Særligt tilrettelagt tilbud

Landerupgaard

Se præsentationsvideo

Særligt tilrettelagt botilbud

Landerupgaard

Velkommen til det særligt tilrettelagte botilbud Landerupgaard

Landerupgaard ligger lidt udenfor Kolding by i skønne naturlige omgivelser. Boligerne er placeret på en 11 hektar stor grund med tilhørende skov, sø, grønne område og aktivitetsområder med boldbaner, sportshal og værksteder.

Landerupgaard består af 3 adskilte huse, der hver især danner rammen om 7 særligt tilrettelagte botilbud med individuelle pædagogiske indsatsforløb efter servicelovens §§ 107, 108 og 66. Hertil en udslusningsbolig med to ligeledes særligt tilrettelagte botilbud for borgere, der er tæt på at kunne komme ud i egen bolig.

Landerupgaards Hus 3 er målrettet til borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse.

Der er busforbindelse fra landevejen, og indkøbsmuligheder ligger ca. 5 kilometer væk.

Gå til gallerietKontakt os

De fysiske rammer

Hvert af de tre huse er indrettet med et fælles alrum med fjernsynsafdeling og spiseplads. De 6 af lejlighederne er placeret to og to sammen med eget lille fællesrum foran. Via fællesrummet er der forbindelse til fællesarealerne. Lejlighederne ligger forskudt af hinanden, hvilket sikrer mest mulig uforstyrrethed. Herudover rummer huset en skærmet lejlighed med egen indgang.

Lejlighederne er alle på cirka 27 kvadratmeter og består af soveværelse, stue med tekøkken, entre og badeværelse med brus.

Indretningen og opbygningen af husene gør, at borgerne vil kunne deltage i fællesskabet i det omfang, de kan rumme socialt samvær. De vil nemt kunne trække sig fra det store fælles alrum til det mindre fællesrum foran lejligheden. Herfra vil det være muligt at iagttage eventuelle aktiviteter i alrummet.

På denne måde er der både mulighed for at vælge fællesskabet til og for, at borgerne kan trække sig tilbage, når de ønsker det.

De tre huse ligger med god afstand til hinanden adskilt af græsarealer og stier, hvor der er mulighed for at gå ture rundt på den store naturrige grund.

De fysiske rammer på Landerupgaard giver desuden fantastiske muligheder for relationsfremmende samvær gennem fælles oplevelser og aktiviteter. Her er mulighed for at nyde naturen, dyrke sport eller lave kreative aktiviteter. Alt sammen efter borgerens individuelle ønsker og behov.

Hverdagen

Dagligdagen på Landerupgaard er tilrettelagt i en genkendelig dagsform, som er opbygget og tilpasset efter den enkelte borgers ønsker og behov.

På Landerupgaard arbejder vi for at give borgerne indflydelse på deres eget liv, i det omfang de formår, også selvom borgerens handicap medfører begrænsninger. Vi arbejder systematisk med støttet selvbestemmelse, hvor borgerne støttes i at foretage valg ved, at medarbejderne tilrettelægger muligheder for at vælge.

På Landerupgaard arbejder vi ud fra en relationspædagogisk og anerkendende tilgang. Dette forstår vi ved, at den pædagogiske indsats handler om at give den enkelte borger plads og forudsætninger for at skabe egne holdninger og meninger. Vi møder borgeren ligeværdigt, således denne føler sig set og hørt.

Rammerne på Landerupgaard giver mulighed for mange aktiviteter sammen med borgerne, hvor vi kan styrke relationsarbejdet. Der er mulighed for at lave aktiviteter i naturen, dyrke sport, gåture eller lave kreative aktiviteter. Vi støtter borgerne til deltagelse gennem den gode relation og anerkendelse af ståsted. Alle aktiviteter, hvor vi kan styrke individuelle og sociale kompetencer og livskvalitet, er med udgangspunkt i borgerens ønsker og interesser.

Læs artikel om vores arbejde med relationspædagogik og den anerkendende tilgang

Hus 3: Målrettet til borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse

Landerupgaards Hus 3 er målrettet til borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse.

Målgruppen kendetegnes ved gennemgribende udviklingsforstyrrelser med udgangspunkt i autismespektrum- og/eller opmærksomhedsforstyrrelse samt komorbide tillæg herunder mental retardering, OCD, angst, Epilepsi, demens mm. Målgruppen kan ligeledes karakteriseres ved komplekse problemstillinger med meget indgribende udfordringer såsom udadreagerende og selvskadende adfærd samt kommunikationsnedsættelse i varierende grad.

Det er individuelt, hvordan det enkelte menneskes autisme herudover kommer til udtryk. Derfor er der ikke én metode, der passer til alle borgerne i Landerupgaards hus 3. Vi tager udgangspunkt i den enkelte borger og dennes behov og skaber et forudsigeligt, trygt, omsorgsfuldt og udviklende miljø.

Vi arbejder ud fra grundtanken i KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik) om, at borgerne uanset funktionsniveau har potentiale til at udvikle, fastholde og udnytte færdigheder gennem en systematisk udvikling af den pædagogiske indsats på botilbuddet.

Struktureret visualiseret pædagogik er en fast del af hverdagen.  Med individuelle visualiserede støttesystemer hjælper vi borgerne til at skabe en forudsigelig og overskuelig hverdag. Vi anvender skemaer for både uge og dag sammen med boardmaker, piktogrammer og konkreter.

Adresse og kontaktoplysninger

Landerupgaard
Landerupvej 2-8
6000 Kolding
Hus 1 tlf: 41 78 72 39
Hus 2 tlf: 41 78 72 36
Hus 3 tlf: 41 78 72 38

Regina Pedersen
Daglig leder,
Landerupgaard

Tlf: 41 77 65 84

Regina - Altiden Ekko

Galleri

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt Altiden Ekkos visitation

Tlf: 71 96 12 48
visitation@altidenekko.dk (sikker mail)

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig:

    SE ALTIDEN EKKOS ØVRIGE SÆRLIGT TILRETTELAGTE BOTILBUD