botilbuddet karise

Særligt tilrettelagt tilbud

Karise

Play Video

Se præsentationsvideo

Særligt tilrettelagt botilbud

Karise

Velkommen til det særligt tilrettelagte botilbud Karise

Det særligt tilrettelagte botilbud Karise henvender sig til socialt udsatte borgere med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet.

  • Godkendelsesgrundlag: Botilbud til midlertidigt eller længerevarende ophold efter Servicelovens §§ 107 og 108
  • Antal pladser: 5
  • Aldersgruppe: 18-85 år
  • Tilgange og metoder: Anerkendende og relationspædagogisk tilgang med metoden Low Arousal

Karise ligger i et gammelt gods i rolige og naturskønne omgivelser med Tryggevælde Å løbende i baghaven.

Gå til gallerietKontakt visitationenDownload brochure

Målgruppen

Borgerne på Karise er voksne med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet.

Det er borgere, der har brug for ro, og som befinder sig godt i rolige omgivelser omgivet af natur.

Borgerne er med den rette støtte og hjælp i varieret grad selvhjulpne og mobile. De kan enten selv eller med støtte søge og deltage i fællesskabet, ligesom de også kan vælge fællesskabet fra helt eller delvist.

Fysiske rammer

Karise ligger i et gammelt gods i rolige og naturskønne omgivelser med Tryggevælde Å løbende i baghaven.

Huset rummer to lejligheder i stuen med bad og køkken samt 3 lejligheder på første sal med eget bad. Herudover fællesrum både med og uden tv samt stort fælleskøkken.

Fra Karise er der gode transportmuligheder til nærmeste by Haarlev tre kilometer væk, hvor der er både aktivitetstilbud samt gode handlemuligheder. Til Køge er er der 20-30 minutters transport, og København ligger cirka en times kørsel væk.

Hverdagen på Karise

Hverdagen i Karise er præget af ro, struktur og plads til forskellighed, og den indrettes i høj grad efter den enkelte borgeres individuelle behov. Der lægges stor vægt på at skabe en hjemmelig stemning med mange fælles aktiviteter som fælles mad, aftenhygge, filmaften, søndagsbrunch samt fælles aktiviteter ude af huset.

På Karise er den daglige strukturerede hverdag vigtig. Dagen er bygget op om de daglige gøremål, såsom tøjvask, rengøring og personlig hygiejne. Vi tilrettelægger hverdagen i samråd med den enkelte borger ved hjælp af et særligt tilrettelagt ugeskema. Skemaet vil hjælpe til at få overblik over hverdagens gøremål og sikre, at vi i fællesskab med borgeren arbejder hen imod de indsatsmål, der er udarbejdet den anbringende kommune og borgeren imellem. Borgerne opnår desuden stor tilfredsstillelse af at få gjort de ting, dagsskemaet indeholder, og det bekræfter den enkelte borger i, at de godt kan.

Der er faste tidspunkter for hovedmåltider, hvor vi alle i fællesskab tilbereder måltidet og efterfølgende rydder op. Har borgeren behov for at trække sig, kan man vælge at spise måltidet i sin egen bolig. Trygheden og forudsigeligheden omkring måltiderne er medvirkende til at borgerne i stor grad vælger at være en del af det sociale fællesskab.

På samme måde arbejder vi med at motivere borgerne til de forskellige aktiviteter, som kan være en del af borgerens handleplan eller interesse. Borgerne er medbestemmende i forhold til, hvilke aktiviteter der tilbydes, og personalet motiverer borgerne ved at deltage aktivt sammen med borgerne.

Nogle borgere har beskæftigelse uden for tilbuddet, mens andre har hele deres hverdag på Karise.

For de borgere, der ønsker det, er der rigeligt med aktivitetsmuligheder. Aktiviteterne er tilrettelagt efter den enkeltes ønsker. Men vi har også en række fælles aktiviteter, som borgerne er med til at vælge på det ugentlige borgermøde om tirsdagen, hvor den ugentlige madplan også bliver lavet i fællesskab.

Vi støtter op om, at borgerne får en sund livsstil igennem fysisk aktivitet. De store naturskønne arealer, der omgiver stedet, giver mulighed for at bruge naturen i fritiden både alene og i fællesskab. Samtidig er det muligt at deltage i fritidslivet i lokalområdet.

Der er hver dag to fælles køreture, som kan være en tur ud for at handle eller ud i naturen for at gå en tur et sted.

Pædagogiske tilgange og metoder

Målet med det pædagogiske arbejde er at skabe størst mulig livskvalitet for den enkelte borger. Gennem botræning arbejder vi målrettet på at gøre borgeren i stand til at klare en så selvstændig tilværelse som muligt såvel socialt som arbejdsmæssigt.

Vi arbejder ud fra en anerkendende og relationspædagogisk tilgang.  Vi tager udgangspunkt i de fastsatte socialpædagogiske mål, som er udarbejdet sammen med kommunen og den enkelte borger, og vi har fokus på at styrke borgerens personlige og sociale kompetencer.

På Karise arbejder vi med at give borgerne et meningsfyldt og værdigt liv. Blandt andet ved at være anerkendende, rummelige og lyttende. Vi ønsker at se bag om adfærden og forstå intentionen.

Vi arbejder med relationen ved hjælp af et fælles tredje. Det gør vi både, når det handler om de fælles måltider, ved fælles aktiviteter, og når vi hjælper med daglige gøremål. Det er sådan, vi skaber tillid. Borgerne møder ansvarsfulde medarbejdere, der tager hånd om det hele menneske.

Metoden Low Arousal er en integreret del af hverdagen, hvor borgerne støttes i at håndtere kaos. Det betyder, at vi er på forkant og skal kende til borgernes behov og adfærdsmønster, så vi ved, hvad der skaber ro for den enkelte.

Det starter fra morgenstunden, hvor vi begynder at tilrettelægge dagens aktiviteter for og med den enkelte borger ud fra dennes ressourcer og kompetencer. Igennem samværet viser vi tydeligt, at vi som personale er rummelige, og at vi også er her, når tingene bliver svære.

Det tværfaglige samarbejde er desuden vigtigt på Karise. Vi ønsker at give borgerne et helhedsorienteret tilbud. Det betyder, at vi eksempelvis samarbejder med psykiatrien, politiet, kommunen, pårørende eller læger. Det er ud fra devisen om, at det er mennesket, vi arbejder med – ikke diagnosen.

Samarbejde med pårørende

Pårørende spiller ofte en stor rolle i at skabe den tryghed, der er nødvendig for borgerens udvikling.

Derfor vægter vi kontakten til familie og pårørende meget højt, og vi gør, hvad vi kan for at opbygge et støttende samarbejde. Pårørende kan altid kontakte personalet på Karise, hvis der er behov for det.

Borgeren beslutter sammen med personalet, i hvilken grad og omfang kontakten til familie og pårørende skal foregå. Hvis borgeren føler behov for støtte under besøg, vil en medarbejder være til stede.

Karise er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra Karise omkring borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.

Adresse og kontaktoplysninger

Køgevej 67
4653 Karise
Tlf: 41 77 66 01

Ninett Høgedal
Tilbudsleder,
Karise

Tlf: 41 77 65 42

Diana H. Ileri
Afdelingsleder,
Karise

Tlf: 41 77 65 02

Galleri

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt Altiden Ekkos visitation

Tlf: 71 96 12 48
visitation@altidenekko.dk (sikker mail)

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig:

    SE ALTIDEN EKKOS ØVRIGE SÆRLIGT TILRETTELAGTE BOTILBUD