Skip to main content

Når Altiden Ekkos botilbud deltager i den landsdækkende affaldsindsamling, er borgere og personale sammen om en fælles aktivitet, som alle kan deltage i på lige fod. Og så er det en aktivitet, hvor borgerne kan engagere sig i en vigtig sag, som hele samfundet er optaget af.

”Vi skal lige som sidste år samle affald. Både fordi borgerne går op i det, men også fordi det handler om fællesskab. Vi er sammen om det på lige fod, både personale og borgere. Vi har samme udgangspunkt, og der er ikke nogen, der falder igennem. På den måde er det en særlig aktivitet, som forener både fællesskabet og så det at være med til at gøre en forskel og bidrage til en større sag,” siger Ninett Høgedal, der er daglig leder på Altiden Ekkos botilbud Smørumgaard og Hedehusene.

Altiden Ekko deltager i den landsdækkende affaldsindsamling, som Danmarks Naturfredningsforening står for, og som foregår fra den 28. marts og frem til den 3. april. Her vil op mod 200.000 danskere samle affald rundt om i Danmark, og blandt dem er altså også borgere og personale på Altiden Ekkos botilbud.

Taler om betydningen for dyr og natur

Et af de botilbud, der også deltager igen i år, er Atterbakken, hvor borgerne i små hold går ud og samler affald i nærområdet.

”Vi bruger den tid, som borgerne har lyst, og så slutter vi af med et fælles arrangement med noget kaffe og kage. Det er meget forskelligt, hvor meget borgerne er engagerede i indsamlingen. Nogle går meget op i at samle mest, mens andre måske mere er med for fællesskabet,” fortæller daglig leder Heidi Nordkvist Christensen, der selv har en fortid som natur- og tekniklærer på en efterskole og derfor har undervist om konsekvenserne af affaldet i naturen.

”Vi taler om, hvorfor det er vigtigt at samle affaldet. Og vi viser nogle af billederne af dyr, der fx er viklet ind i plastik. Så taler vi om, hvad det betyder for dyrene, og hvor lang tid det tager, før affaldet bliver nedbrudt ude i naturen, fx et cigaretskod. Vi tager samtalerne, mens vi går rundt, og borgerne har opmærksomheden på emnet,” siger Heidi Nordkvist Christensen.

Altiden Ekko arbejder generelt med affaldssorteringen som led i arbejdet med FN’s 17 Verdensmål, hvor særligt mål 12 ’Ansvarligt forbrug og produktion’ er i fokus. Blandt andet sorterer flere af botilbuddene affaldet mere, end den kommunale affaldssortering giver mulighed for.

”Vi benytter lejligheden til at sætte fokus på affaldssorteringen, og vi taler både om, hvorfor det er vigtigt at sortere vores eget affald, og hvorfor vi skal samle affald i naturen,” siger Ninett Høgedal.

Går op i konkurrencen

I år er temaet for den landsdækkende kampagne engangsemballage. Hvert år bruger danskerne ifølge Danmarks Naturfredningsforening 130 millioner engangskaffekopper. Engangskopperne er derfor blandt de mest fundne plastiktyper i den danske natur. De er typisk lavet af plastik eller såkaldt plastik-coated pap og bruges i få minutter, hvorefter de bliver til affald.

Så foruden at veje mængden af det indsamlede affald, skal antallet af kaffekopper noteres.

Heidi Nordkvist Christensen fra Atterbakken forventer dog ikke, at borgerne kan samle mange engangskaffekopper i naturen omkring Tappernøje, hvor botilbuddet ligger. Men konkurrencen har stadig en stor betydning, fortæller hun.

”Nogle af borgerne går meget op i hvem, der kan samle flest kilo affald. Og så kan det godt smitte lidt blandt andre, så de konkurrerer med hinanden. Det motiverer dem. For andre handler det bare om at være med,” siger Heidi Nordkvist Christensen.

Samme oplevelse har Ninett Høgedal fra Smørumgaard og Hedehusene.

”Nogle er meget optagede af konkurrencen. Så de går efter at finde en masse jern, fordi det jo vejer godt til. Borgerne er selvfølgelig dem, der samler mest. Det betyder meget, at det er dem, der får succesen og stoltheden,” siger Ninett Høgedal.

Du kan læse mere om Botilbuddet Smørumgaard her og Botilbuddet Atterbakken her.

Du kan læse mere om den landsdækkende affaldsindsamling her.