Skip to main content

Opmærksomhed på Coronavirus i EKKOfonden

I EKKOfonden har vi fuld opmærksomhed på Coronavirus og følger naturligvis myndighedernes anbefalinger med hensyn til at undgå smitte og forholdsreglerne ved mistanke om smitte.

Alle ledere og medarbejdere bliver løbende orienteret om myndighedernes anbefalinger og EKKOfondens indsats og forholdsregler for at undgå smitte.

I EKKOfonden har vi, som den øvrige social- og sundhedssektor, et ansvar for at fortsætte med at yde borgerne den støtte og behandling, som de har behov for. Dette ansvar håndterer vi med det størst mulige hensyn til borgere og medarbejdere.

Ingen besøg fra gæster eller pårørende

Aktiviteter, ture ud af huset og besøg på bostederne af pårørende og gæster er aflyst.

Eneste undtagelse kan være, hvis der er en livsnødvendig, sundhedsfaglig begrundelse for læge- eller hospitalsbesøg. Dette vil i så fald altid blive clearet med EKKOfondens sundhedsfaglige team.

På alle botilbud og særligt tilrettelagte tilbud udviser personalet de nødvendige foranstaltninger i forhold til hygiejne og opsporing af eventuel smitte. Vi er opmærksomme på, om borgere eller ansatte har været i kontakt med smittede, og vi efterlever myndighedernes anbefalinger med hensyn til karantæne og test for smitte.

Skulle der opstå smitte blandt borgere eller ansatte, vil vi samarbejde med myndighederne om at tage de fornødne forholdsregler.

Borgere hos EKKOfonden og deres pårørende er altid velkomne til at kontakte afdelingslederen for den pågældende afdeling, hvis der er behov for dette.

For yderligere information henviser vi til Sundhedsstyrelsens information på:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Akutte ydelser og tilbud

I forbindelse med den aktuelle nationale indsats for at bremse og håndtere smitten fra Coronavirus har EKKOfonden valgt at stille op med akutte ydelser og tilbud for de kommuner og sociale tilbud m. fl. – i det omfang det er muligt for os – der har behov for ekstra hjælp i forbindelse med nedlukninger af specialskoler, botilbud, specialtilbud, plejehjem og lignende. I EKKOfonden tilbyder vi bl.a. akutte ydelser i form af; ordinære pladser i vores botilbud og særligt tilrettelagte tilbud, § 85 støtte, sundhedsfaglige ydelser, vikarservice, udlejning og ejendomsservice.

I EKKOfonden har vi, som den øvrige social- og sundhedssektor, et ansvar for at fortsætte med at yde borgerne den støtte og behandling, som de har behov for. Dette ansvar håndterer vi med størst muligt hensyn til borgere, medarbejdere og kunder – samt de generelle anvisninger vores myndigheder giver.

Har I et behov for akutte ydelser eller tilbud, så tilbyder vi i EKKOfonden hjælp med få timers varsel. Du er altid velkommen til at kontakte visitationen døgnet rundt, så vi kan tage en dialog om jeres behov og finde en hurtig løsning.

Kontakt visitationen
tlf: 41 77 65 62 eller 71 96 12 48