tilbud harken

Om Altiden Ekko

Om Altiden Ekko

Altiden Ekko er en landsdækkende socialpædagogisk virksomhed

Altiden Ekko er en socialpædagogisk virksomhed. Vi arbejder for, at udsatte voksne borgere får mulighed for en meningsfyldt og udviklende tilværelse.

Altiden Ekko er et datterselskab under Altiden. Du kan læse om Altiden på www.altiden.dk.

Altiden Ekko arbejder med en række af tilbud og ydelser:

 • Botilbud og særligt tilrettelagte tilbud for udsatte og sårbare voksne efter Servicelovens §§ 66, 107 og 108. Altiden Ekko har i dag 8 botilbud samt en række særligt tilrettelagte botilbud. Du kan se mere HER.
 • EKKOstøtte tilbyder individuel støtte herunder støtte efter Servicelovens § 85. Du kan se mere HER.
Kontakt osKort over Altiden Ekkos botilbud

Værdier og DNA

Værdier skaber vores handlinger

Lige siden vi åbnede det første botilbud, har vi haft nogle meget stærke værdier i vores måde at drive virksomhed på, i vores måde at være sammen som medarbejdere og i vores måde at møde borgerne. Det har skabt en helt særlig kultur, som kun er blevet stærkere i takt med, at vi er blevet flere medarbejdere og en større virksomhed.

Når vi insisterer på at være på borgerens side og aldrig give op, så er det her, vi udlever tankerne bag Altiden Ekko, vores værdier og vores adfærds-dna.

Uanset om du er borger, pårørende eller ansat i en kommune, skal du mærke vores værdier og DNA i alt, hvad vi gør.

Altiden Ekkos værdier

Engagement
Borgerne møder medarbejdere, som er nærværende, imødekommende, rummelige, ansvarsfulde og viser forståelse.

Kvalitet
Medarbejderne er velfunderede i deres beslutninger og handlinger. De hjælper til en højere livskvalitet og har fokus på ressourcer og udviklingsmuligheder.

Kommunikation
Medarbejderne er respektfulde i tilgangen til borgerne og hinanden. De er ærlige og tydelige i deres tale og kropssprog. De taler på et forståeligt niveau.

Omsorg
Medarbejderne yder omsorg, selvom det indebærer at være udfordrende. De beskytter borgeren og udviser empati og rummelighed. De skaber tryghed.

Altiden Ekkos adfærds-DNA

 • Handlekraftig
 • Modig
 • Mulighedssøgende
 • Løsningsorienteret
 • Vedholdende
 • Reflekterende
 • Passioneret
 • Loyal
 • Tydelig
 • Rollemodel

Altiden Ekko er et datterselskab under Altiden. Du kan læse om Altidens værdier her.

Thomas K - Altiden Ekko

Thomas Kudahl

Administrerende direktør

Thomas B - Altiden Ekko

Thomas Bunde

Økonomidirektør

Margit - Altiden Ekko

Margit L. Beuchert

Direktør for EKKOsupport og forretningsudvikling

Annette - Altiden Ekko

Annette Solskov

Direktør for botilbud og særligt tilrettelagte botilbud

Altiden Ekko arbejder målrettet med FN’s verdensmål

Altiden Ekko arbejder som virksomhed med bæredygtighed ud fra FN’s 17 Verdensmål.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling er de mål, der tilsammen skal pege verden i retning af en bæredygtig fremtid. I Altiden Ekko har vi som udgangspunkt valgt at arbejde særligt med tre af De 17 Verdensmål.

Vi arbejder med Verdensmålene ud fra en tilgang, hvor medarbejderne er med til at udvikle både indsatsområder og løsninger. Vi har derfor nedsat en projektgruppe og udpeget en række ambassadører, som er med til at udbrede målene internt i organisationen og sikre, at initiativerne fungerer i den daglige drift og i samarbejdet med borgerne.

Du kan i denne artikel læse mere om, hvordan Altiden Ekko har organiseret arbejdet med Verdensmålene.

MÅL 3 – SUNDHED OG TRIVSEL 

Verdensmål 3 handler om, at alle mennesker i alle aldre, i alle lande skal sikres et godt helbred. I Altiden Ekko arbejder vi målrettet for at sikre sundhed og trivsel hos både de borgere, vi arbejder med i vores tilbud, og vores medarbejdere. Borgere med svære fysiske og/eller psykiske vanskeligheder er særligt udsatte for både fysiske og psykiske sygdomme. Derfor er det vigtigt at fokusere på forebyggelse, sunde vaner for kost og livsførelse, samt at disse borgere får et godt forløb i sundhedsvæsenet.

Arbejdet med Verdensmål 3 er igangsat i foråret 2021. Arbejdet er indledt med en generel gennemgang af, hvordan Verdensmål 3 kan relateres til Altiden Ekko. Det har givet et nyt perspektiv på sundhed i Altiden Ekko, som du kan læse mere om her.

Der er udarbejdet en ny kostpolitik, der bygger på de 7 nye officielle kostråd, som har fokus på både klima og sundhed.

MÅL 7 – BÆREDYGTIG ENERG

Verdensmål 7 handler om at give alle adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi. Her har vi særligt taget fat på delmål 3, der handler om større energieffektivitet. Altiden Ekko bruger nu udelukkende strøm, der er certificeret som ”Grøn strøm”, og der er igangsat et større arbejde for at nedbringe vores energiforbrug, herunder el, vand og varme samt transport.

Elforbruget er blevet grundigt gennemgået. Både ved at se på potentialet for besparelse i udskiftning af særligt strømforbrugende apparater samt adfærd og vaner, der kan nedbringe strømforbruget.

På kontorerne er alle glødepærer udskiftet til LED-pærer. Derudover er der indført månedlige aflæsninger af forbrugsmålerne på alle matrikler. Det giver mulighed for at følge med i, hvad de forskellige tiltag gør ved forbruget. Og nogle steder er forbrugsaflæsninger også er en pædagogisk opgave, der delvist udføres af eller med borgere.

For at nedsætte energiforbruget til transport er der desuden sat mål for kilometerbesparelser for 2020 og 2021. Det skal falde med 10 procent i år og 7 procent næste år. Vejen til det skal blandt andet gå gennem mere samkørsel, bedre vaner og mere selvtransport for borgerne.

MÅL 12 – ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Verdensmål 12 handler om, at vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Her arbejder vi i Altiden Ekko særligt med delmål 3 og 4, der handler om at nedbringe madspild og forsvarlig håndtering af affald i hele livscyklussen. Vi arbejder særligt for at fremme en bedre affaldssortering og genbrug i hele organisationen.

I alle botilbud og i administrationen er der indført affaldssortering. På Altiden Ekkos botilbud og særligt tilrettelagte botilbud er rollerne byttet rundt i arbejdet med affaldssorteringen, så det er borgerne, der skal holde øje med, om personalet får sorteret korrekt.

Læs her om, hvordan man arbejder med affaldssortering på Østergaarden.

Som minimum skal det sorteres i 8 fraktioner, men det bliver muligt at sortere i hele 20 fraktioner. Men det handler ikke kun om, hvordan man kommer af med affaldet. Genbrug er en central del af indsatsen. I 2020 skal 30 procent af anskaffelser ske via genbrug, og i 2021 er tallet 35 procent. Det skal blandt andet ske via en genbrugsside på intranettet EKKOnet, hvor medarbejderne kan dele og efterlyse ting til genbrug.

Publikationer

Gennem tiden har Altiden Ekko udgivet en række publikationer, som har til formål at formidle viden og indsigt indenfor det socialpædagogiske område.

I perioden 2012-2019 udgav vi to magasiner om året, som i dag er erstattet af et digitalt nyhedsbrev, der udkommer oftere. Dette giver os mulighed for at være mere aktuel og samtidig benytte et mere bæredygtigt alternativ. Hvis du ønsker at tilmelde dig nyhedsbrevet, skal du benytte formularen længere nede på siden.

Hvert år udgiver vi et årsskrift, som indeholder et tilbageblik på året, der gik, samt planer for fremtiden.

Du finder alle publikationerne ved at trykke herunder.

Se alle publikationer

Ledige stillinger hos Altiden Ekko

Altiden Ekko er en virksomhed i udvikling. Vi dækker over mange arbejdsområder, og vi ansætter løbende medarbejdere i forskellige funktioner. Du kan se vores ledige stillinger eller sende en uopfordret ansøgning ved at klikke herunder.

Se ledige stillinger

Hold dig opdateret med nyheder fra
Altiden Ekko

Vi sender løbende nyhedsmails omkring nye metoder, viden og tiltag hos Altiden Ekko. Du kan tilmelde dig nedenfor.

Tilmeld nyhedsbrev

* indicates required

Accepterer du at Altiden Ekko må fremsende mails og anvende oplysninger til marketingformål?

Du kan framelde dig vores nyhedsbrev til hver en tid.

Nyheder fra Altiden Ekko

Nyhed på forsideNyheder
28/12/2021

Jeg slapper mere af når jeg spiller musik

Når man kommer væk fra det daglige, giver det ro i hovedet. Ro til at synge og spille musik. Det fortæller Dennis, der er en del af duoen EKKOsound.  ”Jeg…
Nyhed på forsideNyheder
19/12/2021

Julen skal være for alle

Julen er hygge, traditioner og samvær. Men den kan også være forbundet med svære stunder. Alt det skal Altiden Ekkos botilbud rumme og håndtere, så borgerne får præcis den jul,…
Nyhed på forsideNyheder
30/11/2021

Plads til mere fællesskab

Der bliver plads til flere borgere og mere fællesskab, når renoveringen på Altiden Ekkos botilbud Sønderbjerggaard om kort tid er færdig. Nu skal borgerne beslutte, hvordan de nye fælleslokaler skal…