tilbud bakkevej

Information til

Borger / Pårørende

Information til

Borger / Pårørende

Hverdagen i Altiden Ekko

I Altiden Ekko ser vi altid individuelt på den enkelte borger. Vi lægger vægt på en hverdag, hvor borgerne trives og udvikler sig i overensstemmelse med deres drømme og håb for fremtiden.

Det betyder, at hverdagen er tilrettelagt efter den enkeltes interesse, behov og formåen i tæt dialog med den enkelte borger og dennes sagsbehandler. Således at borgerne har en meningsfuld og individuelt tilrettelagt hverdag.

I hverdagen passer borgerne deres aktiviteter og beskæftigelse. Beskæftigelsen foregår oftest i eller omkring botilbuddet. For nogle borgere kan der laves en aftale med en lokal arbejdsgiver om udførelse af diverse afgrænsede opgaver. De daglige arbejdsopgaver kan f.eks. være vedligeholdelse af bygninger og have, pasning af dyr mv.

Fysiske aktiviteter som f.eks. gåture, svømning og andre former for sport prioriteres også højt i dagsprogrammet for borgerne. Det kan foregå i botilbuddet eller i lokalområdet.

Borgernes hverdag hos Altiden Ekko indeholder desuden ADL-træning (Almindelig Daglig Levevis). ADL-træningen kan omfatte undervisning og træning i teknikker eller anvendelse af hjælpemidler i forbindelse med for eksempel spisning, madlavning, oprydning, rengøring, tøjvask, indkøb og økonomi.

Har du spørgsmål til hverdagen for din pårørende, er du altid velkommen til at henvende dig hos borgerens kontaktperson.  Har du ikke de nødvendige informationer om kontaktpersonen, kan du henvende dig her:

Kontakt osSe botilbud

Samarbejde med pårørende

I Altiden Ekko lægger vi stor vægt på et godt og tæt samarbejde med familie og pårørende til borgere, der bor i et botilbud i Altiden Ekko. Vi ser familie og pårørende som en vigtig ressource i borgerens liv, som vi støtter borgeren i at drage fordel af.

Hos Altiden Ekko har vi altid den enkelte borger i centrum. Samarbejdet med de pårørende vil derfor også være afhængigt af den enkelte borgers ønsker og livsvilkår.  Borgerne skal altid give samtykke til, at der viderebringes information, ligesom den enkelte borger selv beslutter, hvem der skal deltage i forskellige møder, der vedrører vedkommendes liv.

Pårørendes mulighed for at indgå i samarbejde med personalet vil derfor være forskelligt, ligesom behovet for støtte vil være forskelligt og afhænge af den enkelte borgers forudsætninger. I de tilfælde, hvor borgeren ikke har givet samtykke til information til pårørende, tilbyder vi pårørende generel information og vejledning om sygdom, medicin og behandling.

Ønsker du at besøge en pårørende, der bor i et botilbud hos Altiden Ekko, er du naturligvis meget velkommen. Borgerne har deres egen private bolig hos Altiden Ekko og kan således aftale besøg fra pårørende, som de ønsker. Dog vil vi sætte stor pris på, at du som pårørende tager kontakt til en medarbejder på botilbuddet for at fortælle, at du er der.

Har du som pårørende brug for en dialog om samarbejdet, er du altid velkommen til at tage kontakt til kontaktpersonen hos den borger, som du er pårørende til. Du er i udgangspunktet velkommen til at henvende dig med alle dine spørgsmål, men vi tager naturligvis hensyn til den enkelte borger og dennes ønske om, hvad samarbejdet og dialogen med de pårørende skal omfatte.

Ved indskrivningsmødet får borgeren og eventuelt de pårørende navnet på den kontaktperson, som følger borgeren.

Har du ikke de nødvendige informationer om kontaktpersonen, kan du henvende dig her.

Kontakt os

PÆDAGOGIK

Altiden Ekkos pædagogik tager udgangspunkt i relationen til den enkelte borger. Ved at være ærlige, omsorgsfulde og nærværende og samtidig møde den enkelte i øjenhøjde, danner vi fundamentet for vores langsigtede pædagogiske arbejde.

Vi hjælper borgeren med at strukturere sin hverdag, så den er overskuelig og genkendelig. Det fundament giver borgeren tryghed og motivation til – sammen med personalet – at deltage i aktiviteter, der giver succes og positive oplevelser.

Succesoplevelserne er forudsætningerne for, at borgeren finder yderligere motivation og mod til at sætte sig nogle konkrete mål og arbejde målrettet med at udvikle nye handlemønstre i situationer, som borgeren hidtil har fundet meget udfordrende og vanskelige at håndtere.

Som udgangspunkt indeholder hverdagen ADL-træning (træning i Almindelig Daglig Levevis), beskæftigelse, hvis muligt, samt fritidsaktiviteter.

Low arousal

Vi arbejder ikke-konfronterende og med konfliktnedtrapning efter et sæt konkrete redskaber. De er udarbejdet af psykologerne Bo Hejlskov Elvén og Leif Grieffelde. Grundtanken er, at problemskabende adfærd kan undgås, hvis man arbejder ud fra den rette pædagogiske tilgang.

Principperne bag low arousal er:

 • Afledning
 • Affektsmitte
 • Affektive metoder
 • Ved fysisk kontakt
 • At lande igen

Sundhed i Altiden Ekko

Altiden Ekkos kostpolitik og sundhedsindsats skal motivere og skabe muligheder for, at borgeren kan træffe sundere valg i hverdagen.

Kostpolitikken lægger sig op Fødevarestyrelsens 7 kostråd, hvor fokus på klimaet er taget med ind. Derfor skal kostpolitikken både guide til sunde vaner men også vaner, der har tanke på klimaet. Det handler blandt andet om at spise mindre kød og mere grøntsagsbaseret kost. Kosten er den enkelte borgers eget valg. Derfor er kostrådene en rettesnor og et redskab til dialog med borgerne om at sammensætte en god og varieret kost.

Madplan for ugen

For at skabe et bedre overblik over kosten laver de enkelte botilbud i Altiden Ekko madplaner for ugen, så personalet sammen med borgerne kan planlægge måltiderne og tage en dialog om sammensætningen af måltiderne hen over ugen. Det er en god måde at få overblik over, om man ligger tæt på eller langt fra kostrådene, men det er også en måde at gå tilbage og se på kostens sammensætning over tid. Hvis en borger har et problem med vægtøgning, diabetes eller andet,  der kunne relatere til kosten, kan personalet sammen med borgeren gå tilbage og se på borgerens kost og sammen arbejde på at få nogle flere sunde alternativer ind.

Ro og struktur omkring måltidet

Men det er ikke kun det, der er på menuen, der har fokus i Altiden Ekkos kostpolitik. Også rammerne for måltidet har en stor betydning. Det handler om, at der er ro og hygge omkring måltidet, men også at der er en struktur med faste spisetider, som både personale og borgere respekterer.

Fysisk aktivitet

Motion og bevægelse er vigtigt på alle Altiden Ekkos botilbud, fordi det påvirker både det fysiske og mentale helbred positivt. Alle botilbud skal mindst én gang om ugen have en fysisk aktivitet, som alle borgere kan deltage i. Det kan være alt lige fra en gåtur, stolegymnastik, badminton eller en fodboldkamp. Mange steder er daglig fysisk aktivitet også lagt ind. Flere botilbud tilbyder motionsrum, ligesom forholdene udendørs indbyder til fysiske aktiviteter for den enkelte borger eller i samvær med andre.

Temaer sætter fokus på sundhed

Altiden Ekko arbejder desuden med nogle særlige temaer, som botilbuddene kan finde inspiration igennem til deres videre arbejde i en længere eller kortere periode alt efter emnerne. Det kan eksempelvis være emner som rygning og sund kost. Så kan de enkelte botilbud vælge og finde inspiration til, hvordan de vil arbejde med det . Men emnet bliver sat på dagsordenen og giver anledning til dialog i hele organisationen, hvilket er med til at skabe mulighed for at erfarings- og vidensudveksle på kryds og tværs.

Vi ønsker at fremme sundhed og forebygge sygdom. Derfor har vi også fokus på at begrænse rygning på vores tilbud. Rygning er kun tilladt på den enkelte borgers værelse. Ansatte i Altiden Ekko må ikke ryge indendørs

PROFESSIONEL BESØGSVEN

Altiden Ekko tilbyder professionelle besøgsvenner, mentorer, coaching og støtte til ældre medborgere i hele Danmark.

Vi tilrettelægger ordninger, der matcher borgerens ønsker med udgangspunkt i vedkommendes livshistorie og her af kommende individuelle behov og udviklingsmuligheder.

Aktiviteter med borgeren kan eksempelvis omhandle:

 • Cafébesøg
 • En køretur ud i det blå
 • En fisketur
 • Madlavning
 • Et besøg på pårørendes gravsted
 • Hygge med kaffe og spil
 • Kulturelle oplevelser
 • En miniferie med overnatning

… eller måske noget helt andet? Det vigtigste for os er at skabe rammer, der giver menig, tryghed og et værdigt liv, hvor der er mulighed for at gøre lige præcis dét, man mest har lyst til.

Med en professionel besøgsven følger en personlig og professionel relation til vores faste medarbejdere. Den rette person udvælges blandt vores socialfaglige medarbejdere, der både favner sygeplejersker, pædagoger, social- og sundhedsassistenter mv.

Alle er uddannede i medicinhåndtering og har adgang til vores biler, der er indrettede og forsikrede til kørsel sammen med den ældre.

Vi sætter en ære i, at alle aftaler bliver overholdt, også i tilfælde af sygdom, hvor der sendes en stedfortræder. Alle besøg og aftaler dokumenteres.

TILSYN

Altiden Ekkos botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108 er underlagt tilsyn fra Socialtilsynet og Styrelsen for patientsikkerhed. Tilsyn gennemføres løbende som anmeldte og uanmeldte tilsyn.

De udfærdigede tilsynsrapporter finder du under hvert af Altiden Ekkos botilbud.

Det personrelaterede tilsyn varetages af handlekommunen.

SE VORES BOTILBUD I JYLLAND & FYN

SE VORES BOTILBUD PÅ SJÆLLAND