Botilbuddet

Luneborg

Play Video

Se præsentationsvideo

Botilbuddet

Luneborg

Velkommen til Botilbuddet Luneborg

Botilbuddet Luneborg henvender sig til socialt udsatte borgere med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet.

  • Godkendelsesgrundlag: Botilbud til midlertidigt eller længerevarende ophold efter Servicelovens §§ 107 og 108
  • Antal pladser: 10
  • Aldersgruppe: 18-85 år
  • Tilgange og metoder: Anerkendende og relationspædagogisk tilgang med metoden Low arousal

Botilbuddet Luneborg ligger syd for Brønderslev midt i naturskønne områder med masser af plads til at udfolde sig på. Tylstrup og Brønderslev er de nærmeste byer, hvor der er masser af muligheder for indkøb og forskellige aktiviteter.

Gå til gallerietKontakt visitationenDownload brochure

Målgruppen

Borgerne på Botilbuddet Luneborg er voksne med svære psykiske vanskeligheder, herunder evt. misbrug og dom for personfarlig kriminalitet.

Det er borgere, der har brug for ro, og som befinder sig godt til rette i rolige omgivelser omgivet af natur.

Borgerne er med den rette støtte og hjælp i varieret grad selvhjulpne og mobile. De kan enten selv eller med støtte søge og deltage i fællesskabet, ligesom de også kan vælge fællesskabet fra helt eller delvist.

Fysiske rammer

Botilbuddet Luneborg ligger syd for Brønderslev midt i naturskønne områder med masser af plads til at udfolde sig på. Bygningerne rummede tidligere Luneborg Kro, og den idylliske og hyggelige krostil er bevaret i botilbuddet.

Botilbuddet Luneborg består af et hovedhus med et stort køkken, opholdsstuer, personalerum/kontor og toiletter i stueetagen. På første sal er der værelser samt mødelokale. Ud over hovedhuset er der en separat fløj med lejligheder til både midlertidig og længerevarende boliger. Alle Luneborgs lejligheder har eget bad og tekøkken.

Botilbuddet ligger midt i et smukt åbent naturområde, der giver mange muligheder for ture ud i naturen. Fra ejendommen er der stisystemer ud i den åbne natur, så borgerne på egen hånd og i fællesskab kan nyde naturen i hverdagen.

Botilbuddet Luneborg har desuden forskellige muligheder som værksted, basketballbane, skaterrampe og den store have til både rekreative muligheder og havearbejde.

Tylstrup og Brønderslev er de nærmeste byer, hvor der er muligheder for forskellige aktiviteter.

Hverdagen på Botilbuddet Luneborg

På Botilbuddet Luneborg er den daglige strukturerede hverdag vigtig. Dagen er bygget op om de daglige gøremål, såsom tøjvask, rengøring og personlig hygiejne, sammen med aktiviteter både for den enkelte borger og i fællesskab med de øvrige borgere.

Hver dag tilbyder vi tre fælles måltider, og her har borgerne mulighed for at hjælpe til med madlavningen. Har borgeren behov for at trække sig, kan man vælge at spise måltidet i sin egen bolig. Trygheden og forudsigeligheden omkring måltiderne er medvirkende til, at borgerne i stor grad tilvælger at være en del af det sociale fællesskab.

På samme måde arbejder vi med at motivere borgerne til de forskellige aktiviteter, som kan være en del af borgerens handleplan eller interesse. Borgerne er medbestemmende i forhold til, hvilke aktiviteter der tilbydes, og personalet motiverer borgerne ved at deltage aktivt sammen med dem.

Vi støtter op om, at borgerne får en sund livsstil igennem fysisk aktivitet, såsom gåture, fodbold, basketball, skateboard, bordtennis eller havearbejde, ligesom det er muligt at tilvælge kreative og håndværksmæssige aktiviteter i vores værksted.

Aktiviteterne er tilrettelagt efter den enkeltes ønsker. Men vi har også en række fælles aktiviteter, som kan være lige fra en tur ud i naturen, fisketur, bowling, grillaften eller måske bare fælles hygge og film i tv-stuen.

De fælles aktiviteter bliver besluttet på det ugentlige borgermøde, hvor den ugentlige madplan også bliver lavet i fællesskab.

Pædagogiske tilgange og metoder

På Botilbuddet Luneborg arbejder vi ud fra en anerkendende og relationspædagogisk tilgang.  Vi arbejder ud fra fastsatte socialpædagogiske mål, som er udarbejdet sammen med kommunen og den enkelte borger, og vi har fokus på at styrke borgerens personlige og sociale kompetencer.

Vi arbejder med at give borgerne et meningsfyldt og værdigt liv. Det gør vi blandt andet ved at være anerkendende, rummelige og lyttende. Vi ønsker at se bag om adfærden og forstå intentionen.

Vi arbejder med relationen ved hjælp af et fælles tredje. Det gør vi både, når det handler om de fælles måltider, ved fælles aktiviteter, og når vi hjælper med daglige gøremål. Det er sådan, vi skaber tillid. Borgerne møder ansvarsfulde medarbejdere, der tager hånd om det hele menneske.

Metoden Low arousal er en integreret del af hverdagen, hvor borgerne støttes i at håndtere kaos. Det betyder, at vi er på forkant og skal kende til borgernes behov og adfærdsmønster, så vi ved, hvad der skaber ro for den enkelte.

Det starter fra morgenstunden, hvor vi begynder at tilrettelægge dagens aktiviteter for og med den enkelte borger ud fra dennes ressourcer og kompetencer. Igennem samværet viser vi tydeligt, at vi som personale er rummelige, og at vi også er her, når tingene bliver svære.

Det tværfaglige samarbejde er desuden vigtigt på Luneborg. Vi ønsker at give borgerne et helhedsorienteret tilbud. Det betyder, at vi eksempelvis samarbejder med psykiatrien, politiet, kommunen, pårørende eller læger. Det er ud fra devisen om, at det er mennesket, vi arbejder med – ikke diagnosen.

Samspil med pårørende

Pårørende spiller ofte en stor rolle i at skabe den tryghed, der er nødvendig for borgerens udvikling.

Derfor vægter vi kontakten til familie og pårørende meget højt, og vi gør, hvad vi kan for at opbygge et støttende samarbejde. Vi fejrer borgerens fødselsdage for familie og pårørende, ligesom familie og pårørende altid kan kontakte Luneborgs leder, hvis der er behov for det.

Borgeren beslutter sammen med personalet i, hvilken grad og omfang kontakten til familie og pårørende skal foregå. Hvis borgeren føler behov for støtte under besøg, vil en medarbejder være til stede.

Botilbuddet Luneborg er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra Botilbuddet Luneborg omkring borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.

Adresse og kontaktoplysninger

Botilbuddet Luneborg
Luneborgvej 310
9382 Tylstrup
Tlf: 41 77 65 11
luneborg@altidenekko.dk

Kaare Johansen
Tilbudsleder,
Botilbuddet Luneborg

Tlf: 81 10 42 87

Efter kl. 16.00 og weekender samt helligdage:
Tlf: 71 99 29 20

Galleri

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt Altiden Ekkos visitation

Tlf: 71 96 12 48
visitation@altidenekko.dk (sikker mail)

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig: