Skip to main content

Artikel fra magasinet Social Udvikling – Udgivet af Socialt Lederforum

Det handler om kultur og vaner, når virksomheder skal arbejde med FN’s Verdensmål. Indsatsen skal derfor bygges på viden om medarbejdernes hverdag og vaner. Og så skal det give mening for medarbejderne. Det mener René Nielsen, der er indkøbsansvarlig hos EKKOfonden og står i spidsen for den erhvervsdrivende fonds arbejde med FN’s Verdensmål.

FN’s 17 Verdensmål sætter en retning for, hvordan verden skal ændre sig i en bæredygtig retning. Men mens de 17 mål og 169 delmål fortæller os meget præcist, hvad det er, at stater, organisationer og virksomheder skal arbejde for frem mod 2030, er det derimod mindre klart hvordan. Særligt når man er en dansk virksomhed inden for den sociale sektor. Det måtte René Nielsen erkende, da han som ansvarlig for EKKOfondens styregruppe for Verdensmål skulle i gang med arbejdet.

”Der var ingen metoder eller opskrifter at støtte sig til, da vi i EKKOfonden skulle i gang med arbejdet med Verdensmålene. Der var inspiration, men jeg var faktisk overrasket over, hvor få virksomheder der havde været igennem den forandring, som vi stod over for – og stadig gør. Derfor måtte vi i meget høj grad selv udvikle en strategi og metode for vores arbejde med Verdensmålene,” siger René Nielsen.

En kulturændring

Selvom indsatsen er besluttet af direktionen og bestyrelsen har det været vigtigt for René Nielsen og styregruppen at fundere indsatsen på medarbejdernes viden, engagement og motivation.

”Når man beslutter sig for at arbejde ambitiøst med verdensmålene, vil det også være en kulturændring i virksomheden. Det vil være processer og vaner, der skal ændres. Det kan man ikke blot pådutte medarbejderne fra direktionen, hvis det skal fungere og leve blandt 400 ansatte. Medarbejderne tager ikke ejerskab for indsatsen, og man får ikke deres viden i spil. Derfor besluttede vi helt tidligt i processen, at skulle dette her blive en succes, så skulle vi finde en form, hvor medarbejderne var med til at drive indsatsen og ikke mindst afdække, hvor vi kan sætte ind,” siger René Nielsen.

Som første skridt nedsatte EKKOfonden en styregruppe sammen med en projektgruppe på 25 medarbejdere. Projektgruppen består af et bredt udpluk af repræsentanter fra hele organisationen – nemlig både af administrative medarbejdere, sundhedsfagligt team, fra pedelgruppen, daglige ledere og pædagogiske medarbejdere.

”For os var det sund fornuft at gøre det på den måde. Vi er ”firstmovere” i arbejdet med verdensmålene, og derfor må vi gøre det på vores måde, som passer til vores kultur og ledelse i EKKOfonden. Og det er klart, at 25 mennesker er mere kreative end 2 ledere,” siger René Nielsen.

Styregruppen og projektgruppen besluttede, at EKKOfonden skulle begynde arbejdet ved at fokusere på tre af de 17 Verdensmål. De tre verdensmål er: mål 3 – Sundhed og trivsel, mål 7 – Bæredygtig energi og mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion.

Hvad gør vi i dag?

For René Nielsen og styregruppen var det et vigtigt princip at gå strategisk til værks i arbejdet med målene. Derfor har man også bevidst ventet med at diskutere mål og indsatser.

”Det er altid fristende bare at komme i gang og iværksætte nye initiativer. Men det har været vigtigt at begynde med at se på, hvor vi er i dag. Vi skulle fastfryse baseline. Så vi begyndte med at se på, hvad vi gør i dag. Det skrev vi ned, så vi kender udgangspunktet og kan sætte et mål. På den måde fik vi et overblik over, hvor det er, vi kan ændre noget, og vores initiativer bliver langt mere effektive – og nok så vigtigt, så tager de udgangspunkt i medarbejdernes hverdag,” siger René Nielsen.

Medarbejderne i den store projektgruppe har været inddelt i mindre projektgrupper. Hver gruppe har med udgangspunkt i baseline og de valgte mål udviklet en række tiltag og værktøjer, som skal implementeres i virksomheden og ude på de enkelte botilbud.

”Hver gruppe vil selv præsentere tiltagene for kollegerne og forklare, hvordan de forskellige værktøjer skal bruges. Herefter skal de implementeres i organisationen og ude i de forskellige botilbud. Her står projektgruppen til rådighed med hjælp og vejledning, og vi vil naturligvis bruge de konkrete erfaringer til at videreudvikle de enkelte værktøjer og initiativer,” siger René Nielsen.

Hverdagen gør forskellen

Netop implementeringen i botilbuddene er en afgørende udfordring i en virksomhedsstruktur, som adskiller EKKOfonden fra mange andre virksomheder, som arbejder med verdensmål på en ofte mere topstyret måde.

”For en virksomhed som EKKOfonden er det i vores hverdag, at vi kan gøre en forskel. Og dette her kommer til at ændre hverdagen ude i botilbuddene. Både for medarbejdere og borgere. Det handler om nye vaner for eksempelvis affaldssortering, energiforbrug, transport og madlavning.  Men jeg oplever et utrolig stort engagement blandt medarbejderne i botilbuddene,” siger René Nielsen, der mener, at man skal have det lange lys på vognen, når man arbejder med verdensmålene.

”Dette her sker ikke ”over night”. Det er heller ikke målet. Det skal have tid. I EKKOfonden arbejder vi med en rullende 4-års strategi, hvori verdensmålene og bæredygtighed også indgår. Så vi har hele delmål for at sikre, at implementeringen sker i hele organisationen. Men vi lader de forskellige tiltag arbejde sig roligt ind i hvert enkelt botilbud. Det skal fungere i hverdagen, og der skal være fokus på den pædagogiske kerneopgave,” siger René Nielsen.

Giver mening for ansatte og borgere

Den pædagogiske kerneopgave ser René Nielsen dog ikke som en modsætning til arbejdet med de mange initiativer og vaner.

”Dette her skal jo ud og leve i botilbuddene. Og her er det netop vigtigt også at inddrage borgerne. Det pædagogiske personale skal gå foran og vise en adfærd, som borgerne kan følge. Det skal vi italesætte på de enkelte botilbud. Men borgerne vil også selv skulle ændre vaner og rutiner. Og så vil det uden tvivl skabe nye muligheder for aktivitets- og beskæftigelsesaktiviteter for borgerne,” forudser René Nielsen og fortsætter:

”Vi påtager os ansvaret, fordi vi har en forpligtelse, men også fordi det giver mening for EKKOfonden, medarbejdere og borgere. Vi tror også, det både gør vores virksomhed og vores ydelser stærkere. Bæredygtighed handler blandt andet om at begrænse vores ressourceforbrug gennem omtanke og gode vaner. Det er en opgave, som alle i samfundet i fremtiden skal forholde sig til. Det er et grundvilkår som borger i samfundet, og derfor har vi også en forpligtelse til at vise borgerne i EKKOfonden, hvordan de kan tage del i det fælles ansvar,” siger René Nielsen.

For ham handler indsatsen derfor heller ikke om økonomi.

”Det kan godt være, at nogle initiativer koster penge. Nogle vil måske være en besparelse. Men det må ikke handle om penge eller opfattes som et forsøg på at spare penge. Vi tager det selvfølgelig i steps, som vi har råd til. Det er en del af vores ansvar som virksomhed. Men grundlæggende handler det om den klode, som vi giver videre til de næste generationer,” siger René Nielsen, der håber, at EKKOfonden kan inspirere andre virksomheder til at arbejde med Verdensmålene.

”Virksomhederne kan og skal gøre en forskel. Derfor håber jeg, at mange andre virksomheder følger efter og ser, hvor de kan gøre en forskel. Og her er Verdensmålene meget konkrete mål at arbejde med. Også i vores egen branche. Vi har selv manglet konkrete redskaber til processen, og derfor dele vi meget gerne vores erfaringer med arbejdet. Det er også en måde at bidrage,” slutter René Nielsen.

EKKOfonden fokuserer på 3 verdensmål

MÅL 3 – SUNDHED OG TRIVSEL 

Verdensmål 3 handler om, at alle mennesker i alle aldre, i alle lande skal sikres et godt helbred. I EKKOfonden arbejder vi målrettet for at sikre sundhed og trivsel hos både de borgere, vi arbejder med i vores tilbud, og vores medarbejdere. Borgere med svære fysiske og/eller psykiske vanskeligheder er særligt udsatte for både fysiske og psykiske sygdomme. Derfor er det vigtigt at fokusere på forebyggelse, sunde vaner for kost og livsførelse, samt at disse borgere får et godt forløb i sundhedsvæsenet.

MÅL 7 – BÆREDYGTIG ENERGI 

Verdensmål 7 handler om at give alle adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi. Her har vi særligt taget fat på delmål 3, der handler om større energieffektivitet. Vi har igangsat et større arbejde for at nedbringe vores energiforbrug, herunder el, vand og varme samt transport.

MÅL 12 – ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Verdensmål 12 handler om, at vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Her arbejder vi i EKKOfonden særligt med delmål 3 og 4, der handler om at nedbringe madspild og forsvarlig håndtering af affald i hele livscyklussen.  Vi arbejder særligt for at fremme en bedre affaldssortering og genbrug i hele organisationen.

Hvad er FN’s Verdensmål

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015. Målene skal frem til 2030 sætte en kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals (SDGs)) bygger videre på de otte såkaldte 2015-mål (Millennium Development Goals (MDGs)), som havde deadline ved udgangen af 2015.

Læs mere om FN’s Verdensmål her.

Artiklen er skrevet af Niels Svanborg og bragt i oktobernummeret af magasinet Social Udvikling udgivet af Socialt Lederforum. Find PDF med artiklen her.

Hold dig opdateret med nyheder fra
EKKOFONDEN

Vi sender løbende nyhedsmails omkring nye metoder, viden og tiltag hos EKKOfonden. Du kan tilmelde dig nedenfor.

Tilmeld nyhedsbrev

* indicates required

Accepterer du at EKKOfonden må fremsende mails og anvende oplysninger til marketingformål?

Du kan framelde dig vores nyhedsbrev til hver en tid.