Skip to main content

Allan bor på det særligt tilrettelagte botilbud Vester Hjermitslev i Nordjylland. På Vester Hjermitslev har Allan titlen som affaldsminister, og det er en opgave, som han varetager med stor alvor og gåpåmod.

På Vester Hjermitslev kører Allan rundt i sin kørestol, som har et skilt bag på, hvor der står ’Minister for affaldssortering’.

”Det er mit job, at affaldet bliver sorteret rigtigt. Jeg holder personalet i ørerne og er efter dem, hvis de smider affaldet i den forkerte spand. Så må jeg fortælle dem, hvordan de skal gøre,” siger Allan, der har et skilt på sin dør, hvor der står ’Minister for affaldssortering’.

Altiden Ekko har som et led i arbejdet med FN’s Verdensmål taget stilling til, hvordan de på den mest bæredygtige måde kan håndtere deres affald. Altiden Ekko sorterer og får afhentet alt affaldet, så det kan blive genanvendt i Danmark.

”Jeg ved alt om, hvordan affaldet skal sorteres, men det er ikke alle, der ved det. Det er særligt mælkekartonerne, som de har svært ved. De skal ikke i papaffald, fordi der er plastik i. De skal i restaffald. Men det er der ikke mange, der ved,” forklarer Allan.

Udover at være affaldsminister er Allan også pedelmedhjælper på Vester Hjermitslev.

Pedelmedhjælper

Allan holder fast i skruemaskinen, mens han skruer en af opslagstavlens skruer ud. Opslagstavlen skal flyttes over i et andet lokale, hvor personalet har behov for en større opslagstavle.

”Jeg er pedelmedhjælper her i huset. Derfor ved jeg alt om at skifte pærer og sikringer, og jeg hjælper med de praktiske ting i huset. Det arbejde kan jeg godt lide,” fortæller Allan, der hjælper pedellen med praktiske opgaver, som for eksempel nedtagning af opslagstavler og aflæsning af eltavlerne.

Henne ved eltavlerne viser Allan, hvordan han afmåler el for hver lejlighed.

”Her er vores målere til el, vand og varme. Det er sådan nogle til hver lejlighed, der har sit eget nummer. For eksempel nummer 6 her, og så ser jeg, hvad måleren står på. Tallene skriver jeg ind på computeren, så vi kan holde styr på, hvor meget vi bruger, ” forklarer Allan, mens han peger op på eltavlens tal.

 

Du kan læse mere om det særligt tilrettelagte botilbud Vester Hjermitslev her.