Skip to main content

Når man sidder foran bålet, så samler det tankerne og dæmper stress og uro i kroppen. Naturen er et vigtigt pædagogisk redskab, som vi kan udnytte langt mere, siger Stefan Nielsen, der er daglig leder på Østergaarden. I sommerens løb skal borgere og medarbejdere i gang med at bygge shelter og bålplads, så uderummet kan blive en endnu større del af dagligdagen.

Snart vil der lyde af både skruemaskine, sav og glade stemmer på grunden ved det særligt tilrettelagte botilbud Østergaarden ved Hirtshals. Og senere lyden af et knitrende bål – og måske lidt snorken.

Planerne om et shelter og bålplads er nemlig hastigt ved at tage form. Ideen kommer fra både borgere og personale, der kan se mange muligheder i at bruge naturen i større grad i dagligdagen.

”Nogle af borgerne har talt om, at de gerne vil have flere aktiviteter i naturen. Det har vi selvfølgelig drøftet i personalegruppen. Som pædagogisk personale ser vi også mange fordele ved at udnytte naturen mere. Og så er natur og udeliv jo et særligt tema for Altiden Ekko her i sommeren. Så det er oplagt at bruge sommeren til at skabe nogle gode rammer for mere udeliv her på Østergaarden,” siger Stefan Nielsen.

Valgt faldt på et shelter med bålplads i en dialog mellem borgere og personale, fortæller han.

”Der er flere borgere, der har talt om, at de gerne vil sove ude i telt ind i mellem. Vi har så også talt om at tage ud i naturen og sove i shelter, men det kræver jo en del forberedelse, og det er svært at gøre spontant. Derfor tænkte vi: Hvorfor ikke bygge et shelter på vores egen grund. Vi har jo en stor grund med masser af natur.”

Naturen som pædagogisk ramme

Stedet for det nye shelter og bålplads er allerede udpeget.

”Det skal være bag folden med gederne. Så er det tilpas isoleret fra huset, så man kan sidde i fred. Men det skal stadig være synligt fra indkørslen, så både borgere og personale er opmærksomme på, at det er der og husker muligheden,” siger Stefan, der ser mange muligheder i at bruge naturen mere i en pædagogisk sammenhæng.

”I naturens rum er der ikke alle de stressorer, som man ellers kan opleve i dagligdagen. Det kan være mobiltelefoner, computer, tv og støj og larm. Når vi sidder udenfor omkring et bål, så er det det, der er i fokus. Så er det nemmere at samle tankerne og få ro i kroppen og hovedet. Der er forskning, der peger på, hvad naturen kan som pædagogisk ramme, og hvilken betydning den kan have for stress, tilfredshed med livet og en række livsstilsfaktorer. Vi kan være sammen om at være i naturen, men borgerne kan også bruge naturen på egen hånd. For nogle kan det have en meditativ virkning. Men det handler også om borgernes sundhed, som vi også vil sætte mere fokus på. Og ved at inddrage naturen får vi et bredere perspektiv på sundhed”.

God beskæftigelse

Naturen har da også allerede en vigtig plads i hverdagen på Østergaarden. Et fast punkt på hverdagens program er en gåtur i naturen, og så indgår pasningen af geder og høns også i hverdagen.

”Det er en god beskæftigelse, som går lidt på skift. Ligeledes er det en god måde for borgerne at vise omsorg, når de skal passe dyrene,” siger Stefan.

Om kort tid går arbejdet så i gang med at bygge det nye shelter. Det bliver et projekt, som både borgere og personale skal stå for sammen.

”Vi har noget personale, der har god erfaring med at bygge. Og så er der flere borgere, der gerne vil være med. Så det bliver en god pædagogisk aktivitet, hvor vi skal finde en balance med at lade borgerne arbejde selvstændigt i det omfang, de kan, og hjælpe, når der er behov for det. Det glæder vi os til,” siger Stefan.