Skip to main content

FN’s 17 Verdensmål blev i 2019 også EKKOfondens mål. EKKOfonden har sat særlig fokus på bæredygtighed ud fra FN’s 17 Verdensmål.

”Alle virksomheder er i dag nødt til at forholde sig til bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål. Det er en positiv udvikling, som vi skal glæde os over. For det er en erkendelse af, at vi kun når i mål med en bred alliance mellem det offentlige, forbrugerne og erhvervslivet. I EKKOfonden har vi derfor det seneste år arbejdet målrettet med bæredygtighed ud fra FN’s Verdensmål,” siger Margit L. Beuchert, der er direktør for EKKOsupport og forretningsudvikling.

EKKOfondens direktion og bestyrelse besluttede i 2019 at sætte særlig fokus på FN’s Verdensmål. En styregruppe har sammen med en projektgruppe på 25 medarbejdere arbejdet med at fastsætte konkrete mål for indsatsen samt udvikle initiativer, der skal implementeres i driften. I spidsen for styregruppen er René Nielsen, chef for indkøb og ejendomsportefølje i EKKOfonden.

Medarbejderne sætter retningen

Projektgruppen består af et bredt udpluk af repræsentanter fra hele organisationen – nemlig både af administrative medarbejdere, sundhedsfagligt team, fra pedelgruppen, afdelingsledere og pædagogiske medarbejdere.

”Det er medarbejdernes viden og ideer, der skal sætte retningen for indsatsen og de initiativer, der skal gennemføres ude i driften. Vi har derfor valgt at forankre indsatsen bredt i EKKOfonden,” siger Margit L. Beuchert, der mener, at arbejdet med Verdensmålene er en opgave, der ligger i naturlig forlængelse af EKKOfondens kerneopgave for de udsatte og sårbare borgere hos EKKOfonden.

“Vi påtager os ansvaret, fordi vi har en forpligtelse, men også fordi det giver mening for EKKOfonden, vores ansatte og borgere. Og fordi det både gør vores virksomhed og ydelser stærkere. Bæredygtighed handler blandt andet om at begrænse ressourceforbrug gennem omtanke og gode vaner. Det er en opgave, som alle i samfundet i fremtiden skal forholde sig til, og derfor har vi også en forpligtelse til at vise borgerne i EKKOfonden, hvordan de tager del i det fælles ansvar,” siger Margit L Beuchert.

For at være sikker på, at indsatsen rent faktisk også gør en forskel, har EKKOfonden valgt at gå systematisk til værks med hensyn til de fokusområder og vaner, som både ledere, medarbejdere og borgere skal arbejde med. Gennem en række workshops har projektgruppen derfor udvalgt tre Verdensmål for indsatsens første fase:

For de tre Verdensmål er der udvalgt en række fokuspunkter og sat en række mål frem mod 2024.

Fuld fokus på kerneopgaven

Implementeringsfasen kommer til at løbe hen over resten af året. Samtidig vil projektgruppen arbejde videre med fokuspunkterne: Fysiske rammer, mad og indkøb. De fokuspunkter vil blive gennemgået på samme måde. Projektgruppen skal gennem workshops udforme tiltag, der skal implementeres, efter den første runde med tiltag er overstået og er blevet en del af hverdagen.

Mens de første fokuspunkter er koncentreret om Verdensmål 7 og 12 er der også fokus på Verdensmål 3 med sundhed og trivsel. Der er sammensat endnu en projektgruppe bestående af socialog sundhedsassistenter og sygeplejerske til at arbejde med Verdensmål 3.

”Vi har lagt vægt på, at arbejdet med Verdensmålene kommer til at gøre en forskel både i organisationen, for medarbejderne, borgerne, vores kunder og for samfundet i bred forstand. Vi har udviklet en metode, hvor vi stadig har fuldt fokus på vores kerneopgave og borgernes udvikling og trivsel, men samtidig lever op til det ansvar, vi, som virksomhed, har i forhold til Verdensmålene. Vi har derfor en velfungerende arbejdsform, som vi kan bygge videre på,” slutter Margit L. Beuchert.

De tre verdensmål er:

  • Mål 3 – Sundhed og trivsel

  • Mål 7 – Bæredygtig energi

  • Mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion