smørumgaard botilbud

Botilbuddet

Smørumgaard

Play Video

Se præsentationsvideo

Botilbuddet

Smørumgaard

Velkommen til Botilbuddet Smørumgaard

Botilbuddet Smørumgaard henvender sig til socialt udsatte borgere med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet.

  • Godkendelsesgrundlag: Botilbud til midlertidigt eller længerevarende ophold efter Servicelovens §§ 107 og 108
  • Antal pladser: 12
  • Aldersgruppe: 18-85 år
  • Tilgange og metoder: Anerkendende og relationspædagogisk tilgang med metoden Low Arousal

Botilbuddet Smørumgaard ligger i en tidligere landejendom med natur til alle sider. Botilbuddet ligger i udkanten af Smørum by på Sjælland, hvor der er gode handle- og aktivitetsmuligheder. Der er desuden gode bus- og S-togs-forbindelser til både København og de omkringliggende byer.

Gå til gallerietKontakt visitationenDownload brochure

Målgruppe

Borgerne på Smørumgaard er voksne med psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet.

Det er borgere, der har brug for ro, og som befinder sig godt til rette i rolige omgivelser omgivet af natur.

Borgerne er med den rette støtte og hjælp i varieret grad selvhjulpne og mobile. De kan enten selv eller med støtte søge og deltage i fællesskabet, ligesom de også kan vælge fællesskabet fra helt eller delvist.

Fysiske rammer

Botilbuddet Smørumgaard består af et hovedhus i to plan samt en lade, der er ombygget og renoveret med værelser, badeværelser og en fælles opholdsstue.

I hovedhuset er der ligeledes fælles opholdsrum, der giver gode muligheder for hygge og afslapning alene eller sammen med øvrige borgere og medarbejdere.

Alle værelser har en god størrelse, er nyrenoverede og med et godt lys fra de store vinduer. Der er fælles badeværelser.

Botilbuddet har et hyggeligt gårdmiljø samt en stor flot have med gamle frugttræer.

Smørumgaard er en tidligere landejendom med natur til alle sider og ligger i udkanten af Smørum by på Sjælland, hvor der er gode handle- og aktivitetsmuligheder. Der er desuden gode bus- og S-togs-forbindelser til både København og de omkringliggende byer.

Hverdagen på Smørumgaard

På Smørumgaard er struktur samt støtte til opnåelsen af mere selvstændighed bærende elementer.

Vi tilrettelægger hverdagen i samråd med den enkelte borger ved hjælp af et særligt tilrettelagt ugeskema. Skemaet vil hjælpe til at få overblik over hverdagens gøremål og sikre, at vi i fællesskab med borgeren arbejder hen imod de indsatsmål, der er udarbejdet kommune og borgeren imellem.

Et fast genkendeligt ugeskema støtter desuden den enkelte borger i at holde fast i dagsstrukturen og få udført deres gøremål. Borgerne opnår stor tilfredsstillelse af at få gjort de ting, dagsskemaet indeholder, og det bekræfter den enkelte borger i, at de godt kan.

Der er faste tidspunkter for hovedmåltider, hvor vi alle i fællesskab tilrettelægger måltid og efterfølgende oprydning.

Hver uge afholder vi Tirsdagscafé, der er et fælles møde for alle borgere i huset. Her taler vi sammen om, hvad der optager den enkelte lige nu og her, ligesom der laves en madplan ud fra borgernes egne ønsker.

Madplanen gælder en uge frem. Det er vigtigt for os, at vi gør det, vi aftaler, og derfor tilstræber vi, at der i løbet af ugen ikke ændres i den aftalte madplan.

Alle borgere på Smørumgaard bliver tilbudt deltagelse i hverdagens aktiviteter, herunder deltagelse i indkøb, madlavning og oprydning. Dette i fællesskab med øvrige borgere og personaler.

På tirsdagscaféen drøfter vi herudover aktiviteter for den kommende uge. Vi tilstræber, at der er minimum én fælles aktivitet hver uge, og hver anden uge er aktiviteten ude af huset. En fælles aktivitet kunne f. eks være en tur på Bakken og se det gamle Korsbæk eller en tivolitur med frokost, en fællestur til et større indkøbscenter eller en tur til Den Blå Planet.

Øvrige daglige fælles aktiviteter, som vi tilbyder hos os i fællesskabet, er stunder gerne om eftermiddagen og aftenen, hvor vi spiller UNO, Backgammon, Skak, Ludo, bordtennis, fodbold eller basketball. Herudover tilbydes borgerne daglige gåture eller løbeture i nærmiljøet.

En gang om ugen har vi en fælles ”wellness-dag”, hvor der hygges med ansigtsmasker og fodbad.

Vi har en stor dejlig have, som vi bruger særligt til fælles aktiviteter. Vi har en udendørs bålplads, som indimellem danner rammen om hyggestunder, hvor der laves varm kakao med skumfiduser over bålet.

Vi tilstræber at tilbyde vores borgere nogle rammer og en hverdag, der minder om en helt almindelig hverdag for på denne måde at støtte op omkring og styrke evnen til at gøre eget liv. Det betyder, at strukturen er vigtig for os. Derfor tilstræber vi så vidt muligt, at alle kommer op om morgenen og kommer i gang med hverdagens gøremål. Det kan være praktiske gøremål i eller omkring huset, der støtter op omkring den enkeltes indsatsmål, herunder beskæftigelsesaftaler ude af huset.

Uden for Smørumgaard er der forskellige etablerede beskæftigelsestilbud. Blandt andet er der borgere, der er tilknyttet beskæftigelsestilbud, hvor der dyrkes grøntsager til salg til eksterne kunder. Herudover er der en, der benytter et tilbud med beskyttet samvær og aktivitet. Andre muligheder, der ligger i området, er fx tilknytning til træværksted.

Pædagogiske tilgange og metoder

På Smørumgaard arbejder vi ud fra en anerkendende og relationspædagogisk tilgang. Vi arbejder ud fra fastsatte socialpædagogiske mål, som er udarbejdet sammen med kommunen og den enkelte borger.

Hverdagen struktureres ud fra den enkeltes ressourcer og muligheder, og vi støtter borgerne til at udvikle nye kompetencer og strategier, så de derved opnår indsigt i egen formåen.

Vi har fokus på at styrke borgerens personlige og sociale kompetencer, og vi arbejder med at give borgerne et meningsfyldt og værdigt liv. Det betyder, at vi arbejder anerkendende med respekt for den enkelte borgers integritet og indflydelse på eget liv. Vi motiverer borgerne via motiverende samtaler og meningsgivende aktiviteter. Igennem anerkendelse og en relationspædagogisk tilgang skaber vi tillid og tryghed, så der er basis for at arbejde motiverende.

På Smørumgaard har vi en helhedsorienteret tilgang i forhold til at støtte borgerne til størst mulig selvstændighed i alle livets henseender samt øget livskvalitet. Vi er altid opmærksomme på deres personlige og sociale kompetencer, deres motivation og evne i forhold til beskæftigelse, deres professionelle og sociale netværk samt deres helbredsmæssige forhold som fx misbrug og andre fysiske og psykiske lidelser.

Vi arbejder med at motivere borgerne til at italesætte succeser, hvilket tager afsæt i den anerkendende pædagogik. Vi forstår, at borgerne har brug for at blive set, hørt og forstået. Borgerne støttes i at styrke deres evne til at etablere relationer med nye mennesker med henblik på at højne deres muligheder for social kontakt og kommunikation med andre for at kunne opretholde psykisk og fysisk velvære.

Relationen arbejder vi med ved hjælp af et fælles tredje. Det gør vi både, når det handler om de fælles måltider, ved fælles aktiviteter, og når vi hjælper med daglige gøremål. Gennem relationen til personalet ved borgerne, hvor de kan få støtte, når de ikke formår at bevare kontrollen i eget liv. Disse relationer borgere og personale imellem skaber tryghed og tillid, således at borgerne tør udfolde sig og søge mod selvstændighed.

Vi erfarer, at med afsæt i en helhedsorienteret indsats lykkedes det, at borgene får styrket deres personlige og sociale kompetencer, så de bedre kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet.

På Smørumgaard arbejder vi ud fra metoden Low Arousal. Det betyder, at vi er på forkant og skal kende til borgernes behov og adfærdsmønster, så vi ved, hvad der skaber ro for den enkelte. Igennem samværet viser vi tydeligt, at vi som personale er rummelige, og at vi også er her, når tingene bliver svære.

Det tværfaglige samarbejde er desuden vigtigt på Smørumgaard. Vi ønsker at give borgerne et helhedsorienteret tilbud. Det betyder, at vi eksempelvis samarbejder med psykiatrien, politiet, kommunen, pårørende eller læger. Det er ud fra devisen om, at det er mennesket, vi arbejder med – ikke diagnosen.

Samspil med pårørende

Pårørende spiller ofte en stor rolle i at skabe den tryghed, der er nødvendig for borgerens udvikling.

Derfor vægter vi kontakten til familie og pårørende meget højt, og vi gør, hvad vi kan for at opbygge et støttende samarbejde. Familie og pårørende kan altid kontakte Smørumgaard, hvis der er behov for det.

Borgeren beslutter sammen med personalet, i hvilken grad og omfang kontakten til familie og pårørende skal foregå. Hvis borgeren føler behov for støtte under besøg, vil en medarbejder være til stede.

Botilbuddet Smørumgaard er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra Botilbuddet Smørumgaard omkring borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.

Adresse og kontaktoplysninger

Botilbuddet Smørumgaard
Kirkevangen 7
2765 Smørum
Tlf.: 41 77 66 90
smorum@altidenekko.dk

Ninett Høgedal
Tilbudsleder,
Botilbuddet Smørumgaard

Tlf: 41 77 65 42

Lene von Cappelen
Afdelingsleder,
Botilbuddet Smørumgaard

Tlf: 81 80 66 57

Galleri

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt Altiden Ekkos visitation

Tlf: 71 96 12 48
visitation@altidenekko.dk (sikker mail)

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig: