Luneborg botilbud

Botilbuddet

Luneborg

Video er på vej

Botilbuddet

Luneborg

Botilbuddet Luneborg har 10 pladser, der er godkendt efter Servicelovens §§ 107 og 108 samt 66 stk. 1, nr. 6 (17-årige). Målgruppen er således personer i alderen 17-85 år med eksempelvis psykiske vanskeligheder, udviklingshæmning, personlighedsforstyrrelse, udadreagerende adfærd, forandret virkelighedsopfattelse, sociale problemer eller personer udsat for omsorgssvigt.

Luneborg ligger syd for Brønderslev midt i naturskønne områder med masser af plads til at udfolde sig på. Aabybro eller Brønderslev er de nærmeste byer, hvor der er masser af muligheder for forskellige aktiviteter.

På Luneborg arbejder vi med anerkendende relationspædagogik. Vi arbejder ud fra fastsatte klare socialpædagogiske mål, som er udarbejdet og fastlagt sammen med den enkelte borger, og vi har fokus på at styrke borgerens personlige og sociale kompetencer, så de bedre kan udfolde sig socialt og derigennem opnå en højere livskvalitet.

Formålet med et ophold på Botilbuddet Luneborg er overordnet set at stabilisere borgeren fysisk, psykisk og socialt. Med udgangspunkt i borgerens behov vil formålet kunne være at få udredt borgerens psykiatriske lidelser, klarlægge motivation og tilrettelægge den rette behandlingsform samt eksempelvis klarlægge borgernes arbejdsevne gennem jobtræning og/eller uddannelse.

Vores styrke er vores individuelle arbejde med den enkelte borger. Ved hjælp af arbejds- og samtalesituationer klarlægger vi, hvad borgeren ønsker og magter, og på den baggrund opsætter vi sammen med borgeren realistiske mål for fremtiden.

På hverdage tilbyder vi faste sportsaktiviteter og i weekender arrangeres aktiviteter såsom ture ud i det blå eller udflugter til kulturelle eller sportslige begivenheder.

Botilbuddet har åbent 365 dage om året og har døgndækning.

Gå til gallerietKontakt os

Borgeren og pårørende

Velkommen på Luneborg

Luneborg er et midlertidig hjem for vores borgere, hvor de kan få ro til at komme godt videre i livet.

Mange af vores borgere har tidligere oplevet nederlag pga. deres komplekse diagnoser og problemstillinger. Derfor arbejder vi med at få vores borgere til at indse deres eget potentiale gennem succesoplevelser i hverdagen, store som små.

Vi hjælper med at få hverdagen til at hænge sammen, så vores borgere kan passe deres skole, job mv.

Samspil med pårørende

Pårørende spiller ofte en stor rolle i at skabe den tryghed, der er nødvendig for, borgerens udvikling.

Derfor vægter vi kontakten til familie og pårørende meget højt, og vi gør, hvad vi kan for at opbygge et støttende samarbejde. Vi fejrer borgerens fødselsdage med kage og kaffe for familie og pårørende, ligesom familie og pårørende altid kan kontakte Luneborgs leder, hvis der er behov for det.

Det er dog ikke alle borgere, der vil deres familie og pårørende, hvilket vi respekterer. Borgeren beslutter sammen med personalet i hvilken grad og omfang, hvordan kontakten til familie og pårørende skal foregå. Hvis borgeren føler behov for støtte under besøg, vil en medarbejder være til stede.

Botilbuddet Luneborg er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra Botilbuddet Luneborg omkring borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.

Hverdagen

Alle dage er skemalagte og strukturerede ud fra den enkeltes behov og formåen. Hverdagen indeholder ADL-træning samt beskæftigelses- og fritidsaktiviteter og/eller uddannelse.

Beskæftigelse foregår som udgangspunkt i eller omkring botilbuddet, eller der laves en aftale med en lokal arbejdsgiver om udførelse af diverse afgrænsede opgaver. De daglige arbejdsopgaver kan f.eks. bestå af vedligeholdelse af bygninger og have, pasning af dyr, at sørge for brænde til fyret mv. Fysisk aktivitet som f.eks. gåture, svømning og badminton anses som en del af dagligdagen.

Arbejdsopgaverne tilpasses efter den enkeltes formåen og interesser. Får vores borgeres behov for større udfordringer, f.eks. skole, arbejdsprøvning, praktik, mm., hjælper vi med at etablere kontakten.

I weekender arrangeres aktiviteter for at undgå, at der vendes op og ned på døgnets rytme og de indarbejdede rutiner. Om lørdagen arrangeres aktiviteter såsom ture ud i det blå eller udflugter til kulturelle eller sportslige begivenheder. Søndag er almindeligvis afslapningsdag.

Botilbuddet har åbent 365 dage om året og har døgndækning.

Fysiske rammer

Luneborg består af et hovedhus, hvorpå der er værelser på 1. sal samt mødelokale. I stueetagen er der et stort køkken, opholdsstuer, personalerum/kontor og toiletter.

Ud over hovedhuset er der en separat fløj med lejligheder til både midlertidig og længerevarende boliger.

Alle Luneborgs lejligheder har eget bad og te-køkken.

Adresse og kontaktoplysninger

Botilbuddet Luneborg
Luneborgvej 310
9382 Tylstrup
Tlf: 41 77 65 34
luneborg@altidenekko.dk

Sandy S. Nielsen
Daglig leder,
Botilbuddet Luneborg

Tel: 41 77 65 34

Galleri

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt Altiden Ekkos visitation

Tlf: 71 96 12 48
visitation@altidenekko.dk (sikker mail)

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig:

    SE ALTIDEN EKKOS ØVRIGE BOTILBUD I JYLLAND & FYN