Botilbuddet

Sønderbjerggaard

Play Video

Se præsentationsvideo

Botilbuddet

Sønderbjerggaard

Velkommen til Botilbuddet Sønderbjerggaard

Botilbuddet Sønderbjerggaard henvender sig til socialt udsatte borgere med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet.

  • Godkendelsesgrundlag: §§ 107 og 108
  • Antal pladser: 15
  • Aldersgruppe: 18-85 år
  • Tilgange og metoder: Anerkendende og relationspædagogisk tilgang med metoden Low Arousal

Botilbuddet Sønderbjerggaard ligger lidt uden for stationsbyen Stenlille syd for Holbæk i naturskønne og fredelige omgivelser. Her er masser af plads både i huset og haven omkring botilbuddet.

Gå til gallerietKontakt visitationenDownload brochure

Målgruppen 

Borgerne på Sønderbjerggaard er voksne med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet.

Borgerne er selvhjulpne og fysisk aktive i deres hverdag. De søger fællesskabet og de muligheder, der er for fælles aktiviteter til daglig. Men samtidig kan de også trække sig fra fællesskabet helt eller delvist. Flere af borgerne er i beskæftigelse uden for botilbuddet.

Fysiske rammer

Botilbuddet Sønderbjerggaard ligger i naturskønne og fredelige omgivelser lidt uden for stationsbyen Stenlille syd for Holbæk.

Botilbuddet har til huse i en firelænget landejendom. Alle borgere bor i et stort rummeligt værelse, der enten ligger i selve hovedhuset eller en tilstødende længe.

Huset rummer mulighed for mange forskellige aktiviteter i hverdagen. Her er fælleskøkken, spisekøkken og stue. Derudover er her vaskerum, motionsrum, værksted og aktivitetsrum.

Botilbuddet Sønderbjerggaard er omkranset af en stor have, der ligger ud til åbne marker.

Hverdagen på Sønderbjerggaard

Hverdagen på Botilbuddet Sønderbjerggaard bygger på tryghed, genkendelighed og stabilitet. Dette praktiseres gennem struktur i hverdagen med faste tider for vækning, morgenmad, husmøde, fællesrengøring, arbejdsopgaver og madlavning.

Vi lægger vægt på, at borgerne bliver så selvhjulpne som muligt, så de kan leve et selvstændigt liv. Hverdagen indeholder derfor ADL-træning, hvor de basale færdigheder i forhold til personlig hygiejne, påklædning, planlægning af madplan, indkøb, madlavning, rengøring og sociale færdigheder er i centrum. Der bliver taget hensyn til den enkelte borgeres behov og formåen, når dagens opgaver planlægges.

Hver dag tilbyder vi tre fælles måltider, og her har borgerne mulighed for at hjælpe til med madlavningen. Har borgeren behov for at trække sig, kan man vælge at spise måltidet i sin egen bolig. Trygheden og forudsigeligheden omkring måltiderne er medvirkende til at borgerne i stor grad tilvælger at være en del af det sociale fællesskab.

På samme måde arbejder vi med at motivere borgerne til de forskellige aktiviteter, som kan være en del af borgerens handleplan eller interesse. Vi har en række af aktiviteter på Sønderbjerggaard, eksempelvis værksteder, kreativitetsrum og motion. Sønderbjerggaards borgere har gode muligheder for fysisk aktivitet i vores eget aktivitetsrum med bordtennis, romaskine, motionscykel og multimaskine. Der er gode mulighed for at benytte sportsfaciliteter i lokalområdet, såsom badminton, svømning og fitness. Der er desuden fællescykler, som borgerne kan benytte, så de er selvtransporterende.

På Sønderbjerggaard har en række fælles aktiviteter, som kan være lige fra en tur ud i naturen, fisketur eller måske bare fælles hygge og film. De fælles aktiviteter bliver besluttet på det ugentlige borgermøde. Her bliver den ugentlige madplan også lavet i fællesskab, og vi taler om husordenen og om livet på Sønderbjerggaard generelt.

Flere af borgerne har desuden fast beskæftigelse uden for Sønderbjerggaard.

Pædagogiske tilgange og metoder

På Sønderbjergaard arbejder vi ud fra en anerkendende og relationspædagogisk tilgang. Vi arbejder ud fra fastsatte socialpædagogiske mål, som er udarbejdet sammen med kommunen og den enkelte borger, og vi har fokus på at styrke borgerens personlige og sociale kompetencer.

Vi arbejder med at give borgerne et meningsfyldt og værdigt liv. Det gør vi blandt andet ved at være anerkendende, rummelige og lyttende. Vi ønsker at se bag om adfærden og forstå intentionen.

Vi arbejder med relationen ved hjælp af et fælles tredje. Det gør vi både, når det handler om de fælles måltider, ved fælles aktiviteter, og når vi hjælper med daglige gøremål. Det er sådan, vi skaber tillid. Borgerne møder ansvarsfulde medarbejdere, der tager hånd om det hele menneske.

På Sønderbjerggaard er vi meget bevidste om at undgå konflikter i dagligdagen. Metoden Low Arousal er således en integreret del af hverdagen, hvor borgerne støttes i at håndtere kaos. Det betyder, at vi er på forkant og skal kende til borgernes behov og adfærdsmønster, så vi ved, hvad der skaber ro for den enkelte.

Det starter fra morgenstunden, hvor vi begynder at tilrettelægge dagens aktiviteter for og med den enkelte borger ud fra dennes ressourcer og kompetencer. Igennem samværet viser vi tydeligt, at vi som personale er rummelige, og at vi også er her, når tingene bliver svære.

Det tværfaglige samarbejde er desuden vigtigt på Sønderbjerggaard. Vi ønsker at give borgerne et helhedsorienteret tilbud. Det betyder, at vi samarbejder med psykiatrien, politiet, kommunen, pårørende og læger. Det er ud fra devisen om, at det er mennesket, vi arbejder med – ikke diagnosen.

Samarbejde med pårørende

Pårørende spiller ofte en stor rolle i at skabe tryghed for borgeren. Men den typiske borger på Sønderbjerggaard har ved indskrivning ofte et meget begrænset eller slet intet positivt netværk. Derfor bliver borger støttet i at genskabe en positiv kontakt til familie og bekendte, hvor vi yder:

  • Støtte til at etablere kontakt
  • Støtte til at planlægge besøg ud af huset
  • Støttende samtaler mellem personale og borger om nuværende og tidligere oplevelser med netværk

Familie og pårørende kan således altid kontakte os, hvis der er behov for det.

Botilbuddet Sønderbjerggaard er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Information fra Sønderbjerggaard omkring borgeren til de pårørende er derfor altid godkendt af borgeren selv.

Borgeren beslutter sammen med personalet, i hvilken grad og omfang kontakten til familie og pårørende skal foregå. Hvis borgeren føler behov for støtte under besøg, vil en medarbejder være til stede.

Adresse og kontaktoplysninger

Botilbuddet Sønderbjerggaard
Holtevej 2
4295 Stenlille
Tlf: 41 77 65 50
soenderbjerggaard@altidenekko.dk

Aksel Woller
Tilbudsleder,
Botilbuddet Sønderbjerggaard

Tlf: 41 77 66 68

Julie Marcher
Afdelingsleder,
Botilbuddet Sønderbjerggaard

Tlf: 81 80 62 39

Galleri

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt Altiden Ekkos visitation

Tlf: 71 96 12 48
visitation@altidenekko.dk (sikker mail)

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig: