botilbuddet hedehusene

Særligt tilrettelagt tilbud

Hedehusene

Play Video

Se præsentationsvideo

Særligt tilrettelagt botilbud

Hedehusene

Velkommen til det særligt tilrettelagte botilbud Hedehusene

Det særligt tilrettelagte botilbud Hedehusene henvender sig til socialt udsatte borgere med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet.

  • Godkendelsesgrundlag: Botilbud til midlertidigt eller længerevarende ophold efter Servicelovens §§ 107 og 108
  • Antal pladser: 6
  • Aldersgruppe: 18-85 år
  • Tilgange og metoder: Anerkendende og relationspædagogisk tilgang med metoden Low Arousal

Botilbuddet ligger i en stor landejendom og er døbt efter bynavnet Hedehusene. Det ligger i naturskønne omgivelser i Nordøstsjælland tæt på Roskilde og Høje Taastrup. Byen ligger på jernbanestrækningen mellem Roskilde og København, hvilket betyder, at København kan nås på 20 minutter i tog.

Gå til gallerietKontakt visitationenDownload brochure

Målgruppen

Borgerne på Hedehusene er voksne med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet.

Det er borgere, der har brug for ro, og som befinder sig godt til rette i rolige omgivelser omgivet af natur.

Borgerne er med den rette støtte og hjælp i varieret grad selvhjulpne og mobile. De kan enten selv eller med støtte søge og deltage i fællesskabet, ligesom de også kan vælge fællesskabet fra helt eller delvist.

Fysiske rammer

Botilbuddet Hedehusene er beliggende i en landlig ejendom og består således af et stort hus med udgang til en dejlig træterrasse, som forbinder huset med den omkringliggende have. Huset består af lyse og imødekommende værelser, flere møderum, to fælles stuer med tilhørende brændeovne og to store køkkener. Yderligere er der et aktivitetsrum med pool- og bordtennisbord.

Vi har desuden et værksted, hvor borgerne kan arbejde med forskellige håndværksmæssige projekter.

Ejendommen er omgivet af en stor have ud til åbne marker. Huset ligger i naturskønne omgivelser i Nordøstsjælland tæt på Roskilde og Høje Taastrup. Byen ligger på jernbanestrækningen mellem Roskilde og København, hvilket betyder, at København kan nås på 20 minutter i tog.

Hverdagen på Hedehusene

På Botilbuddet Hedehusene skaber vi en hverdag for borgerne med ro og struktur. Her er plads til at være sig selv samtidig med, at man kan vælge fællesskabet til.

Vi tilrettelægger hverdagen i samråd med den enkelte borger ved hjælp af et særligt tilrettelagt ugeskema. Skemaet hjælper til at få overblik over hverdagens gøremål og sikrer, at vi i fællesskab med borgeren arbejder hen imod de indsatsmål, der er udarbejdet kommune og borgeren imellem.

Et fast genkendeligt ugeskema støtter desuden den enkelte borger i at holde fast i dagsstrukturen og få udført deres gøremål. Borgerne opnår stor tilfredsstillelse af at få gjort de ting, dagsskemaet indeholder, og det bekræfter den enkelte borger i, at de godt kan.

Vi tilstræber så vidt muligt, at alle kommer op om morgenen og kommer i gang med hverdagens gøremål. Det kan være praktiske gøremål i eller omkring huset, der støtter op omkring den enkeltes indsatsmål, herunder beskæftigelsesaftaler ude af huset.

Der er faste tidspunkter for hovedmåltider, hvor vi alle i fællesskab tilrettelægger måltid og efterfølgende oprydning. Borgerne har mulighed for at have fast maddag, hvor de er en del af både planlægningen og madlavningen.

Hver uge afholder vi Torsdagscafé, der er et fælles møde for alle borgere i huset. Her taler vi sammen om, hvad der optager den enkelte lige nu og her, ligesom der laves en madplan ud fra borgernes egne ønsker. Madplanen gælder en uge frem.

Alle borgere bliver tilbudt deltagelse i hverdagens aktiviteter, herunder deltagelse i indkøb, madlavning og oprydning. Dette i fællesskab med øvrige borgere og personaler.

Vi støtter desuden op om, at borgerne får en sund livsstil igennem fysisk aktivitet, såsom gåture eller havearbejde, ligesom det er muligt at lave håndværksmæssige aktiviteter i vores værksted. Vi har desuden en stor dejlig have, som vi bruger særligt til fælles aktiviteter.

På torsdagscaféen drøfter vi aktiviteterne for den kommende uge. Vi tilstræber, at der er minimum én fælles aktivitet hver uge.

For de borgere, der ønsker det, er der desuden rigeligt med aktivitetsmuligheder både i naturen og de nærliggende byer. Både i Roskilde og Høje Taastrup findes der et væld af indkøbsmuligheder og aktivitetsmuligheder.

Pædagogiske tilgange og metoder

På Hedehusene arbejder vi ud fra en anerkendende og relationspædagogisk tilgang. Vi arbejder ud fra fastsatte socialpædagogiske mål, som er udarbejdet sammen med kommunen og den enkelte borger, og vi har fokus på at styrke borgerens personlige og sociale kompetencer.

Vi arbejder med at give borgerne et meningsfyldt og værdigt liv. Det gør vi blandt andet ved at være anerkendende, rummelige og lyttende. Vi ønsker at se bag om adfærden og forstå intentionen.

Vi arbejder med relationen ved hjælp af et fælles tredje. Det gør vi både, når det handler om de fælles måltider, ved fælles aktiviteter, og når vi hjælper med daglige gøremål. Det er sådan, vi skaber tillid. Borgerne møder ansvarsfulde medarbejdere, der tager hånd om det hele menneske.

Metoden Low Arousal er en integreret del af hverdagen, hvor borgerne støttes i at håndtere kaos. Det betyder, at vi er på forkant og skal kende til borgernes behov og adfærdsmønster, så vi ved, hvad der skaber ro for den enkelte.

Det starter fra morgenstunden, hvor vi begynder at tilrettelægge dagens aktiviteter for og med den enkelte borger ud fra dennes ressourcer og kompetencer. Igennem samværet viser vi tydeligt, at vi som personale er rummelige, og at vi også er her, når tingene bliver svære.

Det tværfaglige samarbejde er desuden vigtigt på Hedehusene. Vi ønsker at give borgerne et helhedsorienteret tilbud. Det betyder, at vi eksempelvis samarbejder med psykiatrien, politiet, kommunen, pårørende eller læger. Det er ud fra devisen om, at det er mennesket, vi arbejder med – ikke diagnosen.

Samspil med pårørende

Pårørende spiller ofte en stor rolle i at skabe den tryghed, der er nødvendig for borgerens udvikling.

Derfor vægter vi kontakten til familie og pårørende meget højt, og vi gør, hvad vi kan for at opbygge et støttende samarbejde. Familie og pårørende altid kan kontakte personalet på Hedehusene, hvis der er behov for det.

Borgeren beslutter sammen med personalet, i hvilken grad og omfang kontakten til familie og pårørende skal foregå. Hvis borgeren føler behov for støtte under besøg, vil en medarbejder være til stede.

Botilbuddet Hedehusene er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra Botilbuddet Hedehusene omkring borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.

Adresse og kontaktoplysninger

Vadsbyvej 17
2640 Hedehusene
Tlf: 41 77 65 99

Ninett Høgedal
Tilbudsleder,
Hedehusene

Tlf: 41 77 65 42

Lene von Cappelen
Afdelingsleder,
Hedehusene

Tlf: 81 80 66 57

Galleri

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt Altiden Ekkos visitation

Tlf: 71 96 12 48
visitation@altidenekko.dk (sikker mail)

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig:

    SE ALTIDEN EKKOS ØVRIGE SÆRLIGT TILRETTELAGTE BOTILBUD