Beskyttet beskæftigelse, samt Aktivitets- og samværstilbud i EKKOaktiv

EKKOaktiv opretter og faciliterer beskyttet beskæftigelse samt Aktivitets- og samværstilbud med den målsætning at give borgere med særlige udfordringer et trygt, udviklende og indholdsrigt liv.

Læs mere

Arbejdsmarked og uddannelse

EKKOaktiv opretter og faciliterer en række beskæftigelsesindsatser under LAB-loven.

Læs mere

Om EKKOaktiv

EKKOaktiv hviler ligesom resten af Altiden Ekko på et fundament af stærke værdier og visioner. Vores arbejde tager altid udgangspunkt i borgernes behov, ønsker og forudsætninger. Vi anerkender vores psykisk sårbare medmennesker som ligeværdige og ser det som et privilegium at bidrage til at skabe størst mulig livskvalitet, udvikling og inklusion for den enkelte borger. Vi ser det også som vores opgave at sikre, at vores aktiviteter understøttes af solide samarbejdsprocesser med det offentlige såvel som med andre aktører.

EKKOaktiv bidrager via netværksarbejde og samarbejdsprocesser til udviklingen af området generelt, og er således en naturlig sparrings- og samarbejdspartner for myndigheder, interesseorganisationer og forskningsenheder.

EKKOaktiv er landsdækkende forstået på den måde, at vi som udgangspunkt ikke siger nej til en opgave og altid søger at finde en god løsning i fællesskab med borgeren og de involverede myndigheder. Vi gør flittigt brug af vores egne faciliteter, der både omfatter naturarealer, værksteder, undervisningslokaler, sportshal, butik, mini-biografer og meget mere. EKKOaktivs tilbud henvender sig både til borgere, der i forvejen modtager tilbud under Altiden Ekko, som fx botilbud eller § 85, samt eksterne borgere henvist fra kommunen eller andre social- og sundhedsfaglige tilbud.

Har du brug for at høre mere om EKKOaktiv, og hvad vi kan tilbyde, så kontakt

Mark Russell,
Chef for EKKOaktiv

+45 41 77 65 40
mr@altidenekko.dk

Tilbudspakker

EKKOaktiv tilbyder borgere med særlige behov og udfordringer meningsfulde og udviklende aktivitets- og beskæftigelsesforløb faciliteret af professionelle EKKOaktiv-medarbejdere. Der arbejdes ud fra den individuelle plan, som indledningsvis udarbejdes og aftales mellem borger, EKKOaktiv og den kommunale sagsbehandler.

Der kan visiteres ind til en af tre forskellige niveauer:

EKKOaktiv basis

Dette tilbud giver mulighed for op til 10 timers ugentlig støtte til aktivitet og/eller beskæftigelsestilbud. Dette passer især godt til borgere der:

  • Skal have en basal afklaring af motivation, funktionsniveau og ønsker.
  • Må forventes at være relativt ustabile (sygdom, ”dårlige dage”, indlæggelse m.m.).
  • Har et meget lavt funktionsniveau og ikke kan honorere flere timer.
  • Har et relativt højt funktionsniveau, men skal have supplerende støtte i en virksomhedspraktik, på uddannelse eller i starten af et ansættelsesforløb.

EKKOaktiv+

Dette tilbud giver mulighed for en ugentlig støtte til aktivitet og/eller beskæftigelse på op til 20 timer. Dette passer især godt til borgere der:

  • Er meget motiverede for at indgå i samarbejde og aktiviteter.
  • Forventes at være relativt mødestabile.
  • Kan indgå i positivt i sociale sammenhænge.
  • Har et relativt højt funktionsniveau og ikke behøver konstant supervision i enhver proces.

Netværk og udvikling 

EKKOfonden og herunder EKKOaktiv indgår i flere netværk og ser det som en vigtig del af vores egen udvikling, som en måde hvorpå vi kan dele vores erfaringer og visioner med andre. Vores netværksarbejde fokuserer både på de brede dialoger, såvel som mindre grupper hvor mere specifikke emner eller faggrupper er repræsenteret.

Via EKKOakademi har vi også muligheden for at facilitere møder og temadage, med en høj grad af kvalitet, dynamik og relevans. Vi modtager gerne henvendelser med forslag til møder, temadage og netværkssamarbejde.