botilbud atterbakken

Botilbuddet

Atterbakken

Play Video

Video er på vej

Botilbuddet

Atterbakken

Velkommen til botilbuddet Atterbakken

Botilbuddet Atterbakken er godkendt efter Servicelovens §§ 107 og 108 samt 66 stk. 1, nr. 6 (17-årige) og har plads til ni borgere mellem 18 og 50 år. Det er borgere med forskellige former for funktionsnedsættelser såsom sindslidelse, angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, udviklingshæmning, ADHD, tilknytningsforstyrrelse og medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Atterbakken ligger midt mellem Næstved og Tappernøje og har til huse på en nedlagt gård midt i dejlige og naturskønne omgivelser.

Det er den enkelte borgeres individuelle behov, interesser og formåen, der danner baggrund for hverdagen på Atterbakken. Fælles for alle borgere er fokus på indarbejdelse af ADL-træning i hverdagen.

Målet er at hjælpe borgeren til et liv med selvstændighed, selvbestemmelse og ansvar, hvor han/hun får den bedst mulige selvindsigt, erkendelse og accept af sin livssituation.

Vi har fokus på at bearbejde borgerens følelsesmæssige eller kognitive problemer og borgerens negative erfaringer med institutionsliv eller familieliv, sådan at borgeren stille og roligt øger deres kompetencer i forhold til at begå sig i livet.

Atterbakken har åbent 365 dage om året og har døgndækning.

Gå til gallerietKontakt os

Borger og pårørende

På Atterbakken vil vi gerne være med til at opbygge et støttende samarbejde med familie og pårørende, men det er meget forskelligt, hvorvidt en borger har gode eller dårlige relationer til sin familie og pårørende. Derfor er det op til borgeren i hvor høj grad og i hvilket omfang, kontakten til familie og pårørende skal foregå.

Personalet er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra Atterbakken omkring borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.

Hverdagen

Det er den enkelte borgeres individuelle behov, interesser og formåen, der danner baggrund for hverdagen på Atterbakken. Fælles for alle borgere er fokus på indarbejdelse af ADL-træning i hverdagen.

Ofte har borgerne fastlagte beskæftigelser hver dag. Oftest foregår beskæftigelsen i eller omkring botilbuddet og kan f.eks. bestå af vedligeholdelse af bygninger og have, pasning af dyr eller lignende. Afhængig af borgerens behov og formåen kan der laves en aftale med en lokal arbejdsgiver om løsning af diverse afgrænsede opgaver.

I hverdagen har vi også fokus på fysiske aktiviteter som f.eks. gåture, sport og motion.

I weekender arrangeres aktiviteter for at undgå, at der vendes op og ned på døgnets rytme og de indarbejdede rutiner. Om lørdagen arrangeres forskellige aktiviteter såsom ture i naturen eller udflugter til kulturelle eller sportslige begivenheder. Søndag er almindeligvis afslapningsdag.

Botilbuddet har åbent 365 dage om året og har døgndækning.

Fysiske rammer

Botilbuddet Atterbakken er beliggende i naturskønne omgivelser tæt ved både by, skove og vand.

Vi har plads til ni borgere, som hver har sin egen nyetablerede lejlighed med adgang til fællesarealer.

Atterbakken ligger tæt på Tappernøje, hvor der er gode indkøbsmuligheder. Der er kun 10 kilometer til Næstved og tilsvarende til Præstø Fjord. I nærheden af botilbuddet ligger også en del skove og søer.

Til botilbuddet hører en dejlig stor have, som kan anvendes til diverse aktiviteter, foruden en stor lade.

Adresse og kontaktoplysninger

Botilbuddet Atterbakken
Størlingevej 20
4733 Tappernøje
Tlf: 41 77 66 80
atterbakken@altidenekko.dk

Heidi Nordkvist Christensen
Daglig leder,
Botilbuddet Atterbakken

Tlf: 41 77 65 33

Heidi Altiden Ekko

Galleri

Ønsker du mere information om vores botilbud?

Kontakt Altiden Ekkos visitation

Tlf: 71 96 12 48
visitation@altidenekko.dk (sikker mail)

Eller udfyld dine oplysninger her, så kontakter vi dig:

    SE ALTIDEN EKKOS ØVRIGE BOTILBUD PÅ SJÆLLAND