tilbud harken

Om Altiden Ekko

Om Altiden Ekko

Altiden Ekko er en landsdækkende socialpædagogisk virksomhed

Altiden Ekko er en socialpædagogisk virksomhed. Vi arbejder for, at udsatte voksne borgere får mulighed for en meningsfyldt og udviklende tilværelse.

Altiden Ekko er et datterselskab under Altiden. Du kan læse om Altiden på www.altiden.dk.

Altiden Ekko arbejder med en række af tilbud og ydelser:

  • Botilbud og særligt tilrettelagte tilbud for udsatte og sårbare voksne efter Servicelovens §§ 107 og 108. Altiden Ekko har i dag 8 botilbud samt en række særligt tilrettelagte botilbud. Du kan se mere HER.
  • EKKOstøtte tilbyder individuel støtte herunder støtte efter Servicelovens § 85. Du kan se mere HER.
Kontakt osKort over Altiden Ekkos botilbud

Værdier

Værdier skaber vores handlinger

Lige siden vi åbnede det første botilbud, har vi haft nogle meget stærke værdier i vores måde at drive virksomhed på, i vores måde at være sammen som medarbejdere og i vores måde at møde borgerne. Det har skabt en helt særlig kultur, som kun er blevet stærkere i takt med, at vi er blevet flere medarbejdere og en større virksomhed.

Når vi insisterer på at være på borgerens side og aldrig give op, så er det her, vi udlever tankerne bag Altiden Ekko og vores værdier.

Uanset om du er borger, pårørende eller ansat i en kommune, skal du mærke vores værdier i alt, hvad vi gør.

Altiden Ekko er et datterselskab under Altiden. Du kan læse om Altidens værdier her.

Altiden Ekko arbejder målrettet med FN’s verdensmål

Altiden Ekko arbejder som virksomhed med bæredygtighed ud fra FN’s 17 Verdensmål.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling er de mål, der tilsammen skal pege verden i retning af en bæredygtig fremtid. I Altiden Ekko har vi som udgangspunkt valgt at arbejde særligt med tre af FN’s 17 Verdensmål.

MÅL 3 – SUNDHED OG TRIVSEL 

Verdensmål 3 handler om, at alle mennesker i alle aldre, i alle lande skal sikres et godt helbred.

I Altiden Ekko arbejder vi målrettet for at sikre sundhed og trivsel hos både de borgere, vi arbejder med i vores botilbud, og vores medarbejdere. Borgere med svære fysiske og/eller psykiske vanskeligheder er særligt udsatte for både fysiske og psykiske sygdomme. Derfor er det vigtigt at fokusere på forebyggelse, sunde vaner for kost og livsførelse, samt at disse borgere får et godt forløb i sundhedsvæsenet.

Som led i vores arbejde med Verdensmål 3 har vi blandt andet udarbejdet en ny kostpolitik, der bygger på de 7 nye officielle kostråd, som har fokus på både klima og sundhed.

MÅL 7 – BÆREDYGTIG ENERGI 

Verdensmål 7 handler om at give alle adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi. Her har vi særligt taget fat på delmål 3, der handler om større energieffektivitet.

Altiden Ekko bruger nu udelukkende strøm, der er certificeret som ”Grøn strøm”, og der er igangsat et større arbejde for at nedbringe vores energiforbrug, herunder el, vand og varme samt transport.

Elforbruget på alle botilbud og kontorer er blevet grundigt gennemgået. Både ved at se på potentialet for besparelse i udskiftning af særligt strømforbrugende apparater samt adfærd og vaner, der kan nedbringe strømforbruget.

På kontorerne er alle glødepærer udskiftet til LED-pærer. Derudover er der indført månedlige aflæsninger af forbrugsmålerne på alle matrikler. Det giver mulighed for at følge med i, hvad de forskellige tiltag gør ved forbruget. Og nogle steder er forbrugsaflæsninger også er en pædagogisk opgave, der delvist udføres af eller med borgere.

MÅL 12 – ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Verdensmål 12 handler om, at vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. I Altiden Ekko arbejder vi særligt med delmål 3 og 4, der handler om at nedbringe madspild og forsvarlig håndtering af affald i hele livscyklussen. Vi arbejder særligt for at fremme en bedre affaldssortering og genbrug i hele organisationen.

I alle botilbud og i administrationen er der indført affaldssortering. Og på de botilbud, hvor det er muligt, sorteres skraldet i flere fraktioner, end den kommunale affaldsordning giver mulighed for.

Dette skyldes, at Altiden Ekko samarbejder med firmaet MiljøLogistik om at genanvende mest muligt affald. Vi ser nemlig ikke affaldet som bare affald. Det kan også være en ressource. Blandet andet derfor bliver alt affald vejet. Det betyder, at Altiden Ekko kan få penge for det affald, der kan genavendes så omkostningseffektivt, at det ligefrem betaler sig økonomisk at genanvende.

Det vigtigste ved vejningen er dog det datasæt, som Altiden Ekko kan anvende til at analysere forbrug og sortering.

På Altiden Ekkos botilbud og særligt tilrettelagte botilbud er rollerne byttet rundt i arbejdet med affaldssorteringen, så det er borgerne, der skal holde øje med, om personalet får sorteret korrekt.

Ledige stillinger hos Altiden Ekko

Altiden Ekko er en virksomhed i udvikling. Vi dækker over mange arbejdsområder, og vi ansætter løbende medarbejdere i forskellige funktioner. Du kan se vores ledige stillinger eller sende en uopfordret ansøgning ved at klikke herunder.

Se ledige stillinger

Hold dig opdateret med nyheder fra
Altiden Ekko

Vi sender løbende nyhedsmails omkring nye metoder, viden og tiltag hos Altiden Ekko. Du kan tilmelde dig nedenfor.

Tilmeld nyhedsbrev

* indicates required

Accepterer du at Altiden Ekko må fremsende mails og anvende oplysninger til marketingformål?

Du kan framelde dig vores nyhedsbrev til hver en tid.

Nyheder fra Altiden Ekko

Nyhed på forsideNyheder
26/10/2022

Jan Wilken bliver ny administrerende direktør i Altiden

1. november starter Jan Wilken i rollen som administrerende direktør i Altiden og medlem af koncernledelsen i Ambea. Jan Wilken har lang erfaring inden for velfærd blandt andet som administrerende…
Nyhed på forsideNyheder
17/10/2022

Man tvinger bevidstheden til at være til stede

”Vi kommer oftere afsted på tur, og turene giver et større udbytte både pædagogisk og for den enkelte borger,” forklarer Jonas Kieselberg om den såkaldte SMTTE-model, som han og kollegerne…
Nyhed på forsideNyheder
13/10/2022

Altidens administrerende direktør stopper

Efter mere end 8 år som administrerende direktør og 19 år i virksomheden stopper Miriam Toft efter eget ønske som administrerende direktør i Altiden med udgangen af oktober. Som administrerende…