indsatsmål, der er udarbejdet af den anbringende kommune og borgeren imellem. Borgerne opnår desuden stor tilfredsstillelse af at få gjort de ting, dagsskemaet indeholder, og det bekræfter den enkelte borger i, at de godt kan.

Der er faste tidspunkter for hovedmåltider, hvor personalet i fællesskab med borgeren tilbereder måltidet og efterfølgende rydder op.

Vi arbejder med at motivere den enkelte borger til de forskellige aktiviteter, som kan være en del af borgerens handleplan eller interesse. Borgerne er medbestemmende i forhold til, hvilke aktiviteter der tilbydes, og personalet motiverer borgerne ved at deltage aktivt sammen med borgerne.

For de borgere, der ønsker det, er der rigeligt med aktivitetsmuligheder. Aktiviteterne er tilrettelagt efter den enkeltes ønsker. Vi har desuden mulighed for at deltage i en række fælles aktiviteter med borgerne på det nærliggende særligt tilrettelagt botilbud Karise eller de øvrige botilbud under Altiden Ekko i umiddelbar nærhed.

Vi støtter op om, at borgerne får en sund livsstil igennem fysisk aktivitet. Der er således mulighed for at bruge naturen i fritiden både alene og i fællesskab. Samtidig er det muligt at deltage i fritidslivet i lokalområdet.

Pædagogiske tilgange og metoder  

Målet med det pædagogiske arbejde er at skabe størst mulig livskvalitet for den enkelte borger. Gennem botræning arbejder vi målrettet på at gøre borgeren i stand til at klare en så selvstændig tilværelse som muligt såvel socialt som arbejdsmæssigt.

Vi arbejder ud fra en anerkendende og relationspædagogisk tilgang. Vi tager udgangspunkt i de fastsatte socialpædagogiske mål, som er udarbejdet sammen med kommunen og den enkelte borger, og vi har fokus på at styrke borgerens personlige og sociale kompetencer.

På Overdrevsvej arbejder vi med at give borgerne et meningsfyldt og værdigt liv. Blandt andet ved at være anerkendende, rummelige og lyttende. Vi ønsker at se bag om adfærden og forstå intentionen.

Vi arbejder med relationen ved hjælp af et fælles tredje. Det gør vi både, når det handler om de fælles måltider, ved fælles aktiviteter, og når vi hjælper med daglige gøremål. Det er sådan, vi skaber tillid. Borgerne møder ansvarsfulde medarbejdere, der tager hånd om det hele menneske.

Metoden Low Arousal er en integreret del af hverdagen, hvor borgerne støttes i at håndtere kaos. Det betyder, at vi er på forkant og skal kende til borgernes behov og adfærdsmønster, så vi ved, hvad der skaber ro for den enkelte.

Det starter fra morgenstunden, hvor vi begynder at tilrettelægge dagens aktiviteter for og med den enkelte borger ud fra dennes ressourcer og kompetencer. Igennem samværet viser vi tydeligt, at vi som personale er rummelige, og at vi også er her, når tingene bliver svære.

Det tværfaglige samarbejde er desuden vigtigt på Overdrevsvej. Vi ønsker at give borgerne et helhedsorienteret tilbud. Det betyder, at vi eksempelvis samarbejder med psykiatrien, politiet, kommunen, pårørende eller læger. Det er ud fra devisen om, at det er mennesket, vi arbejder med – ikke diagnosen.

Samarbejde med pårørende

Pårørende spiller ofte en stor rolle i at skabe den tryghed, der er nødvendig for borgerens udvikling.

Derfor vægter vi kontakten til familie og pårørende meget højt, og vi gør, hvad vi kan for at opbygge et støttende samarbejde. Pårørende kan altid kontakte personalet på Overdrevsvej, hvis der er behov for det.

Borgeren beslutter sammen med personalet, i hvilken grad og omfang kontakten til familie og pårørende skal foregå. Hvis borgeren føler behov for støtte under besøg, vil en medarbejder være til stede.

Overdrevsvej er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra Overdrevsvej omkring borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.

Adresse og kontaktoplysninger

Overdrevsvej 75
4640 Faxe
Tlf: 41 77 66 88
overdrevsvej@altidenekko.dk

Ninett Høgedal
Tilbudsleder,
Overdrevsvej

Tlf: 41 77 65 42

Diana H. Ileri
Afdelingsleder,
Overdrevsvej

Tlf: 41 77 65 02

Galleri

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt Altiden Ekkos visitation

Tlf: 71 96 12 48
visitation@altidenekko.dk (sikker mail)

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig:

    SE ALTIDEN EKKOS ØVRIGE SÆRLIGT TILRETTELAGTE BOTILBUD