Særligt tilrettelagte botilbud der tilbyder et meningsfyldt og værdigt liv

Altiden Ekko udarbejder særligt tilrettelagte botilbud efter Servicelovens §§ 107 og 108, så de passer til den enkelte borgers helt særlige behov og muligheder. Denne afdeling hedder Alternativet.

Alternativet har siden 2006 beskæftiget sig med skabe særligt tilrettelagte tilbud, der tilbyder borgerne et meningsfyldt og værdigt liv. Vores pædagogiske løsninger altid udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov og ønsker, og vores løsninger skræddersyes til at passe den enkelte.

Formålet er at skabe en hverdag, hvor borgeren trives bedst muligt med de diagnoser og funktionsnedsættelser, som personen har. På den måde skaber vi ro og tryghed omkring personen.

Det er vores vision at være den bedste udbyder inden for socialpædagogiske botilbud til Danmarks sværest anbringelige.

Vi har en række fleksible botilbud, der danner rammen om flere særligt tilrettelagte botilbud i samme ejendom, hvor borgerne i det omfang, det er muligt for dem, kan vælge et fællesskab til med de øvrige borgere. Herudover tilrettelægger vi botilbud med kun én borger.

Vi har i menuen til nedenfor beskrevet de botilbud, hvor der er samlet flere særligt tilrettelagte botilbud.

Se kort over alle botilbudSe botilbudSærligt tilrettelagte botilbud - Jylland & FynSærligt tilrettelagte botilbud - SjællandKontakt visitationen

Kort over Altiden Ekko og Altidens tilbud til børn, unge samt voksne borgere

Botilbud er markeret med BLÅ
Bo- og opholdssteder er markeret med LILLA
Særligt tilrettelagte botilbud er markeret med RØD
Øvrige særligt tilrettelagte botilbud er markeret med GUL
Kontorerne er markeret med GRØN