søndersø botilbud

Botilbuddet

Søndersø

Play Video

Video er på vej

Botilbuddet

Søndersø

Botilbuddet Søndersø er godkendt til 10 pladser efter Servicelovens §§ 107 og 108 samt 66 stk. 1, nr. 6 (17-årige). Målgruppen er således personer i alderen 17-85 år.

Botilbuddet Søndersø ligger i naturskønne og rolige omgivelser i den lille landsby Gamby på Nordvestfyn. Der er kort afstand til en række omkringliggende mindre byer, hvor der er gode handlemuligheder. Derudover er der kort afstand til Bogense, ligesom Odense ligger kun cirka 30 kilometer derfra.

På Botilbuddet Søndersø er der et roligt og trygt miljø med plads til, at man både kan være sig selv og indgå i fællesskaber med øvrige borgere.

Målet med et ophold på Botilbuddet Søndersø er at opnå en værdig tilværelse med mulighed for at skabe succesoplevelser og trivsel på trods af individuelle funktionsnedsættelser.

Hverdagen, rammerne og det daglige pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og funktionsniveau.

Botilbuddet rummer 10 store lejligheder; alle med eget badeværelse og the-køkken, og hele huset er særdeles handicapvenligt. Vores medarbejdere er socialfagligt, pædagogisk eller plejefagligt uddannede.

Der er døgndækning alle årets dage.

Du kan læse den seneste tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed her.

Gå til gallerietKontakt os

BORGER OG PÅRØRENDE

På Søndersø vil vi gerne være med til at opbygge et støttende samarbejde med familie og pårørende. Det er dog meget individuelt, i hvor høj grad den enkelte borgeren ønsker og har ressourcer til at vedligeholde sociale og familiemæssige relationer. Personalet støtter og hjælper både med at opretholde relationer og med at sige fra og skabe ro, når det er ønsket.

Medarbejderne er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra personalet vedrørende borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.

HVERDAGEN

Hverdagen bliver i høj grad tilrettelagt efter den enkelte borgeres ønsker, interesser og behov. Typisk vil hver borger have en form for fastlagt daglig beskæftigelse, som foregår i eller omkring huset. Disse opgaver kan eksempelvis omfatte vedligeholdelse af bygninger og have. Der er en stor, parklignende have med gode muligheder for at slappe af eller hjælpe med klipning af plæne og andre haveopgaver.

Der kan også laves aftaler med en lokal arbejdsgiver om løsning af forskellige afgrænsede opgaver. Alt sammen tilrettelægges efter den enkeltes ønsker, muligheder, behov og interesser.

De fleste hverdage vil der være mulighed for at deltage i forskellige individuelle eller fælles aktiviteter. Det kan være gåture, motion eller udflugter.

I weekender arrangeres der også aktiviteter, så vi fastholder de gode hverdagsrytmer og indarbejdede rutiner. Lørdag vil der typisk være tilbud om en udflugt ud af huset – det kan være en tur ud i det blå eller udflugter til kulturelle eller sportslige begivenheder. Søndag står almindeligvis på afslapning.

Vi skemalægger hverdagen, så den enkelte borger oplever forudsigelighed og tryghed.

FYSISKE RAMMER

Selve huset er et stort og velholdt hus i tre etager samt fuld kælder. Den enkelte bolig har eget badeværelse, the-køkken samt stor, lys og lækker stue og soverum i ét. Boligerne er på 20-25 kvm.

Husets fællesarealer er lyse og rummelige, og der er mulighed for at deltage i større eller mindre forsamlinger, alt efter hvad ønsket er for den enkelte borger.

Huset er særdeles handicapvenligt. Alle 10 lejligheder er indrettet med handicapvenlige toiletter med brede døre og ekstra plads. The-køkkener er installeret med hæve/sænke-borde, så en kørestol vil kunne køre ind under bordet til håndvasken. Der forefindes elevator i huset, som tilgår alle etager. Vi har en bil med handicaplift, som muliggør transport med kørestole.

De fysiske rammer giver gode muligheder for eksempelvis at arbejde med ADL-træning. Desuden er borgernes egne boliger af en størrelse, der gør, at de sagtens kan fungere på dage, hvor borgeren ønsker at skærme sig mere eller mindre fra andre.

Adresse og kontaktoplysninger

Botilbuddet Søndersø
Farsbøllevej 18
5471 Søndersø
Tlf: 41 77 65 91
soendersoe@altidenekko.dk

Susanne Lemming
Daglig leder,
Botilbuddet Søndersø

Tlf: 41 78 72 33

Susanne Risgaard Lemming - Altiden Ekko

Galleri

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt Altiden Ekkos visitation

Tlf: 71 96 12 48
visitation@altidenekko.dk (sikker mail)

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig:

    SE ALTIDEN EKKOS ØVRIGE BOTILBUD I JYLLAND & FYN