Særligt tilrettelagt tilbud

Landerupgaard

Play Video

Se præsentationsvideo

Særligt tilrettelagt botilbud

Landerupgaard

Velkommen til det særligt tilrettelagte botilbud Landerupgaard

Landerupgaard henvender sig til 3 målgrupper fordelt på 4 huse:

 • Borgere med psykiske vanskeligheder; socialt udsatte borgere med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet
 • Borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser med udgangspunkt i autismespektrum- og/eller opmærksomhedsforstyrrelse samt komorbide tillæg, herunder mental retardering, OCD, angst, Epilepsi, demens mm.
 • Socialt udsatte borgere med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet. Borgerne er i udslusning til egen bolig.

Du finder mere information om de tre målgrupper og husene lidt længere nede på siden.

 • Godkendelsesgrundlag: §§ 107 og 108 med indsatser efter § 85 (socialpædagogisk)
 • Antal pladser i alt fordelt på 4 huse: 23
 • Tilgange og metoder: Læs om tilgange og metoder under de enkelte huse

Landerupgaard ligger lidt udenfor Kolding by i skønne naturlige omgivelser. Boligerne er placeret på en 11 hektar stor grund med tilhørende skov, sø, grønne område og aktivitetsområder med boldbaner, sportshal og værksteder.

Gå til gallerietKontakt visitationen

Samspil med pårørende

Pårørende er en vigtig samarbejdspartner for at vi kan skabe en udvikling sammen med borgeren. Derfor spiller de en stor rolle i at skabe den tryghed, der er nødvendig for, borgerens udvikling.

Af samme årsag vægter vi kontakten til familie og pårørende meget højt, og vi gør, hvad vi kan for at opbygge et støttende samarbejde.

Borgeren beslutter sammen med personalet i hvilken grad og omfang kontakten til familie og pårørende skal foregå. Hvis borgeren føler behov for støtte under besøg, vil en medarbejder være til stede.

Vi er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra Landerupgaard omkring borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.

Adresse og kontaktoplysninger

Landerupgaard
Landerupvej 2-8
6000 Kolding
Hus 1 tlf: 41 78 72 39
Hus 2 tlf: 41 78 72 36
Hus 3 tlf: 41 78 72 38

Susanne Cederberg
Tilbudsleder,
Landerupgaard

Tlf: 81 80 66 85

susanne

Nicole Lau
Afdelingsleder,
Landerupgaard Hus 1

Tlf: 41 77 65 48

Guran Khosrawi
Afdelingsleder,
Landerupgaard Hus 2 & Gartnerboligen

Tlf: 81 80 54 37

Karin Bergholt
Afdelingsleder,
Landerupgaard Hus 3

Tlf: 81 10 41 93

Hus 1 & 2

Voksne borgere med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet.

Hus 3

Voksne borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser med udgangspunkt i autismespektrum- og/eller opmærksomhedsforstyrrelse samt komorbide tillæg.

Gartnerhuset

Voksne borgere med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet, der er i udslusning til egen bolig.

Hus 1 & 2

Velkommen til Landerupgaard Hus 1 & 2

Landerupgaard Hus 1 & 2 henvender sig til borgere med psykiske vanskeligheder; socialt udsatte borgere med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet

 • Godkendelsesgrundlag: §§ 107 og 108 med indsatser efter § 85 (socialpædagogisk)
 • Antal pladser: 14
 • Tilgange og metoder: Anerkendende og relationspædagogisk tilgang med metoden Low Arousal

Landerupgaard ligger lidt udenfor Kolding by i skønne naturlige omgivelser. Boligerne er placeret på en 11 hektar stor grund med tilhørende skov, sø, grønne område og aktivitetsområder med boldbaner, sportshal og værksteder.

Download brochure

Fysiske rammer

Landerupgaard ligger i skønne naturlige omgivelser på en 11 hektar stor grund. Her er skov, sø, grønne område og aktivitetsområder med boldbaner, sportshal og værksteder.

Borgerne bor i lejligheder, der ligger i et hus med 7 selvstændige lejligheder. De 6 af lejlighederne er placeret to og to sammen med eget lille fællesrum foran. Via fællesrummet er der forbindelse til fællesarealerne. Lejlighederne ligger forskudt af hinanden, hvilket sikrer mest mulig uforstyrrethed. Herudover rummer huset en skærmet lejlighed med egen indgang.

Lejlighederne er alle på cirka 27 kvadratmeter og består af soveværelse, stue med tekøkken, entre og badeværelse med brus.

Der er mulighed for at indrette hver enkelt lejlighed efter den enkelte borgers ønsker og behov.

Huset er desuden indrettet med et fælles alrum med fjernsynsafdeling og spiseplads. Indretningen og opbygningen af husene gør, at borgerne vil kunne deltage i fællesskabet i det omfang, de kan rumme socialt samvær. De vil nemt kunne trække sig fra det store fælles alrum til det mindre fællesrum foran lejligheden. Herfra vil det være muligt at iagttage eventuelle aktiviteter i alrummet.

Husene ligger med god afstand til hinanden adskilt af græsarealer og stier, hvor der er mulighed for at gå ture rundt på den store naturrige grund.

De fysiske rammer på Landerupgaard giver mulighed for, at borgerne kan nyde naturen, dyrke sport eller lave kreative aktiviteter i dertil indrettede værksteder. Alt sammen efter borgerens individuelle ønsker og behov.

Målgruppe

Borgerne på Landerupgaard er voksne med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet. Målgruppen kan ligeledes karakteriseres ved komplekse problemstillinger med meget indgribende udfordringer såsom udadreagerende og selvskadende adfærd samt kommunikationsnedsættelse i varierende grad.

Målgruppen har på grund af betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer behov for et døgndækket tilbud i en midlertidig eller længerevarende periode. Ligesom borgerne har behov for struktur, som bl.a. skabes ved, at der er social- og sundhedsfaglige medarbejdere til stede i døgnets 24 timer. Ofte har målgruppen desuden problematikker, hvor stof- eller alkoholmisbrug enten er primær eller sekundær årsag til en psykisk lidelse.

Hverdagen på Landerupgaard

Det er individuelt, hvordan det enkelte menneskes autisme herudover kommer til udtryk. På Landerupgaard tager vi derfor udgangspunkt i den enkelte borger og dennes behov og skaber en forudsigelig, tryg, og udviklende hverdag.

Vi samarbejder med borgerne om at skabe en fast struktur for hver enkelt. Hverdagen er således tilrettelagt i en genkendelig dagsform, som er opbygget og tilpasset efter den enkelte borgers ønsker og behov.

Struktureret visualiseret pædagogik er en fast del af hverdagen på Landerupgaard Hus 3. Med individuelle visualiserede støttesystemer hjælper vi hver dag borgerne til at skabe en forudsigelig og overskuelig hverdag. Vi anvender efter behov skemaer for både uge og dag sammen med boardmaker, piktogrammer og konkreter.

Vi arbejder hver dag for at give borgerne indflydelse på deres eget liv i det omfang de formår – også selvom borgerens handicap medfører begrænsninger. Vi arbejder systematisk med støttet selvbestemmelse, hvor borgerne støttes i at foretage valg ved, at medarbejderne tilrettelægger muligheder for at vælge.

Hverdagen på Landerupgaard (hus 3) er præget af mange forskellige aktiviteter, som borgerne kan deltage i efter deres ønsker og formåen. Området rummer foruden aktivitetscenter, kreative værksteder, boldbaner og sportshal desuden skov, sø, grønne område. Det betyder, at man som borger på Landerupgaard kan vælge aktiviteter individuelt eller i fællesskab med de øvrige beboere. Og man kan altid trække sig og få fred og ro, når der er brug for det.

Aktivitetscentret er åbent hver dag. Her kan arbejde med kreative aktiviteter efter eget ønske. Herudover har vi motionshold, som benytter sportshallen eller arealerne udenfor. Det kan være alt fra gymnastik og let boldspil til fodbold eller basketball. Og der er mulighed for at gå til svømning alene eller sammen med andre borgere.

Herudover kan borgerne deltage i hverdagens daglige aktiviteter som indkøb, madlavning og almindelig husholdning.  Det er også muligt at være på haveholde og være med til at passe de grønne arealer.

Gennem de forskellige aktiviteter kan vi kan styrke individuelle og sociale kompetencer og livskvalitet, er med udgangspunkt i borgerens ønsker og interesser.

Vi arbejder med at motivere borgerne til de forskellige aktiviteter, som kan være en del af borgerens handleplan eller interesse. Borgerne er medbestemmende i forhold til hvilke aktiviteter, der tilbydes, og personalet motiverer borgerne ved at deltage aktivt sammen med borgerne.

Pædagogiske metoder og tilgange  

På Landerupgaard arbejder vi ud fra en relationspædagogisk og anerkendende tilgang. Dette forstår vi ved, at den pædagogiske indsats handler om at give den enkelte borger plads og forudsætninger for at skabe egne holdninger og meninger. Vi møder borgeren fra første dag ligeværdigt, således denne føler sig set og hørt.

På Landerupgaard yder vi en helhedsorienteret indsats i forhold til de specifikke udfordringer og ressourcer borgeren har. Vi arbejder sammen med relevante tværfaglige samarbejdspartner.

Vi arbejder med den anerkendende tilgang og møder borgeren på en måde, således denne føler sig set og hørt. Vi respekterer, at Landerupgaard er deres hjem, og vi anerkender deres ønsker og behov. Når det eksempelvis handler om misbrug, så anerkender vi at de har et misbrug, men vi tilbyder dem samtidig af hjælpe dem ud af misbruget.  

En forudsætning for at kunne arbejde anerkendende er en god kontakt og relation mellem den professionelle og borgeren. På Landerupgaard arbejder vi ud fra den anerkendende tilgang gennem aktiviteter, socialt samspil og udviklingsstøttende samtaler i dagligdagen på botilbuddet.

Det betyder blandt, at borgeren betragtes som et menneske med egne rettigheder og egen identitet. Den professionelle har ansvaret for udviklingen af en anerkendende relation, så borgerens ressourcer kommer i spil, og støtte borgeren i, at indtryk bliver begribelige, håndterbare og meningsfulde. Det sker blandt andet gennem en lyttende og åben kommunikation, hvor der stilles åbne og undrende spørgsmål tilpasset den enkeltes funktionsniveau.

Det er en vigtig del af den pædagogiske indsats på Landerupgaard, at borgerne trives og er i ro både for sig selv og i samværet med andre borgere og personalet. Vi arbejder med Low Arousal som pædagogisk metode på Landerupgaard.

Kernen i vores arbejde med Low Arousal er, at vi hele tiden har fokus på at hjælpe borgeren til at bevare selvkontrollen, og at vi ikke optrappe potentielle konflikter.  Low Arousal er således en integreret del af hverdagen, hvor borgerne støttes i at håndtere kaos. Det betyder, at vi er på forkant og skal kende til borgernes behov og adfærdsmønster, så vi ved, hvad der skaber ro for den enkelte.

Det starter fra morgenstunden, hvor vi begynder at tilrettelægge dagens aktiviteter for og med den enkelte borger ud fra dennes ressourcer og kompetencer. Igennem samværet viser vi tydeligt, at vi som personale er rummelige, og at vi også er her, når tingene bliver svære.

Hus 3

Velkommen til Landerupgaard Hus 3

Landerupgaard Hus 3 henvender sig til borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser med udgangspunkt i autismespektrum- og/eller opmærksomhedsforstyrrelse samt komorbide tillæg, herunder mental retardering, OCD, angst, Epilepsi, demens mm.

 • Godkendelsesgrundlag: §§ 107 og 108 med indsatser efter § 85 (socialpædagogisk)
 • Antal pladser: 7
 • Tilgange og metoder: Anerkendende og neuropædagogisk tilgang med metoderne Low Arousal, KRAP, struktureret visualiseret pædagogik og støttende samtaler

Landerupgaard ligger lidt udenfor Kolding by i skønne naturlige omgivelser. Boligerne er placeret på en 11 hektar stor grund med tilhørende skov, sø, grønne område og aktivitetsområder med boldbaner, sportshal og værksteder.

Download brochure

Fysiske rammer

Landerupgaard ligger i skønne naturlige omgivelser på en 11 hektar stor grund. Her er skov, sø, grønne område og aktivitetsområder med boldbaner, sportshal og værksteder.

Borgerne bor i lejligheder, der ligger i et hus med 7 selvstændige lejligheder. De 6 af lejlighederne er placeret to og to sammen med eget lille fællesrum foran. Via fællesrummet er der forbindelse til fællesarealerne. Lejlighederne ligger forskudt af hinanden, hvilket sikrer mest mulig uforstyrrethed. Herudover rummer huset en skærmet lejlighed med egen indgang.

Lejlighederne er alle på cirka 27 kvadratmeter og består af soveværelse, stue med tekøkken, entre og badeværelse med brus.

Der er mulighed for at indrette hver enkelt lejlighed efter den enkelte borgers ønsker og behov.

Huset er desuden indrettet med et fælles alrum med fjernsynsafdeling og spiseplads. Indretningen og opbygningen af husene gør, at borgerne vil kunne deltage i fællesskabet i det omfang, de kan rumme socialt samvær. De vil nemt kunne trække sig fra det store fælles alrum til det mindre fællesrum foran lejligheden. Herfra vil det være muligt at iagttage eventuelle aktiviteter i alrummet.

 

Husene ligger med god afstand til hinanden adskilt af græsarealer og stier, hvor der er mulighed for at gå ture rundt på den store naturrige grund.

 

De fysiske rammer på Landerupgaard giver mulighed for at borgerne kan nyde naturen, dyrke sport eller lave kreative aktiviteter i dertil indrettede værksteder. Alt sammen efter borgerens individuelle ønsker og behov.

Målgruppe

Borgerne på Landerupgard Hus 3 er voksne med gennemgribende udviklingsforstyrrelser med udgangspunkt i autismespektrum- og/eller opmærksomhedsforstyrrelse samt komorbide tillæg, herunder mental retardering, OCD, angst, Epilepsi, demens mm.

Hverdagen på Landerupgaard

Det er individuelt, hvordan det enkelte menneskes autisme herudover kommer til udtryk. På Landerupgaard tager vi derfor udgangspunkt i den enkelte borger og dennes behov og skaber en forudsigelig, tryg, og udviklende hverdag.

Vi samarbejder med borgerne om at skabe en fast struktur for hver enkelt. Hverdagen er således tilrettelagt i en genkendelig dagsform, som er opbygget og tilpasset efter den enkelte borgers ønsker og behov.

Struktureret visualiseret pædagogik er en fast del af hverdagen på Landerupgaard Hus 3. Med individuelle visualiserede støttesystemer hjælper vi hver dag borgerne til at skabe en forudsigelig og overskuelig hverdag. Vi anvender efter behov skemaer for både uge og dag sammen med boardmaker, piktogrammer og konkreter.

Vi arbejder hver dag for at give borgerne indflydelse på deres eget liv i det omfang de formår – også selvom borgerens handicap medfører begrænsninger. Vi arbejder systematisk med støttet selvbestemmelse, hvor borgerne støttes i at foretage valg ved, at medarbejderne tilrettelægger muligheder for at vælge.

Hverdagen på Landerupgaard (hus 3) er præget af mange forskellige aktiviteter, som borgerne kan deltage i efter deres ønsker og formåen. Området rummer foruden aktivitetscenter, kreative værksteder, boldbaner og sportshal desuden skov, sø, grønne område. Det betyder, at man som borger på Landerupgaard kan vælge aktiviteter individuelt eller i fællesskab med de øvrige beboere. Og man kan altid trække sig og få fred og ro, når der er brug for det.

Aktivitetscentret er åbent hver dag. Her kan arbejde med kreative aktiviteter efter eget ønske. Herudover har vi motionshold, som benytter sportshallen eller arealerne udenfor. Det kan være alt fra gymnastik og let boldspil til fodbold eller basketball. Og der er mulighed for at gå til svømning alene eller sammen med andre borgere.

Herudover kan borgerne deltage i hverdagens daglige aktiviteter som indkøb, madlavning og almindelig husholdning.  Det er også muligt at være på haveholde og være med til at passe de grønne arealer.

Gennem de forskellige aktiviteter kan vi kan styrke individuelle og sociale kompetencer og livskvalitet, er med udgangspunkt i borgerens ønsker og interesser.

Vi arbejder med at motivere borgerne til de forskellige aktiviteter, som kan være en del af borgerens handleplan eller interesse. Borgerne er medbestemmende i forhold til hvilke aktiviteter, der tilbydes, og personalet motiverer borgerne ved at deltage aktivt sammen med borgerne.

Pædagogiske metoder og tilgange  

Med individuelle visualiserede støttesystemer hjælper vi borgerne på Landerupgaard Hus 3 til at skabe en forudsigelig og overskuelig hverdag. Struktureret visualiseret pædagogik en fast del af hverdagen, og vi anvender det, der giver mening for den enkelte borger. Det kan eksempelvis være teknologiske hjælpemidler, skemaer for både uge og dag, boardmaker, piktogrammer og konkreter

På Landerupgaard arbejder det pædagogiske personale ud fra en neuropædagogisk tilgang. Neuropædagogik er et ressourceorienteret syn, Det handler om at se bag adfærden og kigge på intentionen med den i stedet. Troen på, at med rette tilgang kan der ske en positiv forandring gennem rammerne, kravene og samspillet med borgeren, er central for den neuropædagogiske tilgang, som vi benytter på Landerupgaard. Vi tager udgangspunkt i de ressourcer der virker, arbejde med dem og derved arbejde omkring det der ikke virker.

På Landerupgaard arbejder vi med struktureret visualiseret pædagogik. Vi arbejder individuelt med de forskellige redskaber, som passer til den enkelte borger. Vi er altid løsningsorienterede i forhold til at finde de støttesystemer der giver mening for den enkelte.

Vi skræddersyer således en hverdag tilpasset borgernes kompetencer og ressourcer fordelt hen over dagen. Det handler blandt andet om at skabe forudsigelighed. Når borgeren har tryghed, så bruger de ressourcerne på en meningsgivende måde.

Strukturen er nedskrevet og tilrettelagt for hver borger, så både personale og borger er i stand til at følge strukturen.

På Landerupgaard (hus 3) er personalet uddannet i metoden KRAP, som vi anvender. KRAP tager udgangspunkt i de kerneværdier, som vi har i Altiden Ekko og på Landerupgaard. Det handler blandt andet om tilgangen til samarbejdet med borgeren og vores fokus på samarbejdet med borgeren. Vi har respekt for den enkelte borger og dennes ressourcer og tænkning. KRAP giver en metode, systematik og bevidsthed til, at den enkelte medarbejder på Landerupgaard kan fastholde det anerkendende og ressourcefokuserede syn på borgerne.

Vi bruger de redskaber, som er en del af KRAP, til indsamling af data. Dette hjælper personalet til at registrere og afdække udviklingen hos borgeren. Og det understøtter den refleksion, som er nødvendig for at nå frem til den rette indsats for borgeren. Det skaber en bevidsthed om det konkrete arbejde, og det hjælper både personale og borgeren til både at se vejen og den konkrete udvikling hos den enkelte borger.

Low Arousal er desuden en integreret del af hverdagen på Landerupgaard Hus 3. Vi har hele tiden fokus på at hjælpe borgeren til at bevare selvkontrollen, så vi ikke optrappe potentielle konflikter.  Det betyder, at vi er på forkant og skal kende til borgernes behov og adfærdsmønster, så vi ved, hvad der skaber ro for den enkelte.

Det fokus begynder fra morgenstunden, hvor vi begynder at tilrettelægge dagens aktiviteter for og med den enkelte borger ud fra dennes ressourcer og kompetencer. Igennem samværet viser vi tydeligt, at vi som personale er rummelige, og at vi også er her, når tingene bliver svære.

Gartnerhuset

Velkommen til Landerupgaard Gartnerhuset

Landerupgaard Gartnerhuset henvender sig til socialt udsatte borgere med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet. Borgerne er i udslusning til egen bolig.

Pladserne fungerer som en midlertidig foranstaltning med henblik på inklusion i lokalsamfund og egen lejlighed.

 • Godkendelsesgrundlag: § 107 med indsatser efter § 85 (socialpædagogisk)
 • Antal pladser: 2
 • Tilgange og metoder: Anerkendende og relationspædagogisk tilgang med metoden Low Arousal

Landerupgaard Gartnerhuset ligger lidt udenfor Kolding by i skønne naturlige omgivelser. Boligerne er placeret på en 11 hektar stor grund med tilhørende skov, sø, grønne område og aktivitetsområder med boldbaner, sportshal og værksteder.

Fysiske rammer

Landerupgaard Gartnerhuset ligger i skønne naturlige omgivelser. Her er skov, sø, grønne område og aktivitetsområder med boldbaner, sportshal og værksteder. Huset er, som navnet fortæller, tidligere bolig for gartneren for den 11 hektar store grund.

Gartnerhuset et er et hus i tre plan og rummer to lejligheder med bad og fuldt udstyret køkken. Derudover er der fælles trappeopgang og vaskekælder. Der er mulighed for at indrette hver enkelt lejlighed efter den enkelte borgers ønsker og behov.

Gartnerhuset ligger som en del af Landerupgaard, der omfatter flere særligt tilrettelagte tilbud. Herfra kan borgerne tilkalde personale, og de kan være en del af de fælles aktiviteter, som foregår her.

Husene i Landerupgaard ligger med god afstand til hinanden adskilt af græsarealer og stier, hvor der er mulighed for at gå ture rundt på den store naturrige grund.

De fysiske rammer på Landerupgaard giver mulighed for at borgerne kan nyde naturen, dyrke sport eller lave kreative aktiviteter i dertil indrettede værksteder. Alt sammen efter borgerens individuelle ønsker og behov.

Målgruppe

Borgerne på Landerupgaard Gartnerhuset er borgere i udslusning til egen bolig. Det er voksne med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet. Målgruppen kan ligeledes karakteriseres ved komplekse problemstillinger med meget indgribende udfordringer såsom udadreagerende og selvskadende adfærd samt kommunikationsnedsættelse i varierende grad.

Hverdagen på Landerupgaard

Hverdagen på Landerupgaard Gartnerhuset kan tilpasses den enkelte borgers behov og udvikling. Formålet er at træne borgeren til at bo i egen lejlighed.

Borgerne har adgang til mange forskellige aktiviteter og muligheder i deres dagligdag på Landerupgaard. Man kan bevæge sig rundt på området som var det en lille by med både sportsfaciliteter, aktivitetscenter, egen biograf og faciliteter i naturen som shelter og bålplads.

Vi tilbyder borgerne at indgå i et fællesskab på flere planer. De kan indgå i aktiviteter og møde flere af borgerne på Landerupgaard. Men de har altid mulighed for at trække sig til deres egen lejlighed, når de har behov for det.

På Landerupgaard samarbejder vi med borgerne om at skabe en fast struktur, så hverdagen er er tilrettelagt i en genkendelig dagsform, som er opbygget og tilpasset efter den enkelte borgers ønsker og behov. Dagen er bygget op om de daglige gøremål, som tøjvask, rengøring og personlig hygiejne sammen med aktiviteter både for den enkelte borger og i fællesskab med de øvrige borgere.

Vi arbejder hver dag for at give borgerne indflydelse på deres eget liv, i det omfang de formår, også selvom borgerens handicap medfører begrænsninger. Vi arbejder systematisk med støttet selvbestemmelse, hvor borgerne støttes i at foretage valg ved, at medarbejderne tilrettelægger muligheder for at vælge.

Borgerne står for hverdagens daglige aktiviteter som indkøb, madlavning og almindelig husholdning i samarbejde med personalet.  Det er også muligt at være på havehold og være med til at passe de grønne arealer.

Hverdagen er præget af mange forskellige aktiviteter, som borgerne kan deltage i efter deres ønsker og formåen. Området rummer foruden aktivitetscenter, kreative værksteder, boldbaner og sportshal desuden skov, sø, grønne område. Det betyder, at man som borger på

Landerupgaard kan vælge aktiviteter individuelt eller i fællesskab med de øvrige beboere. Og man kan altid trække sig og få fred og ro, når der er brug for det.

Aktivitetscentret er åbent hver dag. Her kan arbejde med kreative aktiviteter efter eget ønske. Herudover har vi motionshold, som benytter sportshallen eller arealerne udenfor. Det kan være alt fra gymnastik og let boldspil til fodbold eller basketball. Og der er mulighed for at gå til svømning alene eller sammen med andre borgere.

Gennem de forskellige aktiviteter kan vi kan styrke individuelle og sociale kompetencer og livskvalitet, er med udgangspunkt i borgerens ønsker og interesser.

Vi arbejder med at motivere borgerne til de forskellige aktiviteter, som kan være en del af borgerens handleplan eller interesse. Borgerne er medbestemmende i forhold til hvilke aktiviteter, der tilbydes, og personalet motiverer borgerne ved at deltage aktivt sammen med borgerne.

Pædagogiske metoder og tilgange  

På Landerupgaard Gartnerhuset arbejder vi ud fra en relationspædagogisk og anerkendende tilgang. Dette forstår vi ved, at den pædagogiske indsats handler om at give den enkelte borger plads og forudsætninger for at skabe egne holdninger og meninger. Vi møder borgeren fra første dag ligeværdigt, således denne føler sig set og hørt.

Vi arbejder med den anerkendende tilgang og møder borgeren på en måde, således denne føler sig set og hørt. Vi respekterer, at Landerupgaard er deres hjem, og vi anerkender deres ønsker og behov. Når det eksempelvis handler om misbrug, så anerkender vi at de har et misbrug, men vi tilbyder dem samtidig af hjælpe dem ud af misbruget.  

En forudsætning for at kunne arbejde anerkendende er en god kontakt og relation mellem den professionelle og borgeren. Vi arbejder ud fra den anerkendende tilgang gennem aktiviteter, socialt samspil og udviklingsstøttende samtaler i dagligdagen på botilbuddet.

Det betyder blandt, at borgeren betragtes som et menneske med egne rettigheder og egen identitet. Den professionelle har ansvaret for udviklingen af en anerkendende relation, så borgerens ressourcer kommer i spil, og støtte borgeren i, at indtryk bliver begribelige, håndterbare og meningsfulde. Det sker blandt andet gennem en lyttende og åben kommunikation, hvor der stilles åbne og undrende spørgsmål tilpasset den enkeltes funktionsniveau.

Det er en vigtig del af den pædagogiske indsats, at borgerne trives og er i ro både for sig selv og i samværet med andre borgere og personalet. Vi arbejder med Low Arousal som pædagogisk metode.

Kernen i vores arbejde med Low Arousal er, at vi hele tiden har fokus på at hjælpe borgeren til at bevare selvkontrollen, og at vi ikke optrappe potentielle konflikter.  Low Arousal er således en integreret del af hverdagen, hvor borgerne støttes i at håndtere kaos. Det betyder, at vi er på forkant og skal kende til borgernes behov og adfærdsmønster, så vi ved, hvad der skaber ro for den enkelte.

Det starter fra morgenstunden, hvor vi begynder at tilrettelægge dagens aktiviteter for og med den enkelte borger ud fra dennes ressourcer og kompetencer. Igennem samværet viser vi tydeligt, at vi som personale er rummelige, og at vi også er her, når tingene bliver svære.

Galleri

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt Altiden Ekkos visitation

Tlf: 71 96 12 48
visitation@altidenekko.dk (sikker mail)

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig:

  SE ALTIDEN EKKOS ØVRIGE SÆRLIGT TILRETTELAGTE BOTILBUD