Særligt tilrettelagt botilbud

Bjerget

Velkommen til det særligt tilrettelagte botilbud
Bjerget

Bjerget danner rammen om 5 særligt tilrettelagte botilbud for voksne borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder Autisme Spektrum Forstyrrelse, og er godkendt efter Servicelovens §§ 107 og 108 samt 66 stk. 1, nr. 6 (17-årige).

Bjerget tilbyder et udviklende miljø, hvor tilgang og metoder tager afsæt i autismens behov for forudsigelighed, genkendelighed og visuel støtte til udvikling af bedst mulig selvstændighed. På Bjerget arbejder vi individuelt ud fra de indsatsmål, der er sat for den enkelte borger. Dette gør vi i tæt samarbejde med borgeren og dennes hjemkommune.

Bjerget ligger i udkanten af Holbæk på en stor grund ud til åbne marker og tæt på det naturskønne område ved Maglesø, hvor der er vandrestier og mulighed for at bade. Der er cirka 8 kilometer til henholdsvis Ugerløse og Holbæk centrum med mulighed indkøb og fritidsaktiviteter. Der er offentlig transport med bus mod Holbæk og Sorø 10 minutters gang fra Bjerget.

Gå til gallerietKontakt os

Fysiske rammer

På Bjerget inddrager vi aktivt de fysiske rammer i den pædagogiske indsats for den enkelte borger. Vi sørger for at tilpasse rammerne, så de er udviklende og meningsgivende og samtidig giver en tryg og forudsigelig hverdag.

Bjerget er opdelt i 3 afdelinger med 2 lejligheder i den ene del og 2 lejligheder i den anden samt 1 selvstændig bolig med lejlighed. I hver afdeling er der køkken og fællesstue med mulighed for TV-stue eller lignende. Alle lejligheder og fællesarealerne tilpasses ud fra borgernes ønsker og behov. Herudover er der et særskilt personalerum i hver afdeling, hvilket tilgodeser borgernes mulighed for tæt støtte i det omfang, de har brug for det i hverdagen.

På Bjerget er der ud over de selvstændige lejligheder tilknyttet sanse- og motorikrum samt rum til kreative aktiviteter. Udenomsarealer giver god mulighed for fysisk udfoldelse med blandt andet boldbane, trampolin, sansegynge og sansehave.

Målgruppen

Målgruppen kendetegnes ved gennemgribende udviklingsforstyrrelser med udgangspunkt i Autisme Spektrum- og/eller opmærksomhedsforstyrrelse samt komorbide tilstande, herunder OCD, angst, Epilepsi, mm. Målgruppen kan ligeledes karakteriseres ved komplekse problemstillinger med meget indgribende udfordringer såsom udadreagerende, selvskadende adfærd samt kommunikationsnedsættelse.

Hverdagen

Bjerget er indrettet som tre små afdelinger. Dette betyder, at den enkelte borger kun vil bo sammen med én anden borger (med ASF) som nærmeste nabo. På denne måde kan vi på Bjerget arbejde med borgerens behov for at have afklarede og veldefinerede sociale kontekster. Aktiviteter kan tilbydes særskilt i borgerens afdeling, mens andre aktiviteter vil foregå i et andet af husets fællesområder.

Borgernes tilværelse tilrettelægges således, at de har størst mulig indflydelse på egen tilværelse i forhold til deres ressourcer og inddrages i egne og fælles beslutninger. Med udgangspunkt i den enkelte borger og dennes behov skaber vi et forudsigeligt, trygt, omsorgsfuldt og udviklende miljø ved at:

  • Skabe trivsel og udviklingsmuligheder via en stimuli tilpasset, struktureret, genkendelig og overskuelig hverdag med udgangspunkt i de pædagogiske metoder og tilgange.
  • Forbedre den enkeltes selvstændighed og styrke mestringen af eget liv igennem inddragelse og selvbestemmelse.
  • Kompensere for handicap/diagnoser gennem inddragelsen af kontekst, omsorg, rummelighed og tolerance.
  • Skabe udvikling ved relationsfremmende samvær, fælles oplevelser og sansestimulerende, kreative og fysiske aktiviteter

På Bjerget har vi stort fokus på borgernes trivsel. Hver enkelt borger vurderes i forhold til kognitive evner og sanseforstyrrelser, og den pædagogiske og sansemæssige intervention planlægges og struktureres herefter. Dernæst arbejder vi med sanseintegration, som omhandler hjernens evne til at sortere, organisere og bearbejde sanseindtryk samt regulere (hæmme eller fremme) information fra omverdenen og fra kroppen.

Struktureret visualiseret pædagogik støtter borgerne i at håndtere deres dagligdag. Individuelle visualiserede støttesystemer hjælper borgerne til at skabe forudsigelighed, genkendelighed og øget selvstændighed. Vi anvender individuelt tilpassede dagsstrukturer som dag- og ugeskemaer med boardmaker, piktogrammer samt velfærdsteknologiske hjælpemidler.

En aktiv dagligdag

Med respekt for borgernes funktionsniveau og ressourcer skaber vi på Bjerget meningsgivende opgaver i borgernes dagligdag i huset og på matriklen. Således får borgerne en aktiv dagligdag med forskellige ansvarsområder, hvor det giver mening.

På Bjerget har vi særlig fokus på kost, sundhed og velvære, der nærer hjernen. Derudover er bevægelse og natur vigtige elementer i hverdagen. Medarbejderne yder herigennem faglig omsorg, hvilket også indebærer, at personalet er udfordrende i forhold til at skabe aktivitet og bevægelse med fokus på og afstemt ud fra borgernes ressourcer og udviklingsmuligheder.

Adresse og kontaktoplysninger

Maglesøvej 3
4300 Holbæk
Tlf: 41 77 65 65 eller 41 78 72 09

Rasmus Johannesen
Konstitueret daglig leder, Bjerget

Tlf: 41 78 72 05

Galleri

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt Altiden Ekkos visitation

Tlf: 71 96 12 48
visitation@altidenekko.dk (sikker mail)

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig:

    SE ALTIDEN EKKOS ØVRIGE SÆRLIGT TILRETTELAGTE BOTILBUD