Skip to main content

Mere og bedre genanvendelse af affaldet. Det er målet med en ny indsats for affaldssorteringen i EKKOfonden. Som et led i arbejdet med FN’s Verdensmål har EKKOfonden netop indgået en aftale, der giver flere og bedre muligheder for sortering og genanvendelse af affaldet. Og så genanvendes alt affald tilmed i Danmark.

”Hvilken affaldsspand skal denne her i?” Det spørgsmål vil formentlig lyde ofte i den kommende tid på EKKOfondens botilbud og særligt tilrettelagte botilbud. For selvom ansatte og borgere siden efteråret sidste år flittigt har sorteret affaldet, så går indsatsen med sorteringen og genanvendelsen nu et skridt videre. EKKOfonden har netop indgået en aftale med MiljøLogistik, der er en sammenslutningen af vognmænd over hele landet.

”Vi har taget stilling til, hvordan vi ønsker, at vores affald skal håndteres. Fordi vi er en virksomhed, så betragtes alt vores affald fra både administration og botilbud som erhvervsaffald, og det betyder, at vi ikke kan få alt vores sorterede affald afhentet inden for de kommunale ordninger. Men når kommunerne ikke har taget stilling til dette spørgsmål, så må vi selv gøre det. Med denne aftale kan vi sortere og få afhentet alt vores affald, og vi har en sikkerhed for, at det hele bliver genanvendt her i Danmark. Det er den mest bæredygtige måde at håndtere vores affald,” siger René Nielsen, der er indkøbsansvarlig hos EKKOfonden og står i spidsen for arbejdet med FN’s Verdensmål.

MiljøLogistiks konsulenter skal nu rundt til samtlige af EKKOfondens botilbud og rådgive om, hvordan de enkelte tilbud kan sortere affaldet og sikre genanvendelse bedst muligt.

”Vi kan lave en individuel aftale om afhentning af det sorterede affald for hvert af vores tilbud. Nogle tilbud har som beskæftigelse for borgerne at køre det sorterede affald på genbrugsstationen, mens andre tilbud har behov for at få afhentet det hele. Det kan de aftale individuelt. På samme måde kan de få rådgivning om, hvordan de sorterer affaldet, så det kan genanvendes bedst muligt,” siger René Nielsen.

Hjælper til at minimere madspild

EKKOfonden arbejder i dag med tre Verdensmål. Det er: mål 3 – Sundhed og trivsel, mål 7 – Bæredygtig energi og mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion. Og indsatsen for affaldssorteringen handler om Verdensmål 12. Her arbejder EKKOfonden særligt med delmål 3 og 4, der handler om at nedbringe madspild og sikre forsvarlig håndtering af affaldet i hele livscyklussen.

For MiljøLogistik er affaldet ikke bare affald. Det kan også være en ressource. Blandet andet derfor bliver alt affald vejet. Det betyder, at EKKOfonden kan få penge for det affald, der kan genavendes så omkostningseffektivt, at det ligefrem betaler sig økonomisk at genanvende. Men det at få affaldet vejet ser René Nielsen helt andre fordele i end de økonomiske.

”Det bliver små beløb, vi får for affaldet, så det er ikke så meget det, der er fordelen ved at få det vejet. Vi får med vejningen et datasæt, som vi kan anvende til at analysere vores forbrug og sortering. Tag eksempelvis madaffaldet. Her vil vi kunne se, om madspildet er markant højere nogle steder – og særligt lavt andre steder. Med den viden er vi i stand til at sætte ind og se på, hvordan vi kan gøre det bedre. Det kan også være et sted har særligt meget plastikaffald. Så kan vi se på årsagerne til det,” siger René Nielsen.

Skal ændre vaner

”På denne måde går vi endnu videre i vores arbejde med FN’s 17 Verdensmål. Vi bliver hele tiden klogere på, hvordan vi gør en forskel i arbejdet med FN’s Verdensmål. Vi skal være parate til at se på os selv, og hvordan vi kan ændre vores vaner og rutiner. Den nye aftale er ikke dyrere for EKKOfonden. Men den betyder, at vi som virksomhed selv kan tage stilling til, hvordan vores affald skal håndteres. Det ser vi meget frem til at få implementeret de kommende uger og måneder,” slutter René Nielsen.

Fakta:

EKKOfondens indsats for affaldssortering og genanvendelse betyder at:

  • EKKOfonden har en ensartethed i hele virksomheden for sortering af affald
  • Alt affald i EKKOfonden sorteres
  • Alt affald i EKKOfonden genanvendes
  • Alt affald i EKKOfonden genanvendes i Danmark

Læs mere om FN’s 17 Verdensmål her

Hold dig opdateret med nyheder fra
EKKOFONDEN

Vi sender løbende nyhedsmails omkring nye metoder, viden og tiltag hos EKKOfonden. Du kan tilmelde dig nedenfor.

Tilmeld nyhedsbrev

* indicates required

Accepterer du at EKKOfonden må fremsende mails og anvende oplysninger til marketingformål?

Du kan framelde dig vores nyhedsbrev til hver en tid.