Kurser i konflikthåndtering
Ekkosupport Ekkofonden
Ekkosupport Ekkofonden

Sundhedsfaglige ydelser og medicinhåndtering

Se vores tilbud om sundheds- faglige ydelser samt hjælp til, at jeres botilbud blive klar til tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Adminstrativ support og serviceydelser til botilbud

Se hvordan vi kan hjælpe jer med administration, løn, HR og ejendoms- vedligeholdelse

Læs mere

Tilsyn og dokumentation

Se hvordan vi kan hjælpe jeres botilbud med at blive klar til tilsyn og leve op til de krav, der stilles af tilsynet via kvalitetsmodellen

Læs mere

Om EKKOsupport

Hold fokus på den pædagogiske kerneopgave

Kerneopgaven i botilbud er den pædagogiske. Det er hverdagen med borgerne. Det har fra start været grundfilosofien hos Altiden Ekko. Borgerne har krav på, at pædagogerne er der for dem i deres hverdag. Og personalet skal kunne bruge al deres tid på det pædagogiske arbejde.

Men et botilbud har i dag en lang række opgaver med administration, dokumentation, tilsyn og medicinhåndtering, som let tager tid og fokus for personalet. EKKOsupport tilbyder derfor en lang række af støttefunktioner. Vi kan håndtere alle led i driften lige fra godkendelse til HR og løn.

Kort sagt kan vi håndtere alle de opgaver, som er forbundet med at drive et botilbud. På den måde kan vores kunder tage sig af det, de er allerbedst til. Nemlig det pædagogiske arbejde.

Du kan læse den seneste tilsynsrapport på EKKOsupport Holbæk fra Styrelsen for Patientsikkerhed her.

Har du brug for at høre mere om EKKOsupport, og hvad vi kan tilbyde, så kontakt:

Mads Thomsen
Chef for EKKOsupport

Tlf: 41 77 66 13
mat@altidenekko.dk

Sundhedsfaglig indsats

Et sammenhængende og planlagt behandlingsforløb giver dig gennemslagskraft i det pædagogiske arbejde og i dialogen med henvisningskommunen.

EKKOsupport giver dig et team af sundhedsfagligt personale i form af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Teamet har erfaring i at arbejde tværfagligt og skabe sammenhæng mellem det pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde.

Du får din egen sygeplejerske som sundhedsfaglig tovholder og kontakt til teamet. Sygeplejersken har desuden ansvar for korrekt håndtering af ordineret medicin.

EKKOsupports sygeplejerske hjælper borgeren med kontakt til almen praktiserende læge, psykiater, psykiatrien, psykologer, sygehusvæsenet og misbrugscenter i det omfang, borgeren tillader og har behov for. Det kan både være i forbindelse med akutte eller længerevarende sygeforløb samt forebyggende indsatser. Den tætte og koordinerende funktion betyder, at vi hjælper borgeren med at håndtere overgangene mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet.

Med EKKOsupport bliver botilbuddets medarbejdere en del af et fagligt team, hvor botilbuddets medarbejdere også får netværk og sparring i hvordan de styrker det sundhedsfaglige arbejde i en pædagogisk kontekst.

Kontakt

Helena Karlsen
Afdelingsleder for Sundhedsfagligt Team

tlf: 41 77 65 16
hjk@altidenekko.dk

Klar til tilsyn

Med EKKOsupport får du sikkerhed for, at du lever op til de krav, der stilles af Socialtilsynene via kvalitetsmodellen.

Vi kan hjælpe med at gøre klar til tilsyn fra Socialtilsynet, ny-godkendelse, godkendelse af væsentlige ændringer eller bistå et tilbud, der er under skærpet tilsyn. Vores rådgivning tager afsæt i Kvalitetsmodellen og de temaer, kriterier og indikatorer der fremgår af kvalitetsmodellen.

På baggrund af en grundig forudgående dialog om jeres forudsætninger og udfordringer skræddersyer vi et forløb, hvor vi bistår med rådgivning og er med til at sikre, at jeres bosted lever op til kravene fra tilsynet. Vi vejleder jer om, hvad I skal være særligt opmærksom på i jeres dialog og samarbejde med Socialtilsynet.

Vi kan således være med til at udarbejde en handleplan for, at I når de mål, som I har sat for jeres tilbud.

 

Kontakt

Mads Thomsen
Chef for EKKOsupport

Tlf: 41 77 66 13
mat@altidenekko.dk

Ledersparring

Som leder kan man ofte stå alene med en række udfordringer. Her kan du med fordel benytte dig af ledelsesparring fra EKKOsupports ledelsesteam, som har mange års ledelseserfaring inden for socialpædagogikken.

Du kan bl.a. få hjælp til at:

  • Udvikle dine lederkompetencer
  • Optimering af teamindsatsen
  • Dokumentation
  • Udvikle arbejdsprocesser til medicinhåndtering

Kontakt

Mads Thomsen
Chef for EKKOsupport

Tlf: 41 77 66 13
mat@altidenekko.dk

Ledige stillinger hos Altiden Ekko

Altiden Ekko er en virksomhed i udvikling. Vi dækker over mange arbejdsområder, og vi ansætter løbende medarbejdere i forskellige funktioner. Du kan se vores ledige stillinger eller sende en uopfordret ansøgning ved at klikke herunder.

Se ledige stillinger