botilbud oestergaarden

Særligt tilrettelagt tilbud

Østergaarden

Play Video

Se præsentationsvideo

Særligt tilrettelagt botilbud

Østergaarden

Velkommen til det særligt tilrettelagte botilbud Østergaarden

Det særligt tilrettelagte botilbud Østergaarden henvender sig til socialt udsatte borgere med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet.

  • Godkendelsesgrundlag: Botilbud til midlertidigt eller længerevarende ophold efter Servicelovens §§ 107 og 108
  • Antal pladser: 12
  • Aldersgruppe: 18-85 år
  • Tilgange og metoder: Anerkendende og relationspædagogisk tilgang med metoden Low Arousal

Østergaarden ligger i rolige omgivelser på landet tæt på Hirtshals i Hjørring Kommune.

Gå til gallerietKontakt visitationenDownload brochure

Målgruppen

Borgerne på Østergaarden er voksne med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet.

Det er borgere, der har brug for ro, og som befinder sig godt til rette i rolige omgivelser omgivet af natur.

Borgerne er med den rette støtte og hjælp i varieret grad selvhjulpne og mobile. De kan enten selv eller med støtte søge og deltage i fællesskabet, ligesom de også kan vælge fællesskabet fra helt eller delvist.

Fysiske rammer

Østergaarden består af et hovedhus med fælleskøkken og spisestue samt en indendørs swimmingpool.

Der er et stuehus med tre lejligheder, stor fælles stue og terrasse samt 4 fritliggende huse til beboelse. Der er desuden en længe med 3 selvstændige lejligheder samt stort aktivitetsrum, garage og opbevaring.

Botilbuddet ligger i rolige landlige omgivelser men alligevel tæt på Hirtshals i Hjørring Kommune, hvor der er gode indkøbsmuligheder og aktivitetstilbud. Ligesom der er rigeligt med udflugtsmuligheder i nærområdet, eksempelvis til Kjul Strand.

Hverdagen på Østergaarden

På Østergaarden er der plads til den enkelte borger. Både fysisk og mentalt. Vi har stor fokus på, at borgeren er deltager i sit eget liv og har selvbestemmelse. Det er en rød tråd i hverdagen for den enkelte borger og de ansatte på Østergaarden.

Hverdagen er præget af ro, struktur og plads til forskellighed, og den indrettes i høj grad efter den enkelte borgers individuelle behov. Dagen er bygget op om de daglige gøremål, som tøjvask, rengøring og personlig hygiejne sammen med aktiviteter både for den enkelte borger og i fællesskab med de øvrige borgere.

Hver dag tilbyder vi tre fælles måltider, og her har borgerne mulighed for at hjælpe til med madlavningen. Har borgeren behov for at trække sig, kan man vælge at spise måltidet i sin egen bolig. Trygheden og forudsigeligheden omkring måltiderne er medvirkende til at borgerne i stor grad tilvælger at være en del af det sociale fællesskab.

Madplanen bliver lagt på det ugentlige borgermøde, hvor vi også planlægger fælles aktiviteter samt ture ud af huset.

En aktiv hverdag har høj prioritet på Østergaarden. Derfor arbejder vi målrettet med at motivere borgerne til de forskellige aktiviteter, som kan være en del af borgerens handleplan eller interesse. Borgerne er medbestemmende i forhold til, hvilke aktiviteter der tilbydes, og personalet motiverer borgerne ved at deltage aktivt sammen med borgerne.

Her giver særligt vores store grund en lang række af muligheder for en aktiv hverdag i frisk luft. Blandt andet har vi hønsehus og en gedefold, hvor borgerne hjælper med den daglige pasning af dyrene. Der er anlagt en fiskesø på grunden, som borgeren frit kan benytte.

Der er desuden en stor have med blandt andet beachvolleybane, bålplads og et shelter, hvor borgerne også kan vælge at overnatte. Borgerne har mulighed for at hjælpe med den løbende vedligeholdelse af både hus og have som en meningsfuld daglig beskæftigelse.

Flere borgere går desuden til aktiviteter uden for Østergaarden. Det kan være ridning eller bowling.

Pædagogiske tilgange og metoder

På Østergaarden arbejder vi ud fra en anerkendende og relationspædagogisk tilgang.  Vi arbejder ud fra fastsatte socialpædagogiske mål, som er udarbejdet sammen med kommunen og den enkelte borger, og vi har fokus på at styrke borgerens personlige og sociale kompetencer.

Vi arbejder med at give borgerne et meningsfyldt og værdigt liv. Det gør vi blandt andet ved at være anerkendende, rummelige og lyttende. Vi ønsker at se bag om adfærden og forstå intentionen.

Vi arbejder med relationen ved hjælp af et fælles tredje. Det gør vi både, når det handler om de fælles måltider, ved fælles aktiviteter, og når vi hjælper med daglige gøremål. Det er sådan, vi skaber tillid. Borgerne møder ansvarsfulde medarbejdere, der tager hånd om det hele menneske.

Metoden Low Arousal er en integreret del af hverdagen, hvor borgerne støttes i at håndtere kaos. Det betyder, at vi er på forkant og skal kende til borgernes behov og adfærdsmønster, så vi ved, hvad der skaber ro for den enkelte.

Det starter fra morgenstunden, hvor vi begynder at tilrettelægge dagens aktiviteter for og med den enkelte borger ud fra dennes ressourcer og kompetencer. Igennem samværet viser vi tydeligt, at vi som personale er rummelige, og at vi også er her, når tingene bliver svære.

Det tværfaglige samarbejde er desuden vigtigt på Østergaarden. Vi ønsker at give borgerne et helhedsorienteret tilbud. Det betyder, at vi eksempelvis samarbejder med psykiatrien, politiet, kommunen, pårørende og læger. Det er ud fra devisen om, at det er mennesket, vi arbejder med – ikke diagnosen.

Samarbejde med pårørende

Pårørende spiller ofte en stor rolle i at skabe den tryghed, der er nødvendig for borgerens udvikling.

Derfor vægter vi kontakten til familie og pårørende meget højt, og vi gør, hvad vi kan for at opbygge et støttende samarbejde. Vi fejrer borgerens fødselsdage for familie og pårørende, ligesom familie og pårørende altid kan kontakte os, hvis der er behov for det.

Borgeren beslutter sammen med personalet, i hvilken grad og omfang kontakten til familie og pårørende skal foregå. Hvis borgeren føler behov for støtte under besøg, vil en medarbejder være til stede.

Østergaarden er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra Østergaarden omkring borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.

Adresse og kontaktoplysninger

Østergårdsvej 1
9850 Hirtshals
+45 41 77 66 15
oestergaardhirtshals@altidenekko.dk

Stefan Nielsen
Tilbudsleder,
Østergaarden

Tlf: 41 77 65 20

Efter kl. 16.00 og weekender samt helligdage:
Tlf: 71 99 29 20

Michelle H. Nielsen
Afdelingsleder,
Østergaarden

Tlf: 81 80 62 52

Efter kl. 16.00 og weekender samt helligdage:
Tlf: 71 99 29 20

Galleri

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt Altiden Ekkos visitation

Tlf: 71 96 12 48
visitation@altidenekko.dk (sikker mail)

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig:

    SE ALTIDEN EKKOS ØVRIGE SÆRLIGT TILRETTELAGTE BOTILBUD