sønderbjerggaard botilbud

Botilbuddet

Sønderbjerggaard

Video er på vej

Botilbuddet

Sønderbjerggaard

Botilbuddet Sønderbjerggaard er godkendt efter Servicelovens §§ 107 og 66 stk. 1, nr. 6 (17-årige). Botilbuddet har 9 pladser og henvender sig til borgere, som bl.a. lider af udviklingshæmninger, personlighedsforstyrrelser, forandrede virkelighedsopfattelser, ADHD, udadreagerende adfærd, omsorgssvigt, medfødte eller erhvervede hjerneskader m.m.

Vi har til huse i en firlænget landejendom i naturskønne og fredelige omgivelser lidt uden for stationsbyen Stenlille mellem Holbæk og Sorø på Sjælland.

På Sønderbjerggaard arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor der tages hensyn til alle borgeres problematikker og udfordringer.

Mange af vores borgere har tidligere oplevet mange nederlag på grund af deres komplekse diagnoser og problemstillinger. Derfor arbejder vi med at få borgerne til at indse deres eget potentiale gennem succesoplevelser i hverdagen, store som små.

Vi har fokus på at skabe et godt liv til vores borger med netværk, beskæftigelse og fritidsliv. Det gør vi bl.a. ved at støtte borgeren i at opbygge sociale kompetencer, udvikle evnen til at tolke signaler og indgå i samspil med andre mennesker.

Vores dage er skemalagte og strukturerede ud fra den enkeltes behov og formåen, og vi har fokus på at indarbejde ADL-træning i hverdagen.

Målet er at hjælpe borgeren til et liv med selvstændighed, selvbestemmelse og ansvar, hvor han/hun får den bedst mulige selvindsigt, erkendelse og accept af sin livssituation.

Hver borger på Sønderbjerggaard har et stort og rummeligt værelse. Derudover har vi stort fællesrum, fælles køkken, motionsrum, værksted og aktivitetsrum. Vi har levende dyr, som borgerne er med til at passe.

Botilbuddet har åbent 365 dage om året og har døgndækning.

Gå til gallerietKontakt os

FOKUS PÅ POSITIVE RELATIONER TIL FAMILIE OG VENNER

Pårørende spiller ofte en stor rolle i at skabe tryghed for borgeren. Men den typiske borger på Sønderbjerggaard har ved indskrivning ofte et meget begrænset eller slet intet positivt netværk. Derfor bliver borger støttet i at genskabe en positiv kontakt til familie og bekendte, hvor vi yder:

  • Støtte til at etablere kontakt
  • Støtte til at planlægge besøg ud af huset
  • Støttende samtaler mellem personale og borger om nuværende og tidligere oplevelser med netværk

Botilbuddet Sønderbjerggaard er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Information fra Sønderbjerggaard omkring borgeren til de pårørende er derfor altid godkendt af borgeren selv.

TRYGHED, GENKENDELIGHED OG STABILITET I HVERDAGEN

Hverdagen i botilbuddet Sønderbjerggaard bygger på tryghed, genkendelighed og stabilitet. Dette praktiseres gennem struktur i hverdagen med faste tider for vækning, morgenmad, husmøde, fællesrengøring, arbejdsopgaver og madlavning.

Hverdagen indeholder ADL-træning, hvor de basale færdigheder i forhold til personlig hygiejne, påklædning, planlægning af madplan, indkøb, madlavning, rengøring og sociale færdigheder er i centrum. Der bliver taget hensyn til den enkelte borgeres behov og formåen, når dagens opgaver planlægges.

Vi prioriterer fysiske aktiviteter som gåture, svømning og badminton i dagsprogrammet. Der er mulighed for at spille badminton på byens lokale skole, svømning i Slagelse svømmehal og Fitness i Kroppens Hus i Sorø.

NATURSKØNNE OG FREDELIGE OMGIVELSER

Sønderbjerggaard er en firelænget landejendom i naturskønne og fredelige omgivelser lidt uden for stationsbyen Stenlille.

I vores store hus har hver borger et stort rummeligt værelse. Derudover er vi fælles om stue, køkken, spisestue, vaskefaciliteter osv.

I bygningen ved siden af er der indrettet motionsrum, værksted og aktivitetsrum. Og udenfor har vi dyr, hyggelig terrasse og en stor have.

Sønderbjerggaards borgere har gode muligheder for fysisk aktivitet i vores eget aktivitetsrum med bordtennis, romaskine, motionscykel og multimaskine. Der er desuden god mulighed for at benytte faciliteter i lokalområdet såsom badminton, svømning og fitness.

Adresse og kontaktoplysninger

Botilbuddet Sønderbjerggaard
Holtevej 2
4295 Stenlille
Tlf: 41 77 65 50
soenderbjerggaard@altidenekko.dk

Aksel Woller
Daglig leder,
Botilbuddet Sønderbjerggaard

Tlf: 41 77 66 68

Aksel Woller Ekkofonden

Galleri

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt Altiden Ekkos visitation

Tlf: 71 96 12 48
visitation@altidenekko.dk (sikker mail)

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig:

    SE ALTIDEN EKKOS ØVRIGE BOTILBUD PÅ SJÆLLAND