Altiden Ekkos botilbud til voksne med autisme

Vi tager udgangspunkt i den enkelte borger

Altiden Ekko har en række særligt tilrettelagte botilbud til borgere med autismespektrumforstyrrelse.

I Altiden Ekko tager vi altid udgangspunkt i den enkelte borger og dennes behov. Det pædagogiske personale arbejder målrettet med at sikre et forudsigeligt, trygt, omsorgsfuldt og udviklende miljø i vores botilbud. Vi ser det enkelte menneske som unikt og individuelt i, hvordan autismens udfordringer kommer til udtryk. Derfor er der ikke én metode, der passer til alle borgerne med autismespektrumforstyrrelse. Vi arbejder individuelt med borgerne med udgangspunkt i en række pædagogiske tilgange og metoder.

En forudsigelig hverdag med struktur

Borgere med autismespektrumforstyrrelse har behov for en hverdag med struktur, forudsigelighed og genkendelighed. Altiden Ekkos pædagogiske arbejde med Struktureret visualiseret pædagogik betyder, at borgeren får bedre forudsætninger for at forstå sammenhænge, som giver motivation til deltagelse i meningsgivende aktiviteter i dagligdagen. Struktureret visualiseret pædagogik er med til at gøre borgerens hverdagsliv og indhold konkret og begribelig.

Der er ikke én metode, der passer til alle borgerne. I arbejdet med Struktureret visualiseret pædagogik udvikler og anvender det pædagogiske personale derfor en række strategier og støtteværktøjer med udgangspunkt i den enkelte borgeres funktionsniveau og behov.

Støtteværktøjer kan eksempelvis være alternativ supplerende kommunikation med visualisering via boardmaker, billeder eller konkreter til bl.a. uge og dagsskemaer. Ligeledes anvendes piktogrammer og elementer fra KAT-kassen (Kognitiv Affektiv Træning) samt sansestimulering.

Ligeværdige relationer er en forudsætning

Arbejdet med at skabe ligeværdige relationer – at føle sig anerkendt og betydningsfuld – er en vigtig forudsætning for et tillidsfuldt samarbejde, hvortil borgerens udvikling af kompetencer og færdigheder mestres. Ligeværdige relationer er således forudsætningen for at søge personalets hjælp og støtte, og derfor kan det være en vej for borgeren til at fralægge sig uhensigtsmæssige mestringsstrategier.

I Altiden Ekko arbejder vi derfor fra dag ét med at opbygge en betydningsfuld relation til borgerne. Dette gør vi gennem aktiviteter og samtaler i hverdagen på vores botilbud. Medarbejderen vil indgå i relationen med ansvaret for at få samspillet til at lykkes.

Vi ser ligeværd som en central del af relationen mellem personale og borger. Det pædagogiske personale møder borgerne med en oprigtighed og professionalitet i relationen. Borgerne skal mærke, at personalet rummer de udfordringer, som borgeren har

Læs artikel om vores arbejde med relationspædagogik

Borgeren bliver set og hørt

I Altiden Ekko handler den pædagogiske indsats om at give den enkelte borger plads og forudsætninger for at danne egne holdninger og meninger. Vi arbejder med anerkendende tilgang og møder borgeren på en måde, således denne føler sig set og hørt.  

Anerkendelse kommer til udtryk når man:

  • Bliver set af andre som det menneske, man er
  • Bliver taget alvorligt som menneske
  • Bliver mødt som ligeværdig (ikke nødvendigvis ligestillet)
  • Føler sig OK som den, man er.

En forudsætning for at kunne arbejde anerkendende er en god kontakt og relation mellem den professionelle og borgeren. Det betyder, at borgeren betragtes som et menneske med egne rettigheder og egen identitet. Den professionelle har ansvaret for udviklingen af en anerkendende relation, så borgerens ressourcer kommer i spil, og støtte borgeren i, at indtryk bliver begribelige, håndterbare og meningsfulde. Det sker blandt andet gennem en lyttende og åben kommunikation, hvor der stilles åbne og undrende spørgsmål tilpasset den enkeltes funktionsniveau.

I Altiden Ekkos botilbud arbejder vi ud fra den anerkendende tilgang gennem aktiviteter, socialt samspil og udviklingsstøttende samtaler i dagligdagen på botilbuddet.

Personalet tager ansvar i konflikter

I Altiden Ekko arbejder vi på alle vore botilbud med den pædagogiske metode Low arousal i forebyggelse og håndtering af konfliktsituationer. Med Low Arousal tilpasser det pædagogiske personale kommunikationen, handlingerne og kravene til den enkelte borger, så̊ vedkommende undgår at havne i kaos og miste selvkontrollen. Dette er en del af medarbejdernes grundholdning i samarbejdet med borgeren, så denne har størst mulighed for at bevare selvkontrol og danne overblik i eget liv.

I Low Arousal ser man borgerens konfliktadfærd som en reaktion og måde at kommunikere ud på, at det ikke er muligt at håndtere en situation og derved mister selvkontrollen. Det er personalet, der skal tage ansvar for finde løsninger og metoder, så relationen og samarbejdet ikke bliver konfliktfyldt.

At bruge ressourcerne på en meningsgivende måde

Troen på, at med rette tilgang kan der ske en positiv forandring gennem rammerne, kravene og samspillet med borgeren, er central for den neuropædagogiske tilgang. Vi skræddersyer en hverdag tilpasset borgernes kompetencer og ressourcer fordelt hen over dagen. Det handler blandt andet om at skabe forudsigelighed. Når borgeren har tryghed, så bruger de ressourcerne på en meningsgivende måde.

På det særligt tilrettelagte botilbud Knivholtvej arbejder det pædagogiske personale ud fra en neuropædagogisk tilgang. I neuropædagogikken er observationer en helt central ting i netop at finde de løsninger, der passer til den enkelte borger. Observationerne danner grundlag for, at det pædagogiske personale kan opstille hypoteser for borgerens funktionsniveau, ressourcer og begrænsninger.

Der tages afsæt i hjernes ressourcer i forhold til, at en vedvarende vedligeholdelse og udvikling heraf. Det er medarbejderens ansvar at tilrettelægge dagligdagen og konteksten således, at borgeren oplever mestring af og i eget liv.

Læs mere her om arbejdet med neuropædagogik

Brug for mere information?

I Altiden Ekko finder vi altid et tilbud, der passer til den enkelte.  Som sagsbehandler er du derfor altid velkommen til en dialog om, hvordan vi kan matche borgerens behov med det rette tilbud. Vi tager gerne en dialog over telefonen eller ved et møde og sender skriftligt materiale efter behov. 

Der er desuden altid mulighed for at komme på besøg på vores tilbud enten sammen med borgeren eller alene. Vi kommer også gerne ud og fortæller om Altiden Ekko og vores tilbud for på denne måde at motivere borgeren og sikre en god indskrivning, og at borgeren er motiveret.

Kontakt visitationen
telefon: 71 96 12 48
Sikker e-mail: visitation@altidenekko.dk

Landerupgaard

Læs mere her om det særligt tilrettelagte botilbud Landerupgaard

Bjerget

Læs mere her om det særligt tilrettelagte botilbud Bjerget

Hold dig opdateret med nyheder fra Altiden Ekko

Vi sender løbende nyhedsmails omkring nye metoder, viden og tiltag hos Altiden Ekko. Du kan tilmelde dig nedenfor.

Tilmeld nyhedsbrev

* indicates required

Accepterer du at Altiden Ekko må fremsende mails og anvende oplysninger til marketingformål?

Du kan framelde dig vores nyhedsbrev til hver en tid.