Skip to main content

”Vi er her for borgerne, og jo bedre vi lykkes med vores arbejde, jo bedre trivsel skaber vi på arbejdspladsen. Det går hånd i hånd, og det gør Vester Hjermitslev til en arbejdsplads, hvor du som medarbejder kan gøre en kæmpe forskel for både borgerne og dine kolleger,” siger Stefan Nielsen, der er daglig leder på Altiden Ekkos særligt tilrettelagte botilbud Vester Hjermitslev.

Borgerne på Vester Hjermitslev er voksne med udviklingshæmning og psykisk lidelse, herunder evt. misbrug og behandlingsdom. Og så har borgerne en fysisk funktionsnedsættelse. Det betyder både en høj normering og faglighed, og det kan mærkes på arbejdspladsen.

”Personalet arbejder hver dag for at give borgerne indflydelse på deres eget liv i det omfang, de formår – også selvom borgerens handicap medfører begrænsninger. Vi arbejder systematisk med støttet selvbestemmelse, hvor borgerne støttes i at foretage valg ved, at medarbejderne tilrettelægger muligheder for at vælge,” siger Stefan Nielsen.

Arbejder tværprofessionelt

Alle borgere på Vester Hjermitslev har fast personaletid, hvor de kan vælge, hvad de vil bruge tiden på sammen med personalet. Det kan være i deres egen lejlighed eller uden for huset. Det betyder ifølge Stefan Nielsen, at medarbejderne både skal kunne lide det selvstændige arbejde og samarbejdet med kollegerne.

”På Vester Hjermitslev har medarbejderne brug for deres faglighed. Vi har høje forventninger til, at man som medarbejder kan sit fag. Men det giver omvendt også en stor frihed for den enkelte medarbejder. Man skal kunne lide at arbejde selvstændigt,” fortæller Stefan Nielsen, og fortsætter:

”Hvis vi skal lykkes med vores arbejde, så skal vi også arbejde tværprofessionelt. Det vil sige, at alle faggrupper har samme mål og er en del af indsatsen for, at vi når de mål. På Vester Hjermitslev er det særligt et samarbejdet mellem pædagoger, social- og sundhedsassistenter og vores sundhedsfaglige team. Man kan sige, at vores fagligheder smelter sammen, så borgeren ikke mærker, hvornår det er den ene eller anden faggruppe, der er på banen,” siger Stefan Nielsen, der også nævner de mange eksterne samarbejdspartnere, som bliver en del af personalets daglige samarbejdspartnere.

”Det kan være psykiatrien, læger, kriminalforsorgen, kommunen og selvfølgelig borgerens pårørende. Her skal vi som personale støtte borgeren ud fra devisen om, at det er mennesket, vi arbejder med – ikke diagnosen,” siger Stefan Nielsen.

Sammen med borgeren hele dagen

Hverdagen på Vester Hjermitslev er tilrettelagt i en genkendelig dagsform, som er opbygget og bliver tilpasset efter den enkelte borgers ønsker, behov samt fysiske og mentale formåen. Det stiller også krav til personalet, fortæller Stefan Nielsen.

”Vi lægger stor vægt på at være omstillingsparate gennem hele dagen. Netop derfor er det også vigtigt at planlægge personalets arbejdsdage med længere vagter, så borgerne og personalet er sammen hele dagen. Det betyder, at borgerne ikke skal forholde sig til flere forskellige medarbejdere om dagen. For personalet betyder det, at de kan koncentrere sig om deres arbejdsopgaver sammen med borgerne, og så giver det tilmed en uge med færre vagter,” siger Stefan Nielsen, der også fremhæver de stærke værdier i hele Altiden Ekko.

”Uanset om du møder Altiden Ekko som borger, medarbejder eller samarbejdspartner, så vil du opleve en virksomhed og arbejdsplads, der er drevet af klare værdier. Vi har nogle meget stærke værdier i vores måde at være sammen som medarbejdere og i vores måde at møde borgerne. Det skaber en helt særlig kultur. Samtidig giver det mulighed for personlig og faglig udvikling, uanset hvor du er ansat i Altiden Ekko”, siger Stefan Nielsen og slutter:

”Som medarbejder vil du desuden møde en virksomhed, der sætter stor fokus på bæredygtighed gennem et arbejde med FN’s 17 Verdensmål. Det er en integreret del af vores hverdag, at vi tænker dette arbejde ind, uanset hvor i organisationen vi befinder os”.

Du kan læse mere om det særligt tilrettelagte botilbud Vester Hjermitslev her.