Skip to main content

EKKOFONDEN SÆTTER FOKUS PÅ HÅNDTERING AF KONFLIKTER

Når en beboer reagerer aggressivt, er det ofte fordi, det er den eneste vej ud af situationen for beboeren. Det er derfor vigtigt at håndtere hverdagen så beboerne ikke oplever kontroltab og uoverskuelige situationer.

EKKOfonden har i mange år arbejdet med, hvordan konflikter blandt beboerne undgås og håndteres, hvis de opstår. For at undgå konflikter og aggressiv adfærd er det vigtigt, at skabe omgivelser og en hverdag, hvor beboeren oplever successer i stedet for at føle kontroltab. Det handler særligt om at tilpasse rammerne til den enkelte beboer, så en stabil og tryg hverdag sikres.

Menneskelig relation til beboeren

Som led i at undgå konflikter og aggressiv adfærd skal beboerne føle sig trygge ved medarbejderne. Ved at skabe en særlig relation og fortrolighed med beboeren bliver det muligt at arbejde med beboerens problematikker.

Er konflikten opstået, arbejder EKKOfondens medarbejderne med low arousal, som giver en række redskaber til at få beboeren til at falde til ro. Det handler bl.a. om afledning som kan være at snakke om noget andet eller bruge humor for at få beboeren på andre tanker. Der findes også en række affektive metoder som EKKOfonden sørger for at medarbejderne er opdaterede omkring.

Specialist hjælp

Psykolog Leif Grieffelde afholder løbende kurser og vejledning omkring metoder og håndtering af konflikter for medarbejderne. Han hjælper også personalegruppen i forhold til konkrete borgeres problematikker. Leif Grieffelde har lavet en del arbejde sammen med psykolog Bo Hejlskov Elvén, han siger om problemskabende adfærd:

Alle har ret til at sige nej. Den pædagogiske opgave består i at få brugeren til at sige ja. Det indebærer, at når man stiller et krav eller kommer med et forslag, som baseres på det, man som personale mener, er godt for brugeren, skal man også tage ansvar for at gennemføre uden tvang eller pres. Ved at acceptere, at alle har ret til at sige nej, kan vi få et reelt ja.” (oversat fra svensk).

EKKOfondens specialiserede tilbud nødvendige

Den aggressive adfærd kan typisk komme til udtryk hos psykotiske patienter. Patienterne udskrives hurtigere og hurtigere fra de psykiatriske behandlingssteder og kommer i et botilbud, hvor andre også bliver behandlet. Det kan have betydning i forhold til om de er stabile og i stand til at bo sammen med andre. Derfor har EKKOfonden et særligt fokus på særligt tilrettelagte projekter, hvor patienten har mulighed for at blive behandlet i omgivelser tilpasset den enkeltes behov.