søndersø botilbud

Botilbuddet

Søndersø

Play Video

Se præsentationsvideo

Botilbuddet

Søndersø

Velkommen til Botilbuddet Søndersø

Botilbuddet Søndersø henvender sig til borgere med udviklingshæmning og psykisk lidelse, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet, samt fysisk funktionsnedsættelse.

  • Godkendelsesgrundlag: Botilbud til midlertidigt eller længerevarende ophold efter Servicelovens §§ 107 og 108 med indsatser efter § 83 (personlig hjælp og pleje)
  • Antal pladser: 10
  • Aldersgruppe: 18-85 år
  • Tilgange og metoder: Anerkendende og relationspædagogisk tilgang med metoderne Low arousal og KRAP

Botilbuddet Søndersø ligger i naturskønne og rolige omgivelser i den lille landsby Gamby på Nordvestfyn. Botilbuddet rummer 10 store lejligheder; alle med eget badeværelse og tekøkken, og hele huset er handicapvenligt. Vores medarbejdere er socialfagligt, pædagogisk eller sundhedsfagligt uddannede.

Gå til gallerietKontakt visitationenDownload brochure

Målgruppen

Borgerne på Botilbuddet Søndersø er borgere med udviklingshæmning og psykisk lidelse, komorbiditet samt fysisk funktionsnedsættelse, herunder evt. misbrug og behandlingsdom.

Borgerne har som følge af deres psykiske lidelse og fysiske handicap brug for ro og finder sig godt til rette i en stille hverdag, der primært foregår inden for botilbuddets fysiske rammer.

Fysiske rammer

Botilbuddet Søndersø ligger i naturskønne og rolige omgivelser i den lille landsby Gamby på Nordvestfyn.

Huset på tre etager samt fuld kælder er velegnet til borgere med fysiske handicaps.

Botilbuddet rummer 10 store lejligheder på 20-25 kvadratmeter med eget handicapvenligt badeværelse, tekøkken samt stor, lys og lækker stue og soverum i ét.

Alle 10 lejligheder er indrettet med brede døre og ekstra plads. Tekøkkener er installeret, så en kørestol vil kunne køre ind under bordet til håndvasken. Der forefindes elevator i huset, som tilgår alle etager.

Husets fællesarealer er lyse og rummelige, og der er mulighed for at deltage i større eller mindre forsamlinger, alt efter hvad ønsket er for den enkelte borger.

Hverdagen på Søndersø

På Botilbuddet Søndersø er hverdagen indrettet således, at alle borgere kan have en aktiv hverdag med mulighed for at til- eller fravælge fællesskabet.

Den daglige strukturerede hverdag er vigtig på Søndersø. Vi tager derfor udgangspunkt i den enkelte borger samt dennes behov og skaber en forudsigelig, tryg og udviklende hverdag.

Vi samarbejder med borgerne om at skabe en fast struktur for hver enkelt. Hverdagen er således tilrettelagt i en genkendelig dagsform, som er opbygget og bliver tilpasset efter den enkelte borgers ønsker, behov samt fysiske og mentale formåen. Vi lægger derfor stor vægt på at være omstillingsparate gennem hele dagen.

Hverdagen bliver i høj grad tilrettelagt efter den enkelte borgers ønsker, interesser og behov. Typisk vil hver borger have en form for fastlagt daglig beskæftigelse, som foregår i eller omkring huset. Der er en stor, parklignende have med gode muligheder for at hjælpe til med klipning af plæne og andre haveopgaver.

På Søndersø arbejder hver dag for at give borgerne indflydelse på deres eget liv i det omfang, de formår – også selvom borgerens handicap medfører begrænsninger. Vi arbejder systematisk med støttet selvbestemmelse, hvor borgerne støttes i at foretage valg ved, at medarbejderne tilrettelægger muligheder for at vælge.

Hver 14. dag er der borgermøde, hvor borgere og personale blandt andet taler om aktiviteter og madplanen for næste uge.

Hverdagens struktur er bygget op om de daglige tre måltider – morgen, middag og aften. Borgerne kan vælge at spise i fællesskab med de øvrige borgere eller i deres lejlighed alene eller med personale. Borgernes egne boliger er netop af en størrelse, der gør, at de sagtens kan fungere på dage, hvor borgeren ønsker at skærme sig mere eller mindre fra andre.

De fysiske rammer på Søndersø giver desuden gode muligheder for eksempelvis at arbejde med ADL-træning.

På Søndersø har vi en aktivitetsmedarbejder, der sørger for daglige aktiviteter for borgerne. Det kan både være i fællesskab eller for den enkelte borger. Alle aktiviteter er på ugebasis skrevet på vores fælles tavle, så borgerne kan vælge og planlægge, hvilke aktiviteter de ønsker at være en del af.

De fleste hverdage vil der være mulighed for at deltage i forskellige individuelle eller fælles aktiviteter. Der foregår mange kreative ting, og vi har traditioner omkring højtider og har eks. Halloween-uge i uge 43. Det kan også være gåture, motion eller udflugter. Vi har en bil med handicaplift, som muliggør transport med kørestole.

I weekender arrangeres der også aktiviteter, så vi fastholder de gode hverdagsrytmer og indarbejdede rutiner. Lørdag vil der typisk være tilbud om en udflugt ud af huset – det kan være en tur ud i det blå eller udflugter til kulturelle eller sportslige begivenheder. Søndag står almindeligvis på afslapning.

På Søndersø har vi desuden egen forflytningsvejleder, der laver beskrivelser og planer for, hvordan den enkelte borger skal forflyttes. Det giver en tryghed for den enkelte borger, ligesom det har stor betydning for den enkelte medarbejder. Forflytningsvejlederen har desuden til opgave at registrere og ansøge om hjælpemidler til borgerne, ligesom hun sikrer, at lejlighederne er korrekt indrettet. Forflytningsvejlederen underviser desuden personalet i forflytninger af de enkelte borgere.

Pædagogiske tilgange og metoder

På Botilbuddet Søndersø arbejder vi med anerkendende relationspædagogik. Vi arbejder ud fra fastsatte socialpædagogiske mål, som er udarbejdet sammen med den enkelte borger, og vi har fokus på at styrke borgerens personlige og sociale kompetencer, så de bedre kan udfolde sig socialt og derigennem opnå en højere livskvalitet.

Vi er nysgerrige på borgeren for at give det bedste tilbud. Vi arbejder med at give borgerne et meningsfyldt og værdifuldt liv. Det gør vi blandt andet ved at være anerkendende, rummelige og lyttende. Vi ønsker at se bag om adfærden og forstå intentionen.

Vi arbejder med relationen ved hjælp af et fælles tredje. Det gør vi både, når det handler om de fælles måltider, ved fælles aktiviteter, og når vi hjælper med daglige aktiviteter og gøremål. Det er sådan, vi skaber tillid. Borgerne møder ansvarsfulde medarbejdere, der tager hånd om det hele menneske.

På Søndersø er personalet uddannet i metoden KRAP, som vi anvender. KRAP tager udgangspunkt i de kerneværdier, som vi har i Altiden Ekko og på Søndersø. Det handler blandt andet om tilgangen til samarbejdet med borgeren og vores fokus på samarbejdet med borgeren. Vi har respekt for den enkelte borger og dennes ressourcer og tænkning. KRAP giver en metode, systematik og bevidsthed til, at den enkelte medarbejder på Søndersø kan fastholde det anerkendende og ressourcefokuserede syn på borgerne.

Vi bruger de redskaber, som er en del af KRAP, til indsamling af data. Dette hjælper personalet til at registrere og afdække udviklingen hos borgeren. Og det understøtter den refleksion, som er nødvendig for at nå frem til den rette indsats for borgeren. Det skaber en bevidsthed om det konkrete arbejde, og det hjælper både personale og borgeren til både at se vejen og den konkrete udvikling hos den enkelte borger.

Low arousal er desuden en integreret del af hverdagen på Søndersø. Vi har hele tiden fokus på at hjælpe borgeren til at bevare selvkontrollen, så vi ikke optrapper potentielle konflikter. Det betyder, at vi er på forkant og skal kende til borgernes behov og adfærdsmønster, så vi ved, hvad der skaber ro for den enkelte.

Det fokus begynder fra morgenstunden, hvor vi begynder at tilrettelægge dagens aktiviteter for og med den enkelte borger ud fra dennes ressourcer og kompetencer. Igennem samværet viser vi tydeligt, at vi som personale er rummelige, og at vi også er her, når tingene bliver svære.

Det tværfaglige samarbejde er desuden vigtigt. Vi ønsker at give borgerne et helhedsorienteret tilbud. Det betyder, at vi eksempelvis samarbejder med psykiatrien, politiet, kommunen, pårørende eller læger. Det er ud fra devisen om, at det er mennesket, vi arbejder med – ikke diagnosen.

Samarbejde med pårørende

Pårørende er en vigtig relation og spiller ofte en stor rolle i at skabe den tryghed, der er nødvendig for borgerens udvikling.

Derfor vægter vi kontakten til familie og pårørende meget højt, og vi gør, hvad vi kan for at opbygge et støttende samarbejde.

Det er dog ikke alle borgere, der vil deres familie og pårørende, hvilket vi respekterer. Borgeren beslutter sammen med personalet, i hvilken grad og omfang kontakten til familie og pårørende skal foregå. Hvis borgeren føler behov for støtte under besøg, vil en medarbejder være til stede.

Botilbuddet Søndersø er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra Botilbuddet Søndersø omkring borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.

Adresse og kontaktoplysninger

Botilbuddet Søndersø
Farsbøllevej 18
5471 Søndersø
Tlf: 41 77 65 91
soendersoe@altidenekko.dk

Susanne Lemming
Tilbudsleder,
Botilbuddet Søndersø

Tlf: 41 78 72 33

Galleri

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt Altiden Ekkos visitation

Tlf: 71 96 12 48
visitation@altidenekko.dk (sikker mail)

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig: