Længerevarende botilbud jf. § 108

Se alle vores § 108-botilbud

Altiden Ekko har en række botilbud til længerevarende ophold for borgere efter servicelovens § 108. Vores tilbud er fordelt rundt i Danmark og godkendt til en række forskellige målgrupper.

Har du brug for mere viden om Altiden Ekkos botilbud, kan du læse mere under hvert tilbud, hvor du kan læse om målgruppen, de fysiske rammer, hverdagen på botilbuddet og den pædagogiske tilgang.

Du kan altid kontakte Altiden Ekkos visitation på tlf: 71 96 12 48 eller visitation@altidenekko.dk (sikker mail)

Se alle botilbud

En hverdag med struktur og aktivitet

Fælles for alle tilbud hos Altiden Ekko er, at de tilbyder borgerne en hverdag med selvbestemmelse, struktur og aktiviteter både for den enkelte borger og i fællesskab.

Hvert tilbud hos Altiden Ekko tilrettelægger hverdagen forskelligt alt efter målgruppe og det enkelte tilbuds fysiske rammer.

Alle tilbud hos Altiden Ekko har en høj pædagogisk faglighed. Vi anvender forskellige metoder med udgangspunkt i relationspædagogikken og den anerkendende tilgang med afsæt i Low arousal. De enkelte tilbud kan have særlige pædagogiske tilgange og metoder alt efter målgruppen.

I Altiden Ekko ønsker vi at give borgerne et helhedsorienteret tilbud. Det betyder, at det enkelte tilbud arbejder tværfagligt og samarbejder med eksempelvis psykiatrien, politiet, kommunen, pårørende og læger. Det er ud fra devisen om, at det er mennesket, vi arbejder med – ikke diagnosen.

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt Altiden Ekkos visitation

Tlf: 71 96 12 48
visitation@altidenekko.dk (sikker mail)

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig:

    SE ALTIDEN EKKOS § 108-BOTILBUD

    Jylland & Fyn

    SE ALTIDEN EKKOS § 108-BOTILBUD

    Sjælland