Vi tager altid udgangspunkt i borgerens ønsker

I EKKOaktiv tager vi altid udgangspunkt i borgerens ønsker, behov og nuværende muligheder, men også i de krav og rammer som lovgivningen angiver. Vi tilbyder beskæftigelsesindsatser med reference til følgende kapitler i lovgivningen:

  • Vejledning og opkvalificering, LAB kpt. 14
  • Jobafklaringsforløb, LAB kpt. 18
  • Mentorstøtte, LAB kpt. 26

Som led i en mentorstøtte-indsats er vores EKKOaktiv-medarbejdere også rustet til at understøtte virksomhedspraktikker, samt hjælpe borgere i uddannelsesforløb.

Forløbenes indhold, succeskriterier og rammer aftales med sagsbehandler. Alle forløb understøttes naturligvis af en grundig dokumentering, som er med til at kvalificere dialogen og de prioriteringer/justeringer, der skal foretages undervejs. Vores tilbud henvender sig til alle borgere, som har særlige udfordringer ift. at træde ind på arbejdsmarkedet og/eller uddannelsessystemet, eller som har problemer med at fastholdes deri.