botilbud atterbakken

Støtte i eget hjem

Kirkebjerg Allé

Play Video

Se præsentationsvideo

Støtte i eget hjem

Kirkebjerg Allé

Velkommen til Kirkebjerg Allé

Kirkebjerg Allé tilbyder støtte i eget hjem efter Servicelovens § 85.

  • Antal pladser: 17
  • Aldersgruppe: 18-85 år

Kirkebjerg Allé ligger i et roligt kvarter i Vanløse med god adgang til offentlig transport og indkøbsmuligheder.

Gå til gallerietKontakt visitationen

Målgruppen

Målgruppen er voksne borgere, der bor i egen bolig. Det er borgere, der typisk har en betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller social udfordringer og derfor behov for socialpædagogisk støtte og hjælp, vejledning eller optræning i hverdagen.

Fysiske rammer

Kirkebjerg Allé ligger på en rolig vej i Vanløse tæt på indkøbsmuligheder og offentlig transport. Her er plads til 17 borgere, der hver har egen lejlighed med egen indgang.

Alle lejlighederne er indrettet som etværelseslejligheder med køkken og tilhørende badeværelse.

Hverdagen på Kirkebjerg Allé

Støtten er individuelt tilrettelagt ud fra borgerens behov med henblik på at understøtte selvstændighed og mestring i eget liv. Støtten tilrettelægges med afsæt i bevillingen, herunder den kommunale handleplans indsatsmål.

Borgeren motiveres til og støttes i at kunne planlægge, strukturere og igangsætte opgaver så selvstændigt som muligt.

Støtten kan ydes inden for en eller flere af følgende temaer:

  • Praktiske opgaver i hjemmet, herunder f.eks. støtte til rengøring, indkøb, tøjvask mv.
  • Egenomsorg, herunder f.eks. støtte til personlig hygiejne, påklædning, personlig fremtræden mv.
  • Sundhed, herunder f.eks. støtte til psykoedukation/indsigt i og forståelse for egen livssituation, ledsagelse til helbredsmæssig udredelse og behandling mv.
  • Kommunikation, herunder f.eks. støtte til at læse og forstå post, kontakt til offentlige myndigheder, dialog med omgivelser mv.
  • Samfundsliv, herunder f.eks. støtte til økonomi, skole, uddannelse, aktivering, beskæftigelse mv.
  • Socialt liv, herunder f.eks. støtte til at indgå i/udvikle sociale relation, konflikthåndtering, deltage i sociale aktiviteter i nærområdet, fritidsinteresser mv.

Støtten leveres primært via personlig kontakt i og udenfor borgerens lejlighed og kan suppleres efter behov ved telefon/SMS, mail, Skype eller lignende.

Støtten udføres fortrinsvis af medarbejdere med en social- eller sundhedsfaglig uddannelse eller anden faglig relevant baggrund. Der sammensættes et team til den enkelte borger, så borgeren mødes af kendt personale med kompetencer til at varetage den individuelt tilrettelagte støtte.

Adresse og kontaktoplysninger

Kirkebjerg Allé 56B
2720 Vanløse

Kontakt

Altiden Ekkos visitation
Tlf: 71 96 12 48
visitation@altidenekko.dk

Galleri

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt Altiden Ekkos visitation

Tlf: 71 96 12 48
visitation@altidenekko.dk (sikker mail)

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig: