Akutte ydelser og tilbud

I forbindelse med den aktuelle nationale indsats for at bremse og håndtere smitten fra Coronavirus har Altiden Ekko valgt at stille op med akutte ydelser og tilbud for de kommuner og sociale tilbud m. fl. – i det omfang det er muligt for os – der har behov for ekstra hjælp i forbindelse med nedlukninger af specialskoler, botilbud, specialtilbud, plejehjem og lignende. I Altiden Ekko tilbyder vi bl.a. akutte ydelser i form af; ordinære pladser i vores botilbud og særligt tilrettelagte botilbud, § 85 støtte, sundhedsfaglige ydelser, vikarservice, udlejning og ejendomsservice.

I Altiden Ekko har vi, som den øvrige social- og sundhedssektor, et ansvar for at fortsætte med at yde borgerne den støtte og behandling, som de har behov for. Dette ansvar håndterer vi med størst muligt hensyn til borgere, medarbejdere og kunder – samt de generelle anvisninger vores myndigheder giver.

Har I et behov for akutte ydelser eller tilbud, så tilbyder vi i Altiden Ekko hjælp med få timers varsel. Du er altid velkommen til at kontakte visitationen døgnet rundt, så vi kan tage en dialog om jeres behov og finde en hurtig løsning.

Kontakt visitationen
Tlf: 71 96 12 48