Bo- og opholdssteder for børn og unge

De bedste rammer for en barndom, man kan se tilbage på med glæde.

Det er som oftest en svær situation for både børn og forældre, når børnene flytter til et bosted og ikke længere kan bo hjemme. Vores erfaring viser, at flytningen kan være med til at sikre en forstærket rela­tion mellem børn og deres forældre på den lange bane.

Når børnene kommer hjemmefra, giver det mulighed for en frisk start, hvor relationen kan bygges op ud fra nogle nye forudsætninger, og sammen med den pæda­gogiske indsats støttes børnene ind i en god udvikling. Forældre og pårørende indgår fortsat som en vigtig del af støtten til børnene og i behandlingsforløbet.

Vi tilbyder et trygt, omsorgsfuldt, udviklende og aner­kendende hjem med de bedste rammer for en barndom, som man kan se tilbage på med glæde. Ingen er ens, og i vores tilgang ser vi muligheder frem for begræns­ninger hos hver enkelt. Fælles for dem alle er, at de har brug for hjælp – men ikke alle har brug for samme hjælp. Gennem en faglig, pædagogisk indsats sætter vi ind med den rette støtte og hjælp til udvikling, der giver et solidt fodfæste i livet. Vores beboere kommer med forskellige udfordringer. Blandt andet:

  • Opmærksomhedsforstyrrelse – ADHD
  • Autismespektrum
  • Tilknytningsforstyrrelser
  • Omsorgssvigt
  • Inferioritas
  • Misbrugsproblematikker

Vores bo- og opholdssteder er under vores moderselskab Altiden.

Se kort over alle botilbud samt bo- og opholdsstederKontakt Altiden Ekko og Altidens visitation

Kort over Altiden Ekko og Altidens tilbud til børn, unge samt voksne borgere

Botilbud er markeret med BLÅ
Bo- og opholdssteder er markeret med LILLA
Særligt tilrettelagte botilbud er markeret med RØD
Øvrige særligt tilrettelagte botilbud er markeret med GUL
Kontorerne er markeret med GRØN