Skip to main content

Mere selvbestemmelse og større individualitet. Det er bare nogle af de forandringer, der er sket de senere år på EKKOfondens botilbud. At drive botilbud er nemlig en opgave, der konstant udvikler sig i takt med nye krav fra kommuner, borgere – og ikke mindst den faglige og ledelsesmæssige udvikling hos EKKOfonden selv. Direktør for botilbud og særligt tilrettelagte botilbud i EKKOfonden, Annette Solskov, gør her status over nutidens moderne botilbud.

11 hektar med skov, sø, græsområder, boldbaner, sportshal og flere ejendomme. Det er rammerne for Landerupgaard, der er et af EKKOfondens nye botilbud med plads til 23 særligt tilrettelagte tilbud. På flere måder er Landerupgaard et godt eksempel på botilbuddet anno 2020.

”Her er smuk natur og plads til individualitet, aktiviteter og beskæftigelse. Og så ligger det centralt i forhold til den offentlige transport til Kolding,” fortæller Annette Solskov, direktør for botilbud i EKKOfonden og særligt tilrettelagte tilbud.

Netop det individuelle fokus er en tendens, som Annette Solskov mærker stadig stærkere fra både kommuner og borgere.

”Kommunerne har i dag større fokus på borgernes individuelle behov og ønsker – både hvad angår typen af botilbud og geografi. Det er en udvikling, som vi bakker meget op om. Det er blandt andet derfor, at vi i dag er landsdækkende med tilbud både i Jylland, på Fyn og på Sjælland. For EKKOfonden har det altid været vigtigt at se borgeren som et selvstændigt menneske med individuelle behov. Det ligger dybt i vores DNA,” siger Annette Solskov, der ser et stadig større behov for differentiering på botilbuddene.

Kvalitetsnormer flytter sig

”Indsatsen for borgeren skal være målrettet borgerens behov her og nu, men der skal også være mulighed for at skalere op og ned i de forskellige indsatser, så borgeren kan udvikle sig i botilbuddet. Det kan eksempelvis være en borger, der måske i begyndelsen har brug for afskærmning og kun lidt social kontakt, men så senere måske får behov for langsomt at tage del i fællesskabet gennem enten aktiviteter eller blot socialt samvær. Det er botilbuddet, der skal kunne tilpasse sig borgerens udvikling og ikke omvendt. Her er Landerupgaard et godt eksempel,” fortæller Annette Solskov.

Hun mener, at de nye tendenser i måden at tilrettelægge botilbuddene på kommer fra både kommuner, borgere og ikke mindst EKKOfonden selv.

“En af vores vigtigste kompetencer er at lytte og samarbejde. Det gælder i forhold til kommunerne og i forhold til den enkelte borger. Faktorer, som er med til at forme udviklingen i vores måde at tilrettelægge botilbuddene på. Men udviklingen kommer i høj grad også fra os selv. Vores egne kvalitetsnormer skal være målrettet borgerens behov. Vi stiller derfor højere krav til vores botilbud. Det gælder naturligvis kvaliteten i det pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde. Men det gælder også den fysiske standard. Der skal se pænt ud, og tingene skal fungere. Det betyder noget for dem, der bor og arbejder der. Det har også den effekt, at man passer bedre på tingene, og at man føler sig værdsat og anerkendt,” siger Annette Solskov og fortæller en lille historie som eksempel.

”Vi havde en borger, der blev vist rundt på sit nye botilbud. Da hun så sit værelse og opdagede, at der på badeværelset var karbad, så blev hun så glad.  Ikke nødvendigvis, fordi der var karbad, men fordi hun skulle bo så pænt og fint. Hun sagde, at hun ikke forstod, at hun havde fortjent at bo så pænt. Så det betyder noget. Og for nogle mere end andre,” fortæller Annette Solskov.

Selv- og medbestemmelse er vigtigt

De fysiske forhold på botilbuddene har over årene ændret sig på samme måde, som den generelle boligstandard i det øvrige samfund har ændret sig. Derfor tilpasser EKKOfonden løbende de forskellige botilbud til de nye standarder og krav fra myndighederne gennem blandt andet ombygninger af eksisterende tilbud. Men det er ikke altid, at myndighedernes krav matcher borgernes ønsker. For også her oplever Annette Solskov en større individualitet i ønskerne til boligstandarden.

”Der er jo nogle standarder, som vi skal leve op til. Men vi oplever ind i mellem, at borgerne lægger vægt på nogle andre ting end lige de gængse krav til boligstandarden. Og det handler ikke nødvendigvis om en højere standard. Det kan også være ønsket om et mindre værelse, mere eller mindre lys eller andre ting,” fortæller Annette Solskov, der ser den individuelle tilgang som en både naturlig og vigtig del af EKKOfondens samarbejde med borgerne.

Det er i høj grad noget, vi har taget til os. Vi har fokus på husmøder, og vi forsøger at tilrettelægge hverdagen således, at borgerne oplever at kunne tilrettelægge deres egen dag uden for meget hensyn til andre.

Det handler eksempelvis om selvtransport, og at vi er tydelige omkring, hvilke tidspunkter vi kører for at handle, så de kan planlægge efter det,” fortæller Annette Solskov.

“Selv- og medbestemmelse er vigtigt i dag. Det er det for kommunerne, borgerne og EKKOfonden. Det er det, vi arbejder for hver dag. At borgerne skal kunne klare flere ting selv og stå på egne ben. Og at borgeren kan bestemme over sit eget liv og tilrettelægge sin egen hverdag,” slutter Annette Solskov.

Hold dig opdateret med nyheder fra
EKKOFONDEN

Vi sender løbende nyhedsmails omkring nye metoder, viden og tiltag hos EKKOfonden. Du kan tilmelde dig nedenfor.

Tilmeld nyhedsbrev

* indicates required

Accepterer du at EKKOfonden må fremsende mails og anvende oplysninger til marketingformål?

Du kan framelde dig vores nyhedsbrev til hver en tid.