EKKOstøtte

Støtte i eget hjem (§ 85)

Altiden Ekko tilbyder støtte i eget hjem efter Servicelovens § 85 i hele landet.

Målgruppen er voksne borgere, der bor i egen bolig, og som typisk har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og derfor behov for socialpædagogisk støtte og hjælp, vejledning eller optræning i hverdagen.

Opgavernes indhold og omfang, vil altid tage udgangspunkt i en individuel vurdering af den enkelte borgers funktionsniveau og behov.

Støtte kan f.eks. omfatte:

  • Støtte til at skabe struktur i hverdagen
  • Støtte til at skabe og fastholde sociale netværk
  • Støtte til at fastholde dagtilbud og tilknytning til behandlingstilbud
  • Vejledning i personlig hygiejne
  • Hjælp til indkøb, post, økonomi m.m.

Formålet er at skabe en hverdag, hvor beboeren trives bedst muligt med de diagnoser og funktionsnedsættelser, som borgeren har.

Vi tilbyder en række pakkeløsninger med fast timetal hos borgeren, men vi tilbyder naturligvis også andre former for støtte og motiveringsindsatser, såfremt dette skulle være aktuelt.

Vi fremsender løbende og udførlig dokumentation, på timeforbrug og aktiviteter, samt status på den pågældende borgers arbejde med sine indsatsmål.

KONTAKT

EKKOstøtte
71 74 98 23
ekkostoette@altidenekko.dk