Skip to main content

Selvrefleksion, ydmyghed og kreativitet. Det er nogle af de redskaber, som Lone Thorhauge gør brug af, når hun arbejder ud fra et neuropædagogisk perspektiv som daglig leder af Knivholtvej, der er EKKOfondens nyeste botilbud for borgere med autisme. Hun fortæller her om den neuropædagogiske tilgang på botilbuddet.

”Neuropædagogikken har givet mig den største ”aha-oplevelse” nogensinde. At opleve hvor stort et redskab, jeg selv er i forhold til at få et andet mennesket til at lykkes. Med den faglige viden, jeg har, den måde jeg vælger at bruge mit verbale sprog og mit kropssprog på, kan jeg skabe ro hos et andet menneske. Men også gøre det modsatte,” siger Lone Thorhauge.

Lone Thorhauge er daglig leder på EKKOfondens nyeste særligt tilrettelagte botilbud Knivholtvej med 12 pladser til borgere med autisme. Hun har arbejdet med autisme siden 2007 og har foruden en uddannelse som pædagog en lang række supplerende uddannelser inden for neuropædagogik.

Intuitiv og kreativ

”Jeg er fascineret af den måde, mennesker med autisme oplever verden på. Hvor krøllet en hjerne kan være og så alligevel finde mening med livet. Det motiverer mig, at man kan gå til et andet menneske med ydmyghed, lære dem at kende og så opnå en succes sammen med dem. At man kan danne disse øjeblikke med dem,” siger Lone Thorhauge.

For hende er neuropædagogikken både intuitiv og kreativ. Og det er netop en central del af personalets arbejde på Knivholtvej.

”Vi skræddersyer en hverdag tilpasset borgernes kompetencer og ressourcer, så de strækker sig over hele dagen. Det handler blandt andet om at skabe forudsigelighed. Når borgeren har tryghed, så bruger de ressourcerne på en meningsgivende måde,” siger Lone Thorhauge og giver et eksempel på en sådan problematik.

”Jeg havde en borger, der godt kunne vælge sin egen morgenmad. Men når han efter morgenmad kom i sin dagbeskæftigelse, så begyndte han dagen med at råbe og stampe i gulvet. Vi prøvede at se på, hvad der gjorde det og prøvede i en periode at vælge morgenmaden for ham. Så ændrede han adfærd. Han kunne godt selv vælge sin morgenmad, men så havde han også brugt alle sine ressourcer. Vi skal tilrettelægge en daglighed, som er meningsgivende og strækker ressourcerne.”

Eksemplet viser, at der, som Lone Thorhauge siger, ikke er noget facit i neuropædagogikken. Det handler om det enkelte mennesker.

”Alle løsninger er åbne. Der er intet, der ikke kan lade sig gøre. Om borgeren så har brug for en sandkasse indenfor, så gør vi det, hvis det er borgerens måde at slappe af på.  Vi skal finde de løsninger, der virker. Vi har 12 pladser på Knivholtvej, og de vil være helt individuelt sammensat. Der vil selvfølgelig være nogle af de samme ting, som eksempelvis boardmaker og sanserum. Men ellers handler det om den enkelte borger, og hvad der virker og giver mening for den enkelte,” siger Lone Thorhauge.

Observation i stedet for tolkning

I neuropædagogikken er observationer en helt central ting i netop at finde de løsninger, der passer til den enkelte borger. Det kræver ifølge Lone Thorhauge, at man selv er parat til at lægge sine egne tolkninger væk.

”Man observerer uden at tolke. Hvis borgeren eksempelvis har hævede skuldre, så observerer man det som netop det og ikke som anspændthed, eller hvordan man ellers kunne tolke det. Det, den ene ser i en bevægelse eller kropsholdning, kan andre se noget andet i. Tolker vi på det, vi ser, så kan vi ikke vide, om det er det samme, vi taler om. Vi taler derfor om tegn i stedet for tolkninger,” siger Lone Thorhauge.

Hvor det pædagogiske personale ikke bruger tolkninger af borgernes reaktioner og handlinger, danner observationerne grundlag for, at det pædagogiske personale kan opstille hypoteser for borgerens funktionsniveau, ressourcer og begrænsninger. Ifølge Lone Thorhauge er hypoteser særligt vigtige, når vi har at gøre med borgere, der selv har svært ved at fortælle om deres udfordringer og ønsker. Hypoteserne er en måde at nå frem til netop de løsninger, som betyder, at borgeren kan bruge sine ressourcer på en meningsgivende måde.

Kender ikke sandheden

”Jeg bliver somme tider spurgt, hvordan vi arbejder med vold. Men mit svar er, at det ikke er selve volden, vi fokuserer på. Det er optakten. Vi observerer, og det er de observationer, vi anvender i vores arbejde. Vi er nysgerrige på det enkelte mennesker, og hvorfor det gør, som det gør. Jo mere kendskab, vi får til den enkelte borger og reaktionsmønstret, kan vi udvikle handlingsanvisninger for den enkelte borger. Observationen, dokumentation og handlingsanvisninger er derfor en vigtig del af det neuropædagogiske arbejde,” siger Lone Thorhauge.

”Vi observerer på microplan. Udviklingen sker netop på microplan. Når vi går et år tilbage, så ser vi en gradvis ændring, der går den rigtige vej.”

For Lone Thorhauge er kreativiteten et vigtigt element i det neuropædagogiske arbejde, fordi den individuelle tilgang og fokus på løsninger for borgeren er så afgørende. Men på spørgsmålet om det vigtigste i arbejdet er hun ikke i tvivl om svaret.

”Det er ydmyghed og refleksion. Man skal være ydmyg, når man arbejder med andre mennesker. Det kræver den højeste respekt for borgerne. At man ikke stiller sig op og siger, hvad de skal gøre. Det er dit liv, og det er dit valg. Og deri ligger der megen selvrefleksion. At man reflekterer og er i udvikling. Også som leder. Jeg kender ikke sandheden. Det er en vigtig erkendelse, hvis man vil nå resultater med både de ansatte og borgerne. Og det er det, jeg brænder for,” slutter Lone Thorhauge.

Om Knivholtvej

Knivholtvej danner rammen om 12 særligt tilrettelagte botilbud for voksne borgere og er godkendt efter Servicelovens § 108, 107 og 66.

Målgruppen kendetegnes ved gennemgribende udviklingsforstyrrelser med udgangspunkt i Autisme Spektrum- og/eller opmærksomhedsforstyrrelse samt komorbide tillæg herunder mental retardering, OCD, angst, Epilepsi, demens mm. Målgruppen kan ligeledes karakteriseres ved komplekse problemstillinger med meget indgribende udfordringer såsom udadreagerende, og selvskadende adfærd samt kommunikationsnedsættelse.

Knivholtvej ligger i et roligt kvarter i udkanten af Frederikshavn på en stor grund omkranset af høje træer og ud til en åben mark.

Du kan læse mere om Knivholtvej her.

Hold dig opdateret med nyheder fra
EKKOFONDEN

Vi sender løbende nyhedsmails omkring nye metoder, viden og tiltag hos EKKOfonden. Du kan tilmelde dig nedenfor.

Tilmeld nyhedsbrev

* indicates required

Accepterer du at EKKOfonden må fremsende mails og anvende oplysninger til marketingformål?

Du kan framelde dig vores nyhedsbrev til hver en tid.