Skip to main content

”Vi kommer oftere afsted på tur, og turene giver et større udbytte både pædagogisk og for den enkelte borger,” forklarer Jonas Kieselberg om den såkaldte SMTTE-model, som han og kollegerne på botilbuddet Hedehusene bruger, når de skal tilrettelægge og evaluere den ugentlige tur for borgerne. Metoden hjælper personalet til både at være opmærksomme på de pædagogiske mål og på, hvad borgerne magter og har lyst til på turen.

Havnerundfart ved Langelinie i København, Gocart-race og besøg på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Borgerne på Altiden Ekkos botilbud Hedehusene kommer vidt omkring på deres særlige ”tur-tirsdag”, hvor borgere og personale tager ud af huset for at opleve verden uden for botilbuddet.

Men selvom turene er et rart og hyggeligt afbræk i hverdagen, er det også et vigtigt pædagogisk arbejde, som skal tilpasses efter både, hvad borgerne kan, hvad de har lyst til og til de pædagogiske mål for gruppen af borgere samt den enkelte borger.

Giver viden om borgeren

Til at blive klogere på det og analysere udbyttet af turen bruger det pædagogiske personale den særlige SMTTE-model.

”Modellen hjælper os til at arbejde systematisk og pædagogisk med turen. Det er et analyseværktøj, som giver os en viden om borgeren. Og det er med til at sikre, at vi også på vores ture har ambitioner for borgernes udvikling,” fortæller Jonas Kieselberg.

Modellen har fem fokuspunkter, som pædagogerne bruger som redskab både før og efter turen. Det er:

  1. Sammenhæng – hvilke vilkår er der tale om?
  2. Mål – Hvad er det resultat, som du ønsker at opnå?
  3. Tegn – Hvordan ser du, at du er på vej i den rigtige retning til at indfri målet?
  4. Tiltag – Hvilke handlinger skal der til, for at du kan nå målet?
  5. Evaluering – Nåede du målet?

”Man kan sige, at vi ved at bruge denne model, tvinger bevidstheden til at være til stede og til at have pædagogiske ambitioner for turen. Vi har fokus på borgerens mål, men vi får også evalueret ud fra de tegn, borgeren har vist os og i den sammenhæng, som borgeren har været i enkeltvist eller i en gruppe,” siger Jonas Kieselberg.

En succesfuld oplevelse i samfundet

Modellen kan bruges mere eller mindre skriftligt, fortæller Jonas. Man kan tegne modellen op for hver enkelt, men man kan også bruge den som en model til det pædagogiske arbejde uden nødvendigvis at skrive det ned.

”Vi har modellen med i hovedet, når vi pædagogisk arbejder med at tilrettelægge turen, når vi er afsted på turen, og når vi evaluerer turen. Det er så mit ansvar at samle op og sørge for, at den viden bliver brugt, når vi planlægger vores ture,” siger Jonas Kieselberg, der oplever, at valget af mål for ”tur-tirsdagen” er blevet påvirket af arbejdet med modellen.

”Jeg havde nok troet, at de rene naturoplevelser ville vægte højere hos borgerne. At det ville være godt komme ud i naturen og nyde stilheden og den friske luft. Men de er ikke lige så populære som de ture, der handler om mennesker og byer,” siger Jonas Kieselberg og fortsætter:

”Når man er på et botilbud, så kan det godt blive en lille boble. Man ved måske godt, at man ikke er en del af verden på samme måde som dem, der bor uden for botilbuddet. Når borgerne kommer ud på disse byture, oplever de en succesfuld oplevelse i samfundet sammen med andre. Man oplever, at man mestrer at være i verden sammen med de andre mennesker, der bor her. Det et en oplevelse, der varmer mere end en flot udsigt”.

 

Du kan læse mere om botilbuddet Hedehusene her.