Botilbud - Knivholtvej - Billede 1

Særligt tilrettelagt botilbud

Knivholtvej

Play Video

Se præsentationsvideo

Særligt tilrettelagt botilbud

Knivholtvej

Velkommen til det særligt tilrettelagte botilbud
Knivholtvej

Det særligt tilrettelagte botilbud Knivholtvej henvender sig til socialt udsatte borgere med kognitiv funktionsnedsættelse, udviklingshæmning og psykisk lidelse, herunder dom for personfarlig kriminalitet og eventuelt misbrug.

  • Godkendelsesgrundlag: Særligt tilrettelagt botilbud til midlertidigt eller længerevarende ophold efter Servicelovens §§ 107 og 108 med indsatser efter § 85 (socialpædagogisk)
  • Antal pladser: 12
  • Aldersgruppe: 18-85 år
  • Tilgange og metoder: Anerkendende og relationspædagogisk tilgang med metoden Low Arousal

Knivholtvej ligger i et roligt kvarter i udkanten af Frederikshavn på en stor grund omkranset af høje træer og ud til en åben mark. Fra Knivholtvej er der få kilometer til centrum med mulighed for indkøb og fritidsaktiviteter. Der er etableret cykelsti, og der er busstoppested lige udenfor på Knivholtvej.

Gå til gallerietKontakt visitationenDownload brochure

Målgruppen

Borgerne på Knivholtvej er voksne med kognitiv funktionsnedsættelse, udviklingshæmning og psykiske vanskeligheder, herunder dom for personfarlig kriminalitet og eventuelt misbrug.

Borgerne har hver især deres eget hus. De er med den rette støtte og hjælp i varieret grad selvhjulpne og mobile. De kan enten selv eller med støtte søge og deltage i fællesskabet, ligesom de også kan vælge fællesskabet fra helt eller delvist. Der er mulighed for både, at borgeren kan blive skærmet og samtidig indgå i fællesskabet.

De fysiske rammer

Knivholtvej består af individuelle huse med tilhørende have. Hvert hus er inddelt i stue, soveværelse, køkken og bad. Herudover er der et særskilt personalerum i hver bolig, således at borgeren kan modtage tæt støtte i det omfang, de har brug for det i hverdagen eller til særlige aktiviteter.

Ud over de 12 selvstændige huse er der 4 større bygninger på grunden, hvoraf de to af bygninger foreløbig anvendes til fælles aktiviteter.

Der er en bygning med fælleskøkken med spisestue og tv-stue, aktivitetshus med værksteder samt en gymnastiksal med mulighed for fysisk aktivitet, herunder floorball, bordtennis mm.

Knivholtvej ligger i et roligt kvarter i udkanten af Frederikshavn på en stor grund omkranset af høje træer og ud til en åben mark. Fra Knivholtvej er der få kilometer til centrum med mulighed for indkøb og fritidsaktiviteter. Der er etableret cykelsti, og der er busstoppested lige udenfor på Knivholtvej.

Hverdagen

Borgerne på Knivholtvej bor hver især i deres eget hus. Det vil sige, at de har deres eget hjem samtidig med, at de kan vælge fællesskabet til. Netop det at kunne træne at bo alene samtidig med muligheden for at træne sociale færdigheder er helt særligt for Knivholtvej.

Hverdagen bliver tilrettelagt efter den enkelte borgers indsatsmål, interesser og behov. Sammen med borgeren skemalægger vi hverdagen, således at den enkelte borger oplever forudsigelighed og tryghed.

Der er mulighed for en aktiv hverdag på Knivholtvej. Der er fællesspisning morgen, middag og aften samt fælles aktiviteter, som borgeren kan vælge til eller fra efter eget ønske og behov. Det kan være gå- og cykelture, mindre udflugter eller fælleshygge og afslapning i huset. Der er desuden mulighed for at dyrke forskellige sportsgrene i motionsrummet eller på boldbanen. Ligesom der er kreative værksteder og et mekanikerværksted til at reparere knallerter og cykler.

Mellem bygningerne ligger der små haver med drivhus, frugthave samt bålplads, som også inddrages i det pædagogiske arbejde.

Der er ingen forpligtelse eller krav om deltagelse i hverken fællesspisning eller aktiviteter. Men personalet motiverer borgerne til at deltage ud fra deres formåen og behov. Borgerne kan også selv booke værkstederne og sportsfaciliteter, hvis ikke de magter fællesskabet.

Pædagogisk tilgang

Knivholtvej er borgernes eget hjem. Det er den enkelte borger, der er hovedpersonen. Derfor arbejder vi individuelt ud fra de mål, der er sat for den enkelte borger. Dette gør vi i tæt samarbejde med borgeren og dennes hjemkommune.

Vi arbejder med anerkendende relationspædagogik. Det betyder, at vi giver den enkelte borger plads og forudsætning for at skabe egne holdninger og meninger gennem den pædagogiske indsats. Vi arbejder med at skabe tillidsfulde relationer. Det betyder, at vi møder borgeren med ligeværdighed, accept, anerkendelse og rummelighed af dennes forståelse af virkeligheden. Borgeren skal føle sig set, hørt og taget alvorligt.

På Knivholtvej arbejder vi med at skabe tryghed og genkendelighed i hverdagen. Det indebærer også, at borgerne ikke er afhæng af en bestemt medarbejder. Det gør vi som led i arbejdet med at hjælpe borgerne til at finde tillid til deres omgivelser, og at de ikke befinder sig i et afhængighedsforhold. Hver borger har deres egen kontaktperson, men de vil møde forskelligt personale i løbet af ugen, og målet er, at de har tryghed ved hele det pædagogiske team.

På Knivholtvej ser vi bagom problemskabende adfærd og fokuserer på at give borgeren kontrollen tilbage. Vi bruger Low Arousal til at håndtere problemskabende adfærd samt til at sænke et højt stressniveau. Formålet er at nedtone konflikter og undgå brug af magt.

Samspil med pårørende

For os er de pårørende en vigtig samarbejdspartner for, at vi kan skabe en udvikling sammen med borgeren. Derfor spiller de en stor rolle i at skabe den tryghed, der er nødvendig for borgerens udvikling.

Af samme årsag vægter vi kontakten til familie og pårørende meget højt, og vi gør, hvad vi kan for at opbygge et støttende samarbejde. Vi fejrer borgerens fødselsdage for familie og pårørende, ligesom familie og pårørende altid kan kontakte Knivholtvejs leder, hvis der er behov for det.

Borgeren beslutter sammen med personalet, i hvilken grad og omfang kontakten til familie og pårørende skal foregå. Hvis borgeren føler behov for støtte under besøg, vil en medarbejder være til stede.

Knivholtvej er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra Knivholtvej omkring borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.

Adresse og kontaktoplysninger

Knivholtvej 24
9900 Frederikshavn

Kirsten B. Olsen
Tilbudsleder,
Knivholtvej

Tlf: 41 77 65 21

Efter kl. 16.00 og weekender samt helligdage:
Tlf: 71 99 29 20

Kenneth L. Jensen
Afdelingsleder,
Knivholtvej

Tlf: 81 10 42 07

Efter kl. 16.00 og weekender samt helligdage:
Tlf: 71 99 29 20

Galleri

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt Altiden Ekkos visitation

Tlf: 71 96 12 48
visitation@altidenekko.dk (sikker mail)

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig:

    SE ALTIDEN EKKOS ØVRIGE SÆRLIGT TILRETTELAGTE BOTILBUD