Jobs Ekkofonden

Jobs i Altiden Ekko

Jobs i Altiden Ekko

Se vores aktuelle ledige jobs i Altiden Ekko herunder:

Tryk på ”Læs” til højre for det pågældende stillingsopslag for at læse mere. Du skal eventuelt scrolle mod venstre for at finde ”Læs”.

Altiden Ekko er en landsdækkende socialpædagogisk virksomhed

Altiden Ekko er en socialpædagogisk virksomhed. Vi arbejder for, at udsatte voksne borgere får mulighed for en meningsfyldt og udviklende tilværelse.

Altiden Ekko er et datterselskab under Altiden. Du kan læse om Altiden på www.altiden.dk.

Altiden Ekko arbejder med en række af tilbud og ydelser:

  • Botilbud og særligt tilrettelagte tilbud for udsatte og sårbare voksne efter Servicelovens §§ 107 og 108. Altiden Ekko har i dag 8 botilbud samt en række særligt tilrettelagte botilbud. Du kan se mere HER.
  • EKKOstøtte tilbyder individuel støtte herunder støtte efter Servicelovens § 85. Du kan se mere HER.

Værdier

Værdier skaber vores handlinger

Lige siden vi åbnede det første botilbud, har vi haft nogle meget stærke værdier i vores måde at drive virksomhed på, i vores måde at være sammen som medarbejdere og i vores måde at møde borgerne. Det har skabt en helt særlig kultur, som kun er blevet stærkere i takt med, at vi er blevet flere medarbejdere og en større virksomhed.

Når vi insisterer på at være på borgerens side og aldrig give op, så er det her, vi udlever tankerne bag Altiden Ekko og vores værdier.

Uanset om du er borger, pårørende eller ansat i en kommune, skal du mærke vores værdier i alt, hvad vi gør.

Altiden Ekko er et datterselskab under Altiden. Du kan læse om Altidens værdier her.

Altiden Ekko som arbejdsplads

Altiden Ekko er en arbejdsplads, hvor der er stor vægt på godt arbejdsmiljø, gode kolleger og et meningsfuldt arbejde. Den røde tråd, der går gennem hele organisationen, er, at vi både som virksomhed og medarbejdere er der for at hjælpe udsatte og sårbare borgere til et meningsfuldt liv.

Medarbejderne i Altiden Ekko vil opleve virksomheden og arbejdspladsen som et sted, der er drevet af klare værdier. Lige siden vi åbnede det første botilbud, har vi haft nogle meget stærke værdier i vores måde at drive virksomhed på, i vores måde at være sammen som medarbejdere og i vores måde at møde borgerne. Det har skabt en helt særlig kultur, som kun er blevet stærkere i takt med, at vi er blevet flere medarbejdere og en større virksomhed.

Altiden Ekko giver mulighed for personlig og faglig udvikling, uanset hvor du er ansat.

Som medarbejder vil du desuden møde en virksomhed, der sætter stor fokus på bæredygtighed gennem et arbejde med FNs 17 Verdensmål. Det er en integreret del af vores hverdag, at vi tænker dette arbejde ind, uanset hvor i organisationen vi befinder os.

Har du lyst til at arbejde i Altiden Ekko, er du altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning via formularen under “Ledige stillinger”.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Mads Christian Andersen
Rekrutteringskonsulent
tlf: 81 80 66 56
ma@altidenekko.dk

Betina Birkemose Henriksen
Afdelingsleder for Rekruttering og Bemanding
tlf: 41 78 72 30
bbh@altidenekko.dk

Altiden Ekko arbejder målrettet med FN’s verdensmål

Altiden Ekko arbejder som virksomhed med bæredygtighed ud fra FN’s 17 Verdensmål.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling er de mål, der tilsammen skal pege verden i retning af en bæredygtig fremtid. I Altiden Ekko har vi som udgangspunkt valgt at arbejde særligt med tre af FN’s 17 Verdensmål.

MÅL 3 – SUNDHED OG TRIVSEL 

Verdensmål 3 handler om, at alle mennesker i alle aldre, i alle lande skal sikres et godt helbred.

I Altiden Ekko arbejder vi målrettet for at sikre sundhed og trivsel hos både de borgere, vi arbejder med i vores botilbud, og vores medarbejdere. Borgere med svære fysiske og/eller psykiske vanskeligheder er særligt udsatte for både fysiske og psykiske sygdomme. Derfor er det vigtigt at fokusere på forebyggelse, sunde vaner for kost og livsførelse, samt at disse borgere får et godt forløb i sundhedsvæsenet.

Som led i vores arbejde med Verdensmål 3 har vi blandt andet udarbejdet en ny kostpolitik, der bygger på de 7 nye officielle kostråd, som har fokus på både klima og sundhed.

MÅL 7 – BÆREDYGTIG ENERGI 

Verdensmål 7 handler om at give alle adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi. Her har vi særligt taget fat på delmål 3, der handler om større energieffektivitet.

Altiden Ekko bruger nu udelukkende strøm, der er certificeret som ”Grøn strøm”, og der er igangsat et større arbejde for at nedbringe vores energiforbrug, herunder el, vand og varme samt transport.

Elforbruget på alle botilbud og kontorer er blevet grundigt gennemgået. Både ved at se på potentialet for besparelse i udskiftning af særligt strømforbrugende apparater samt adfærd og vaner, der kan nedbringe strømforbruget.

På kontorerne er alle glødepærer udskiftet til LED-pærer. Derudover er der indført månedlige aflæsninger af forbrugsmålerne på alle matrikler. Det giver mulighed for at følge med i, hvad de forskellige tiltag gør ved forbruget. Og nogle steder er forbrugsaflæsninger også er en pædagogisk opgave, der delvist udføres af eller med borgere.

MÅL 12 – ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Verdensmål 12 handler om, at vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. I Altiden Ekko arbejder vi særligt med delmål 3 og 4, der handler om at nedbringe madspild og forsvarlig håndtering af affald i hele livscyklussen. Vi arbejder særligt for at fremme en bedre affaldssortering og genbrug i hele organisationen.

I alle botilbud og i administrationen er der indført affaldssortering. Og på de botilbud, hvor det er muligt, sorteres skraldet i flere fraktioner, end den kommunale affaldsordning giver mulighed for.

Dette skyldes, at Altiden Ekko samarbejder med firmaet MiljøLogistik om at genanvende mest muligt affald. Vi ser nemlig ikke affaldet som bare affald. Det kan også være en ressource. Blandet andet derfor bliver alt affald vejet. Det betyder, at Altiden Ekko kan få penge for det affald, der kan genavendes så omkostningseffektivt, at det ligefrem betaler sig økonomisk at genanvende.

Det vigtigste ved vejningen er dog det datasæt, som Altiden Ekko kan anvende til at analysere forbrug og sortering.

På Altiden Ekkos botilbud og særligt tilrettelagte botilbud er rollerne byttet rundt i arbejdet med affaldssorteringen, så det er borgerne, der skal holde øje med, om personalet får sorteret korrekt.