Kurser i konflikthåndtering

Temadag – Low Arousal i praksis

Få værktøjer til at forebygge og håndtere konflikter på bosteder, institutioner, skoler, herberg og forsorgshjem

Læs om dette kursus

Mange episoder med voldsomme hændelser på bosteder og lignende kan undgås, hvis tilgangen er konfliktnedtrappende.

På dette kursus kan du lære, hvordan du takler og forebygger konflikter og voldsomme hændelser. Kurset bygger på teori koblet på praksis, og dagen vil byde på oplæg, med mulighed for spørgsmål i plenum i forhold til egen praksis. Der vil være gruppearbejde i forhold til konflikthåndtering og forebyggelse i praksis.

Low Arousal tager b.la. udgangspunkt i de ressourcer, vi hver især har. Ressourcer i forhold til at løse problemer for os selv og andre. Enhver handling har et udspring i et ønske om at lykkes, det gælder både personale og borgere. Den stressede hjerne har svært ved at finde konstruktive løsningsmodeller, og dermed kan det være vanskeligt at lykkes med sit forehavende. Inden for Low Arousal bruges der enkle metoder til at takle borgerens arousal-niveau på en konfliktnedtrappende måde.

Grundtanken i Low Arousal er, at ro smitter. Personalets rolle i konflikterne har stor betydning; vi påvirker borgerne med vores faglige tilgang. Hvordan kan vi lykkes med at gøre en forskel, samtidig med at vi bevarer roen i optrapnings- og kaosfasen.

Undgå farlige situationer i arbejdet med mennesker, der er pressede, kaotiske, psykotiske eller andre tilstande, hvor livet er svært for borgeren. Tilret den fælles faglige tilgang individuelt i forhold til den enkelte borgers behov. Med Low Arousal som faglig tilgang kan mange voldsomme hændelser minimeres eller forebygges/undgås. 

Underviser:

Psykoterapeut, Helle Black Jensen. 27 års praksis erfaring i psykiatrien. Har været teamleder, afdelingsleder og områdeleder på bosteder for voksne. Har mange års praksiserfaring med konflikthåndtering. Nuværende arbejdsfelt: Faglig konsulent og underviser i EKKOakademi.

Download kursusplanen som PDF (ligger på den eksisterende hjemmeside)

Har du brug for information om kommende kurser eller muligheden for et skræddersyet kursus så kontakt:

Troels Møller Christensen, Uddannelses- og kompetenceleder, EKKOakademi

41 77 65 95
tmc@altidenekko.dk