Socialt samvær og inklusion i det omgivende samfund

Hvor det er muligt søger vi at facilitere socialt samvær og inklusion i det omgivende samfund. For de borgere der har særlige sociale vanskeligheder, eller som fungerer bedst i stimuli-reducerede miljøer, er der dog mulighed for at lave særligt skærmede processer og tilbud. Alle forløb er solidt understøttede og justeres løbende ud fra borgerens udfordringer, situation og udvikling. Vores tilbud henvender sig både til borgere, der er tilknyttet vores botilbud eller andre støttetilbud, såvel som borgere uden anden tilknytning til Altiden Ekko.

Vi er af den opfattelse, at det er en fælles samfundsopgave at skabe de bedste betingelser for vores sårbare medmenneskers trivsel og udvikling, hvorfor vi også gerne indgår i projekter med vidtrækkende perspektiver og netværk. Projekter kan fx omhandle samarbejde mellem virksomheder, myndigheder, uddannelsesinstitutioner og bosteder, men kan også være mere snævert fokuserede på særlige metoder og værktøjer i arbejdet med sårbare borgere.

Se mere om vores indsatsområder nedenfor.

Håndværk, produktion og vedligehold

Her er der rig mulighed for at være aktiv med hele kroppen og på forskellige niveauer. Arbejdet kan foregå både indendørs og udendørs. Opgaverne kan fx være mindre reparationer på ejendomme og inventar, restaurering og re-design af møbler og brugsgenstande, samt vedligeholdelse af hegn og grønne arealer.

Dyr og fødevarer

Indsatsområdet giver mulighed for kontakt med dyr, hvilket for mange mennesker – herunder sårbare borgere – har en positiv effekt på trivsel og udvikling. Aktiviteterne kan fx omfatte pasning af høns, får og heste, men også håndtering og videre anvendelse af æg, uld og kød. Håndtering og evt. forarbejdning af fødevarer sker efter gældende regler fra Fødevareministeriet.

Butik, madlavning og café

Opgaverne kan planlægges på forskellige måder, men generelt set udgør dette område, udover de faglige læringsmuligheder, en god social træningsbane. I cafearbejdet kan opgaverne kan fx være planlægning af menuer, indkøb, madlavning, salg og servering. Som butiksarbejder kan man også lære om dekoration, varesortiment, annoncering og kundebehandling.

Natur og udeliv

Naturen har en ganske veldokumenteret positiv effekt på menneskets trivsel og udvikling. Her er der højt til loftet og muligheder som kun fantasien sætter begrænsninger for. Hvad enten der er tale om aktiviteter som at lave mad på bål, fiske, sove i shelter eller prøve kræfter med bushcraft, så er der rig mulighed for både at finde ro, være aktiv, afgrænse eller øge det sociale samvær. Udover de mange egnede naturarealer på EKKOfondens matrikler, gør vi brug af de utallige smukke naturområder og faciliteter som findes over hele landet.

Kreative aktiviteter

På vores kreative værksteder er der mulighed for at igangsætte en lang række aktiviteter. For nogen er det fx billedkunsten og håndarbejdet der trækker, mens det for andre er at lave kortfilm og fotoprojekter, som efterfølgende vises i vores små biografer. Fordybelse i kreative aktiviteter skaber ofte ro og kan for nogen være ren mindfulness.

Krop, sind og ånd

Aktiviteter i denne kategori omfatter bl.a. sport og motion, yoga, mindfulness, meditation og sansestimulation. Her arbejdes der med udgangspunkt i at få løst op for spændinger, opbygge modstandskraft og energi, få positive oplevelser med andre og skabe indre harmoni – alt sammen i en tryg og kærlig ramme, med et godt match mellem medarbejderens kompetencer og borgerens ønsker, udfordringer og behov.

Undervisning

Vi skaber også mulighed for læring og udvikling ved at tilbyde undervisning i forskellige emner der relaterer sig til borgerne. Det kan fx være psykoedukation, samfundsviden og dansk historie. Undervisningen tager et didaktisk afsæt der sikrer at borgerne får mest muligt ud af forløbet. Dette betyder blandt andet at der lægges fokus på interaktivitet, sanselighed og oplevelsesbaseret læring.