Skip to main content

På det særligt tilrettelagte botilbud Østergaarden i Nordjylland har de et Multihus, som i starten af maj blev nyindrettet. Borgerne har været en del af indretningen, idet de har bidraget med både ideer og timer til oprydningen og istandsættelsen.

”Multihuset trængte til at blive frisket op,” forklarer Michelle Hwiid Nielsen, der er assisterende leder på Østergaarden.

Medarbejderne på Østergaarden besluttede, hvad der skulle være i Multihuset, men tidligt i processen blev borgerne inddraget, således alle var med inde over beslutningerne. Der var mange forskellige ønsker til Multihusets nyanskaffelser. Disse ønsker var blandt andet bordtennis, bordfodbold, en sofa til at kunne se en fodboldkamp, en film eller bare slappe af.

”Formålet med Multihuset er at have et sted, hvor borgere og medarbejdere kan lave fælles aktiviteter. Multihuset skal kunne rumme alle vores borgere og deres forskellige behov,” siger Michelle Hwiid Nielsen.

Borgerne brugte i samarbejde med medarbejderne en hel formiddag på at rydde op og sætte alle de nye ting på plads i Multihuset.

”Det var en god dag, hvor alle hjalp hinanden. Der blev arbejdet hårdt, men der var også tid til grin og hygge og pauser med sodavand,” siger Michelle Hwiid Nielsen.

Indvielsesfest af Multihuset

I midten af maj indviede Østergaarden Multihuset med en fest. Medarbejderne stod for at lave en invitation, og i fællesskab med borgerne blev det besluttet, at der skulle serveres kagemand og sodavand til festen. Østergaarden havde inviteret alle botilbud i Nordjylland.

”Indvielsesfesten var super god. Der kom flere gæster end vi havde regnet med,” siger Michelle Hwiid Nielsen.

Østergaarden ønskede med nyindretningen at skabe et Multihus med mange funktioner både til dem selv, men i lige så høj grad også til de andre botilbud i Nordjylland.

”I Multihuset er der nu mulighed for at hygge med en film i sofaen, have samtaler i hyggekrogene, spille spil, lave perler og lave kreative påske- og juleting,” siger Michelle Hwiid Nielsen, og hun tilføjer, at Multihuset også fungerer som træningsrum for både borgere og medarbejdere, hvor man blandt andet kan cykle, bokse på en boksepude og løfte vægte.